Közoktatás Eduline

Magyar irodalom

Elolvasom

Irodalom dolgozatok, esszék és feladatmegoldások a Magyar irodalomból. részlet az Ady költészetéből: Ady költészete új korszak kezdetét jelöli irodalmunk történetében. Költő és újságíró, a közéleti szerepet folytató hagyomány művelője, Petőfi után.

Közoktatás Eduline

Világirodalom

Elolvasom

Irodalom dolgozatok, esszék és feladatmegoldások a világirodalombül. részlet az Angol romantikából:

Közoktatás Eduline

Életrajzok

Elolvasom

Magyar és külföldi költők, írók élete és munkássága - részlet: Ady legjobb barátja Móricz Zsigmond volt, egy költői levelet (episztolát) írt, amiben ars poeticáját fogalmazta meg:

Közoktatás Eduline

Műelemzések

Elolvasom

Irodalmi művek elemzései: - részlet Ady Endre: Harc a nagyúrral elemzéséből: A 9-10. strófa a költemény drámai csúcspontja. A könyörgés itt vad küzdelembe csap át.

Közoktatás Eduline

Olvasónaplók

Elolvasom

Kötelező olvasmányok olvasónaplói - részlet az Egri Csillagok olvasónaplóból:. Török Bálint is eléjük állt, de nem énekeltek. Török Jancsi sírva borult édesapjára.

1
11 12 13 14 15 16 17