szerző:
Eduline

A köznevelési helyettes államtitkárnak és a szakképzési helyettes államtitkárnak is küldött levelet a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), szerintük ugyanis nagy a bizonytalanság, hogy az Alkotmánybíróság tavaly decemberi határozata alapján mit kell tennie annak a nyugdíj előtt álló pedagógusnak, akit 2017. január 1-én alkotmányellenesen nem soroltak be a pedagógus II. fokozatba.

©

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Alkotmánybíróság öttagú tanácsa megsemmisítette a pedagógusminősítésről szóló kormányrendelet egy részét.

A köznevelési törvény 2013-tól vezette be az új előmeneteli rendszeren alapuló pedagógusi életpályát. Ennek alapján minden tanárnak minősítő vizsgát kell tennie, amelynek eredményétől függ a besorolása és a fizetése. Ez alól felmentették azokat, akiknek legfeljebb tíz tanévük volt hátra a nyugdíjig, de ez azzal járt, hogy a gyakornokság utáni legalacsonyabb fokozatba sorolták őket, függetlenül több évtizedes gyakorlatuktól és szakmai eredményeiktől. Aki ezt sérelmezte, az önként jelentkezhetett a minősítő vizsgára.

Később a kormány elrendelte, hogy a nyugdíj előtt állók kerüljenek a magasabb, „Pedagógus II.” fokozatba. Csakhogy ez nem vonatkozik azokra, akik korábban önként jelentkeztek vizsgára, de az sikertelen volt. Ez ellen tettek alkotmányos panaszt többen, mondván: egy nem kötelező vizsga eredménye alapján ne zárják ki őket az előléptetésből és a nyugdíjukba beszámító magasabb fizetésből.

Az Alkotmánybíróság ezt a passzust törölte, vagyis azoknak a nyugdíj előtt álló tanároknak is jár a feljebbsorolás már 2017. január 1-től, akik az önkéntes vizsgán valamiért nem feleltek meg.

34 éve tanít, de abba a kategóriába száműzték, ahol a friss diplomások kezdenek

„Harmincnégy éve tanítok, és ott vagyok a pedagógus I-es kategóriában, és nincs meg a pedagógus II-es minősítésem" - mondta az ATV-nek egy pedagógus, aki annak idején önként jelentkezett a minősítési vizsgára, ezért kimaradt a nyugdíj előtt álló tanárok, tanítók automatikus átsorolásából.

„Az Alkotmánybíróság által megállapított szöveg alapján minden pedagógus, akinek 2016. szeptember 1-jén a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje volt hátra, 2017. január 1-jén jogosulttá vált a Pedagógus II. fokozatba történő automatikus átsorolásra. A Pedagógusok Szakszervezetéhez számos megkeresés, kérdés érkezett, azzal kapcsolatosan, hogy az érintett pedagógusoknak milyen kérelemmel kell kezdeményezniük az elmaradt besorolás végrehajtását, és azt hová kell benyújtaniuk” - írja a Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkárnak és Pölöskei Gábornénak, az NGM helyettes államtitkárának küldött levélben a Pedagógusok Szakszervezete.

Hozzáteszik: a Pedagógusok Szakszervezetének álláspontja az, hogy az Alkotmánybíróság határozatát – külön kérés nélkül, hivatalból – köteles mindenki végrehajtani. Ebből következően az érintett pedagógusokat munkáltatójuknak hivatalból át kell sorolnia, méghozzá visszamenőleges hatállyal. Az érintettek részére a munkáltatónak ki kell fizetni a két illetmény közötti különbözet összegét, illetőleg az elmaradt illetmény különbözet után járó kamatot. Természetesen az elmaradt összeg megilleti azokat is, akiknek a foglalkoztatási jogviszonya idő közben bármilyen oknál fogva megszűnt.

Arra kérik a helyettes államtitkárokat, hogy tájékoztassák az érintett pedagógusokat arról, hogy az Alkotmánybíróság döntése alapján járó juttatást mikor kapják meg.