Ez a cikk több mint egy éve frissült utoljára, ezért lehetséges, hogy a tartalma már elavult. Használd a cikk alján lévő kulcsszavakat vagy a keresőt a frissebb anyagok eléréséhez.

"Sürget az idő! Gyermekeink jövője a tét!" - újabb levelet írtak a hermanosok

4

Miután több mint 23 ezren – magánszemélyek, intézmények és egész tantestületek – álltak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének kezdeményezése mellé, a tanárok újabb levelet tettek közzé, melyben tömören megfogalmazzák, milyen problémák vannak jelenleg a közoktatásban, melyre sürgősen megoldást kell keresni. Az újabb nyílt levelet már Orbán Viktornak, Balog Zoltánnak és Czunyiné Bertalan Juditnak címezték a hermanosok és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanárai.

Forrás: pixabay.com

A Herman Ottó Gimnázium még január elején tette közzé a levelét, melyben az oktatás problémáit tárják fel, valamint elmondták, ha nem jönnek változások, az egész oktatási rendszer veszélybe kerül. Tiltakozásuk országos méretű támogatásra talált, a Tanítanék oldalon már több mint 23 ezren csatlakoztak hozzájuk – magánszemélyek, intézmények, csoportok, sőt, teljes tantestületek is. Balog Zoltán és Czunyiné Bertalan Judit szombaton sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentették, közoktatási kerekasztalt hoznak létre, hogy tárgyalhassanak a tanárokkal.

hirdetés
hirdetés

Balog Zoltán az RTL Klub Házon kívül című műsorában pedig azt is elismerte, „túltolták kicsit a biciklit”, amikor ennyire központosították a közoktatást. Mára ugyanis az a helyzet alakult ki, hogy az iskolák már nem tudnak semmilyen beszerzést egyedül elvégezni, hiszen azt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kell engedélyezni, ami nehézkes, hosszadalmas és sokszor válasz sem érkezik a kérésre. Így viszont az iskolákban nincs papír, a tanároknak fejenként napi egy kréta jut.

Balog egyébként szerdán elutazott Miskolcra, ahol iskolaigazgatókkal, tanárokkal tárgyalt és egyetlen engedményt adott: szüneteltetni fogják a minősített pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzését, erre három évig nem kell számítaniuk. Ezzel szeretné a tanárok adminisztrációs terheit csökkenteni.

A hermanosok és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanárai most újabb levelet tettek közzé, melyben azt írják, „látván 2016. január 6-án közzétett nyílt levelünk országos támogatottságát, igazolva érezzük, hogy a felvetett problémák valósak”. Kérik a levél címzettjeit, hogy „az áldatlan helyzet feltárásában, orvoslásában a pedagógustársadalmat támogatni szíveskedjen”. Kérik továbbá, hogy az általuk alább felvázolt problémahalmazok mindegyikével foglalkozzon a felállítandó oktatási kerekasztal.

Túlzott központosítás

Az első halmaz a „túlzott központosítás”. Mint írják, ott érzik indokoltnak az állami fenntartást, ahol az önkormányzatok erre képtelenek lennének. Máshol viszont „a túlzott centralizáció kártékony, a mindennapi működést akadályozó hatású. A központosítás okozta bürokrácia miatt hiányosak vagy akadályozottak a mindennapi munkavégzéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételek„. Kérik, hogy az iskolák kapják vissza az önálló gazdálkodási jogukat, szüntessék meg az általános iskolák és a gimnáziumok kettős irányítását (KLIK mint „fenntartó” – Önkormányzat mint „működtető”). Az igazgatók kapják vissza korábbi hatásköreiket mind az intézmény irányítása, mind a szakmai felügyelet szempontjából is.

Egymással nem koherens változtatások

A második problémakört az egymással nem koherens változtatások adják a tanárok álláspontja szerint. Rövid idő alatt sok változtatás történt, de mindez túlterheli a rendszert, a reformok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket - olvasható a levélben. Kérik, hogy „a jövőben csak olyan oktatással-neveléssel kapcsolatos reform léphessen életbe – kizárólag felmenő rendszerben, gyakorló pedagógusok bevonásával, szakemberek által kidolgozva –, amelyet kellő alapossággal megterveztek, előkészítettek, hatásait tesztelték”.

Azt is kikötötték, hogy a bevezetendő változásokhoz először teremtsék meg a körülményeket. Itt utaltak a mindennapos testnevelés bevezetésére, amely szintén nem volt kidolgozva és komoly problémákat vetett fel. „A legfrissebb érettségi változtatásokat haladéktalanul vonják vissza! A változások nem érinthetik a tanulókat hátrányosan, nem érinthetik a már 2 évvel ezelőtt befejezett tantárgyak követelményeit -– mindenkinek legyen joga a tanultak alapján letenni az érettségi vizsgát!” - áll a levélben.

Ellehetetlenülő kompetenciafejlesztés, tudáselmélyítés

A harmadik gond a levél szerint az ellehetetlenülő kompetenciafejlesztés, tudáselmélyítés: a Nemzeti Alaptanterv rengeteg új ismeretanyagot tartalmaz a korábbiak mellett, a kompetencia alapú oktatás azonban időigényes, a tanultak elmélyítését, gyakorlását követeli - írták a hermanosok. „A jelenlegi NAT túlzsúfoltságával éppen ezt nem veszi figyelembe, így a kívánt célok elérése ellen hat. Tanárok és diákok egyaránt túlterheltek a tartalmi követelmények és a magas óraszámok miatt”. Erről korábban egy diák is vallott, ezt itt olvashatjátok.

A tanárok ezért kérik, gondolják át újra a tanterveket, csökkentsék a tananyagot, elsősorban a lexikális tudásanyag és életkori sajátosságoknak nem megfelelő tartalom csökkentésével, valamint legyen korszerűbb az alaptanterv. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diákok óraszámát is csökkenteni kell, mert jelenleg többet dolgoznak, mint amennyi a felnőttek kötelező munkaideje. „Fontosnak tartjuk azt is, hogy a tankötelezettséget emeljék vissza 18 évre, a rendszerből kikerültek számára pedig állítsák fel az integrációjukat segítő ellátórendszert. Gyermekeink egészséges testi és lelki fejlődése, a jövő generáció sorsa függ ezektől a lépésektől!” - írták. Hozzátették azt is, hogy kérik vissza a szabad tankönyvválasztás jogát és a magas színvonalú kompetencia alapú tankönyveket.

Adminisztráció kontra tanítás

A negyedik problémahalmaz az adminisztráció kontra tanítás. Mint a levélben megfogalmazták, a pedagógus feladata a nevelés-oktatás, a gyerekekkel való foglalkozás. A tanítás „alkotómunka, amit nem lehet bürokratikus indikátorokkal minősíteni. A pedagógus nem adminisztrátor” - írták. A megnövekedett bürokrácia, a minősítési rendszer hibás bevezetése és eltúlzott feladatrendszere (portfólió, minősítés, tanfelügyelet, BECS stb.) nem eredményez jobb minőséget az oktatásban, viszont szakmai és bérfeszültséget teremt, elvonja a pedagógus erejét és figyelmét az oktató-nevelő munkától (és nem mellékesen saját családjától is) – írták. Szerintük nem növelni kellene az adminisztrációs terheket, hanem „korszerű és a fenntartó által finanszírozott szakmai továbbképzésekre van szükség”.

Azt is leszögezik, hogy a bevezetett életpályamodell sok elemében igazságtalan. „Méltatlan, hogy évtizedek óta kiválóan és eredményesen oktató, szűkebb-tágabb környezetükben elismert tanárokat Pedagógus 1-be sorolt be a rendszer, ugyanakkor a mestertanárok eddigi kiválasztásának eljárásrendje megingatta a tanárok bizalmát a minősítési rendszerrel kapcsolatosan. Hibás döntés a mestertanári cím és az ellenőrzésekben való részvételük összekapcsolása is. A mestertanár épp a tanulókkal való foglalkozásban kellene, hogy kiteljesítse küldetését” - írták, és hozzátették: alapfeltételnek tartják, hogy a tantestületben a kölcsönös tisztelet és segítő szándék, és ne a „fortélyos félelem” igazgassa őket.

Nem a pedagógusok bére a rendszer legnagyobb problémája

Az ötödik problémahalmaz szerint nem a pedagógusok bére a rendszer legnagyobb problémája. A tanárok felhívták arra a figyelmet, hogy a kormány úgy kommunikálja a tanárok béremelését, mintha újabb és újabb emelést kapnának, miközben csak egy korábbi ígéret többlépcsős megvalósításáról van szó. Emellett azonban nőttek a pedagógusok terhei, és „sajnos az emelés mértéke épp a legtapasztaltabb, legtöbbet dolgozó pedagógusok esetében volt a legkisebb mértékű”.

A levélírók kérik, hogy az oktatást segítő dolgozók bérét is azonnali hatállyal rendezzék. Fel kell oldani az egész oktatási rendszerben tapasztalható bérfeszültséget. A bizalmatlanságot sugalló „kötelező benttartózkodási időt” és a túlórák ingyenességét el kell törölni - írták a tanárok.

Egyeztetés

Az előttük álló egyeztetéssel kapcsolatban azt kérték Orbántól, Balogtól és Czunyinétól, támogassák egy olyan oktatási kerekasztal létrejöttét, amely rövid időn belül, szigorúan szakmai alapokon képes a rendszerszintű problémákra érdemi válaszokat adni. "Az oktatási kerekasztal tárgyalópartnereként számítsanak az alulról jövő kezdeményezésként alakuló közalkalmazotti tanácsok országos szintű szervezetére is" – írták.

A levelet azzal zárták, hogy a felsorolás közel sem teljes, a nyílt levél - amit oldalakon keresztül tudnának folytatni - csak indikátora lehet a bajoknak. "Sürget az idő! Gyermekeink jövője a tét" - írták a levél végén.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Hozzászólások (4)

Lik László

Balog úr lábbal tapossa a krisztusi törvényeket, és még csak NEM IS SZÉGYELLI MAGÁT!

Szabó Vince

Most már kétségbe estem Balogh Zoltán "miniszter" gondolatait olvasva. Már nem gyanítom, hanem állítom, hogy papnak ugyan jó lehet, de a magyar oktatás irányítására alkalmatlan!Azzal az igényével, hogy a diákok többet tanuljanak, a tanárok jobban tanítsanak, elérte a semmitmondás csúcspontját.Mért nem szólt a körülményekről, az ellátásról, a leterheltségről, a KLIK okozta akadályokról, az eszközhiányról, a tanításon kívüli plusz feladatokról, a tanárok megbecsüléséről stb. Egy tisztességes miniszter ezek után nem szaporítja hibáit, hanem LEMOND, vagy egy normális miniszterelnök /Orbán V./ leváltja.

Bull Pit

„Méltatlan, hogy évtizedek óta kiválóan és eredményesen oktató, szűkebb-tágabb környezetükben elismert tanárokat Pedagógus 1-be sorolt be a rendszer,...."
Jut eszembe, azért a bérekről is lehetne beszélni. A nagy egyenlősdi inkább csak azoknak jött jól, akik eddig nem sok tehetséget, ambíciót és teljesítményt nyújtottak. A többiektől, a nyilván nem véletlenül kapott, jó munkáért, más tevékenységért, megbízásokért, a sok diplomáért... pótlékokat elvették. 101 kollégám közül 16-an buktak (a 10 ezer alatti összegeket most nem is említem) 10-90!! ezer közötti összegeket. Ők azok, akik vitték a hátukon az ezres tanulólétszámú iskolát. Nyilván most is viszik, de [email protected]ázva. Én is buktam volna 63 ezret, de el kellett menni nyugdíjba :((

László Mérő

Nem az a baj, kedves Balog Zoltán, hogy "kicsit túltoltátok a biciklit", hanem hogy biciklit csináltatok a Harley Davidsonból. Így aztán nem csoda, ha nem győzitek tolni.

Új hozzászóláshirdetés
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X