szerző:
Eduline

Fontos fogalmak és meghatározások minden elsőévesnek, és azoknak is, akik már benne vannak az egyetemi életben.

©

Zh: a legfontosabb kifejezések egyike, a zárthelyi dolgozat rövidítése. Ez nem vizsga, így nincs minden tárgyból zh, de ahol van, ott általában a vizsga előfeltétele a féléve folyamán írt zárthelyik legalább kettes átlaga.

Neptun: már nagyon korán megismerkedik vele minden egyetemista, főiskolás. Ebben a rendszerben kell felvenni a tantárgyakat és a vizsgákat is, illetve a zh-k eredményét is ide töltik fel.

©

ETR: az Egységes Tanulmányi Rendszer a Magyarországon használatos felsőoktatási szoftverek egyike, helyét sok egyetemen átvette az imént említett Neptun.

Halasztás: más szóval  passziváltatás, halasztás vagy szüneteltetés. Ez azt jelenti, hogy az adott szemeszterben nincs aktív hallgatói jogviszonyotok: nem kell órát felvennetek, tandíjat fizetnetek, de ösztöndíjat sem kaptok, és nem fogynak az állami féléveitek. Azonban a szüneteltetés alatt diákigazolvány-matrica sem jár.

Hány félévet lehet halasztani az egyetemen vagy főiskolán?

Lehet halasztani az egyetemen vagy abba kell hagynotok a tanulmányaitokat, ha nem tudtok beiratkozni? Újabb olvasói kérdésre válaszoltunk. Csak szeptemberben kezdtem az egyetemet, de szeretnék jelentkezni egy külföldi önkéntes munkára és ezért nem tudnék visszajönni szeptemberben. Halaszthatok vagy abba kell hagynom a tanulmányaimat?

TO: azaz tanulmányi osztály, itt foglalkoznak a hallgatók tanulmányi dolgaival. Kreditleadás, hallgatói jogviszony igazolása és egyéb problémás ügyekben kérhettek ott segítséget.

Kredit: a tanulmányi munkád eredményének mértékegysége. Minden tárgyhoz tartozik egy meghatározott mennyiségű kredit. Általában a legfontosabb tárgyakért jár a legtöbb kredit. Alapképzésben 180 kreditet kell teljesíteni az abszolutóriumhoz.

UV: az egyetemi évek alatt sokan találkoznak vele, az utóvizsga az a vizsga, amit akkor tehettek, ha a vizsgaidőszakban nem sikerült megszerezni a megfelelő jegyet (legalább a kettest). Ezekre a vizsgákra csak azok jelentkezhetnek, akiknek már van beírt elégtelen osztályzata. A legtöbb egyetemen a vizsgaidőszak utolsó hete az UV hét, amikor a hallgatók megpróbálkozhatnak még egyszer a tantárgyak teljesítésével.

©

Szorgalmi időszak: a félév azon időszaka, ami a tárgyfelvételtől vizsgaidőszakig tart. Ebben az időszakban vannak az órák, előadások.

Abszolutórium: a végső bizonyítvány, amit akkor kaphattok meg, ha már minden tárgyból sikeres vizsgát tettetek, már csak a szakdolgozat és/vagy a nyelvvizsga van hátra a diplomáig.

Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok folytatása alatt fennálló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre.

Nyolc szó, amit minden elsőéves egyetemistának ismernie kell

Gólyaként egy csomó olyan új szó kerül be a mindennapjaidba, ami aztán évekig veled lesz. Ezért nem árt már a legelején tudni, mi mit is jelent pontosan. Ha érteni akarod a felsőbbéveseket, az alábbi kifejezések pontos jelentésével is tisztában kell lenned. Zh: a legfontosabb kifejezések egyike, a zárthelyi dolgozat rövidítése.