szerző:
Eduline

Pályázati támogatásból két hetes tanfolyamot rendez a Kodolányi János Főiskola Siófokon és Székesfehérváron szeptemberben. A képzésen a közel 100 belső munkatárs mellett külföldi és belföldi szakemberek is részt vesznek, hogy a Bologna-folyamathoz kapcsolódó változásokat, valamint a Kodolányi számos díjjal elismert minőségi rendszerét megismerjék.

A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja, ami az Európai Unió dinamikus fejlődéséhez is hozzájárul. Az Unió éppen ezért prioritásként kezeli a felsőoktatás fejlesztését elősegítő programokat. A Kodolányi János Főiskola ”A felsőoktatás Bologna-folyamathoz kapcsolódó rendszerszintű változásának tartalmi, módszertani és minőségi megújítása” tárgyú, Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium pozitívan bírálta el. Az elnyert támogatásból finanszírozza az intézmény a szakmai továbbképzést 2008. szeptember 1-12. között Siófokon, szeptember 17-26. között Székesfehérváron.

A program célja a két éve indult Bachelor-programok tapasztalatainak megvitatása, a közös gondolkodásra serkentés. A továbbképzésen résztvevő intézetigazgatók, tanszékvezetők, oktatók megismerkedhetnek a Bologna-folyamathoz illeszkedő ”Felsőoktatási curriculum-menedzsmenttel”, a ”Modulfejlesztés, modulmenedzsment” témakörével, míg a ”Felsőoktatás pedagógia korszerű megoldásai” című képzés a Bologna-folyamat során létrejött új képzésekhez kapcsolódó innovatív oktatási-tanulási módszerekhez nyújt segítséget.
A ”Minőségirányítás a felsőoktatásban” témakör keretében a főiskolán bevezetett minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatokat mutatják be az előadók. A téma nem véletlenül szerepel a programban, hiszen a Kodolányi élen jár a minőségfejlesztés területén. Számtalan díj fémjelzi a főiskola törekvéseit, így például az EFQM - Recognised for Excellence Díj vagy a Felsőoktatási Minőségi Díj Arany fokozatú elismerő oklevele, amelyet az idén másodszor nyert el a főiskola.
A program különlegessége, hogy a résztvevők hatékony tanulási környezetben sajátíthatják el az ismereteket, a multimédiás oktatástechnika mellett kiemelt figyelmet kap a gyakorlati oktatás, melyet ”teammunka”, viták, demonstrációs feladatok támogatnak. A képzés felnőttképzési akkreditációval rendelkezik, így a záróvizsga után tanúsítványt szerezhetnek a résztvevők.

A program hivatalos sajtótájékoztatóján Hervainé Dr. habil. Szabó Gyöngyvér, a Kodolányi János Főiskola tudományos rektorhelyettese elmondta, hogy 2004-ben erősödött meg az intézmény kapcsolata a Sheffield Hallam Egyetemmel. Hozzátette, hogy az együttműködés a főiskola oktatóit segíti a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, valamint a tapasztalatszerzésben. Az egyetemet Michael John Pupius EFQM szakértő képviseli a továbbképzésen.

Michael John Pupius, a Sheffield Hallam Egyetem Kiválóság Központjának vezetője megjegyezte, hogy mindkét intézményben közös a tökéletességre való elhivatottság, melyből a diákok profitálhatnak. Kiemelte, hogy egyetemén az elméleti kutatás mellett az egyedülálló kutató programok is fontos szerepet kapnak. Michael John Pupius előadásaiban az európai felsőoktatás és minőségirányítás kapcsolatát mutatatja be, kitérve a brit tapasztalatokra is.

A fennállásának 15 éves évfordulóját ünneplő KJF sikerének záloga a gyakorlatorientált, kompetenciaalapú oktatásban rejlik. A vezetőség biztos benne, hogy az új módszerek és a hatékony minőségellenőrzés eredményeképpen javulhat az oktatás hatékonysága és minősége. Remélik, hogy ezeknek a módszereknek a megvalósítása segíteni fogja a főiskolát abban, hogy nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is meghatározó piaci szereplővé váljon.

A továbbképzésen oktatnak többek között:
Dr. h.c. Szabó Péter Phd., Michael John Pupius, Prof. habil. Csath Magdolna DSc, Hervainé Dr. habil. Szabó Gyöngyvér, Dr. Sárdi Csilla