szerző:
Eduline

Milyen nyilatkozatot kell aláírniuk azoknak a hallgatóknak, akik államilag támogatott formában kezdik meg tanulmányaikat? Milyen ösztöndíjakkal lehet elvégezni egy vagy két félévet valamelyik külföldi egyetemen? És kik veszítik el állami ösztöndíjukat? A HVG Diploma 2018 cikke.

Állami ösztöndíj

A hallgatók összesen tizenkét félévig tanulhatnak állami támogatással alap- vagy osztatlan szakon, mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen, további nyolc féléven át pedig doktori képzésben vehetnek részt állami ösztöndíjasként - ehhez azonban alá kell írniuk a hallgatói nyilatkozatot. Ha egy hallgató elhasználta az összes, államilag támogatott félévet, kizárólag önköltséges formában folytathatja tanulmányait. Kivételek vannak: azok az egyetemisták, akik például a tizenkét féléves általános orvosi képzésen tanulnak, tizennégy államilag támogatott szemeszterrel gazdálkodhatnak, míg a fogyatékossággal élő egyetemisták és főiskolások négy plusz szemesztert kaphatnak.

Átsorolás

A felvételin megszerzett állami ösztöndíjas helyet már az első tanév végén elveszíthetik a gyengén teljesítő hallgatók. A felsőoktatási intézmények minden tanév végén önköltséges képzési formába sorolják át azokat, akik az utolsó két aktív szemeszterükben nem szereztek legalább 36 kreditet, vagy nem érte el az adott egyetem, főiskola által meghatározott tanulmányi átlagot. Az így megüresedő − államilag támogatott − férőhelyekre jól teljesítő, önköltséges formában tanuló hallgatók kerülhetnek.

©

Beiratkozás

A sikeresen felvételizők hallgatói jogviszonya a beiratkozáskor jön létre, amelynek időpontjáról a felsőoktatási intézmények tájékoztatják az elsőéveseket. Az állami ösztöndíjas hallgatók csak akkor kezdhetik el tanulmányaikat támogatott formában, ha a hallgatói nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy a képzési idő másfélszerese alatt megszerzik a diplomát, a végzést követő húsz éven belül pedig a felhasznált, államilag támogatott féléveknek megfelelő ideig magyarországi munkahelyen vagy magyarországi vállalkozóként dolgoznak. Ha nem fejezik be időben a tanulmányaikat − egy hároméves alapszakot például négy és fél év alatt −, a képzési költség ötven százalékát kell visszafizetniük az államnak, ha pedig a magyarországi munkavállalásra vonatkozó feltételt szegik meg, a teljes összeget vissza kell fizetniük.

Campus Mundi-ösztöndíj

A világ szinte bármelyik országában végezhetnek szakmai gyakorlatot vagy részképzést, vehetnek részt rövid tanulmányúton a magyar egyetemisták és főiskolások a Campus Mundi-ösztöndíjjal. A 2-5 hónapos szakmai gyakorlatot vagy a legalább három hónapos részképzést végzők támogatásának összege a célországtól függően havi 200-350 ezer forint, a többek között külföldi versenyekre vagy tudományos konferenciára készülő hallgatóknak ajánlott 2-30 napos tanulmányutakhoz pedig napi 7-25 ezer forintos apanázs jár. A pályázati feltételek ösztöndíjtípusonként eltérnek, de legalább középfokú nyelvtudásra minden pályázónak szüksége van, az aktuális jelentkezési határidőkről és a benyújtandó dokumentumokról a Tempus Közalapítvány oldalán lehet tájékozódni.

Így tanulhattok külföldön ösztöndíjjal: újabb pályázati lehetőség egyetemistáknak és főiskolásoknak

Február 25-ig jelentkezhetnek egyetemisták és főiskolások a Campus Mundi pályázatra: külföldi részképzésen vehetnek részt a következő tanévben. Ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, ezért pályázni a következő országokba lehet: Albán Köztársaság, Algériai Népi Demokratikus Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Egyiptomi Arab Köztársaság, Georgia (Grúzia), Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Izrael Állam, Jordán Hásimita Királyság, Kínai Népköztársaság, Kuvaiti Állam, Libanoni Köztársaság, Macedón Köztársaság, Marokkói Királyság, Mongólia, Oroszországi Föderáció, Pakisztáni Iszlám Köztársaság, Palesztin Autonómia, Tunéziai Köztársaság, Türkmén Köztársaság, Ukrajna és Vietnami Szocialista Köztársaság.

Diákhitel

Az egyetemeken, főiskolákon tanulók kétféle diákhitelt igényelhetnek. A diákhitel 1 szabad felhasználású, a kölcsön havi összege az új szabályok alapján 15-70 ezer forint, a kamat jelenleg 2,30 százalék − állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók is igényelhetik 45 éves korukig, munkarendtől függetlenül. A diákhitel 2-t ezzel szemben csak tandíjra és az idegen nyelvű képzések térítési díjára lehet fordítani, 2017 októbere óta ez a hiteltípus kamatmentes. A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónaptól kell elkezdeni, a törlesztőrészletet az első két évben a minimálbér, a harmadik évtől a két évvel korábbi jövedelem alapján határozzák meg.

Erasmus+

A legismertebb nemzetközi ösztöndíjprogrammal az Európai Unió tagállamaiban, valamint több partnerországban − például Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Törökországban − folytathatnak 3-12 hónapos résztanulmányokat vagy végezhetnek 2-12 hónapos szakmai gyakorlatot a magyar egyetemisták és főiskolások. Egy hallgató képzési ciklusonként maximum 12-12 hónapot tölthet külföldön Erasmus-ösztöndíjjal, a támogatás havi összege függ a célországtól és az ösztöndíj típusától. A jelentkezési határidőkről, a szükséges dokumentumokról − például önéletrajz, nyelvvizsga, teljesítésigazolás a tanulmányi eredményekről, motivációs levél − a felsőoktatási intézmények Erasmus-koordinátorai adnak információt. Fontos változás, hogy a fél- vagy egyéves külföldi tanulmányokat folytató hallgatók − például az Erasmus-ösztöndíjasok − akár havi 140 ezer forintos diákhitelt is igényelhetnek a Diákhitel Központtól.

Halasztás

Az egyetemeken, főiskolákon tanulóknak minden szemeszter elején hivatalos nyilatkozatot kell tenniük arról, bejelentkeznek-e az adott félévre, vagy halasztanak. A passzív félévben nem kell tantárgyakat teljesíteniük, vizsgázniuk, nem kapnak ösztöndíjat, ugyanakkor − ha önköltségesként tanulnak − tandíjat sem kell fizetniük. A hallgatók több alkalommal szüneteltethetik a tanulmányaikat, de egyhuzamban maximum két félévig − hacsak a felsőoktatási intézmény nem dönt másképp. Az egyetemi-főiskolai tanulmányi szabályzat határozza meg azt is, engedélyezik-e az elsőéveseknek az első, vagyis az őszi félév passziváltatását.

Itt a lista: ilyen ösztöndíjakra (is) pályázhatnak az egyetemisták és főiskolások

Milyen speciális ösztöndíjakra pályázhatnak egyetemisták és főiskolások? Milyen plusz támogatást kaphatnának a leendő tanárok, informatikusok, gyógypedagógusok, diplomás ápolók? Klebelsberg Képzési Ösztöndíj A Klebelsberg-ösztöndíjra az osztatlan tanárszakosok és a gyógypedagógusok pályázhatnak, a sikeres pályázók félévente 125 ezer és 375 ezer forint közötti összeget nyerhetnek el.

Párhuzamos képzés

A hallgatók dönthetnek úgy, hogy párhuzamosan tanulnak két különböző egyetemi-főiskolai képzésen − ebben az esetben mindkét szakot végezhetik állami támogatással, vagyis tandíjmentesen, de kettesével fogynak az állami ösztöndíjas féléveik. Ez azt jelenti, hogy két alapszakos diploma megszerzésével az összes támogatott szemeszterüket elhasználják, így mesterszakon csak önköltségesként tanulhatnak tovább.

Önköltség

Azok a hallgatók, akik nem tudnak vagy nem akarnak állami ösztöndíjasként tanulni, önköltséges formában (ezt a felsőoktatási felvételi elektronikus jelentkezési rendszerében K betűvel jelölik) végezhetik el az egyetemi-főiskolai képzést. Az önköltség összege szakonként és intézményenként eltér, a legdrágábbak az orvosi és a művészeti szakok, amelyeken akár egymillió forintba is kerülhet egy félév. A fizetős formában tanulók felvehetik a kamatmentes, kötött felhasználású diákhitel 2-t, amelyet a Diákhitel Központ egyenesen a felsőoktatási intézményeknek juttat el.

A cikk a HVG Diploma 2018 kiadványban jelent meg.

A HVG ismét elkészítette a legjobb főiskolák és egyetemek rangsorát, amelyben az intézményi, kari, képzésterületi és szakos rangsorok mellett minden fontos gyakorlati tudnivalót megtaláltok az alap- és mesterszakokról, a felvételitől egészen a továbbképzési lehetőségekig. A HVG Diploma 2018 rangsort keressétek az újságárusoknál vagy rendeljétek meg itt, a kiadótól.