szerző:
Eduline

Még csak most kezdődött az őszi félév, mégis fontos, hogy tudjátok, milyen feltételeknek kell megfelelnetek, hogy ne soroljanak át állami ösztöndíjas képzésről önköltséges formára. Ezekre már most érdemes figyelni.

©

Mikor sorolhatnak át államiról önköltséges képzésre?

  • az utolsó két (aktív) félévnek átlagában nem szereztetek legalább 18 kreditet,
  • nem értétek el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában megállapított tanulmányi átlagot,
  • az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatotokat visszavonja,
  • kimerítettétek a rendelkezésre álló támogatási időt (12 félév, osztatlan mesterképzés esetében 14).

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is sor kerülhet: a felsőoktatási intézmény a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre. Azonban ez nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára a tanulmányai során.

Friss egyetemi rangsor: ezek a diákok indulnak a legjobb esélyekkel a munkaerőpiacon

Újabb felsőoktatási rangsor hoztak nyilvánosságra: a QS utánajárt, milyen diplomákkal a legkönnyebb elhelyezkedni. A világrangsorra egy magyar egyetem is felkerült. Nyilvánosságra hozta legfrissebb egyetemi rangsorát a londoni Quacquarelli Symonds (QS), amely most a diplomázott hallgatók elhelyezkedési és foglalkotatottsági arányait, a munkáltatók és a hallgatók kapcsolatát, a partnerségeket és a diplomázottak megbecsültségi rátáját figyelembe véve állította össze a listát.