szerző:
Edupress

A felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek számára ír ki pályázatokat az Európai Bizottság három témakörben, így a 2009. február 27-i határidőt megjelölő Grundtvig projektek a széleskörű partnerséget, a kiegészítő tevékenységeket, illetve a többoldalú projektek megvalósítását támogatják. A programban a 27 európai uniós tagország, a három EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein), illetve Törökország vehet részt.

A Grundtvig: Hálózatok - Széles körű partnerség, a legjobb gyakorlatok Európában nevet viselő projekt célja az újszerű módszerek és jó példák európai szintű értékelése és terjesztése. A hálózatoknak proaktív szerepet kell játszaniuk az ugyanazon a területen vagy témában tevékenykedő Grundtvig projektek közötti szinergia és az együttműködés növelésében, valamint eredményeik terjesztésében. A pályázat kapcsán a 2008-2010 közötti időszakban a felnőttoktatásban megvalósuló nyelvtanulást, a felnőttoktatási kutatásokat, a hálózatépítést, illetve a felnőttoktatásban érdekelt felek közötti hálózatépítést jelölték meg prioritásként.

A Grundtvig: Kiegészítő tevékenységek - az európai felnőttoktatást támogató egyéb tevékenységek című projekt a Grundtvig program egyéb pályázati lehetőségei által nem támogatott, de a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakításához hozzájáruló tevékenységek megvalósítására irányuló pályázati forma, mellyel például konferenciák, szemináriumok megszervezését, népszerűsítő kampányok megvalósítását, kiadványok elkészítését és terjesztését, kutatások lebonyolítását szorgalmazzák.

Grundtvig: Többoldalú projektek - a felnőttoktatási kínálat javítása és bővítése közös projektmunka révén nevet viselő alprogram célja, hogy újszerű, fenntartható és terjeszthető eredményeket hozzon létre a megfelelő szakértelemmel és hatáskörrel rendelkező intézmények segítségével. A projekt a kulcskompetenciák terjesztését, a felnőttoktatás színvonalának, vonzerejének növelését és jobb hozzáférését, a hátrányos helyzetűek és migránsok körében a felsőoktatás népszerűsítését, valamint az időskori tanulás, a generációk közötti tanulás és családi tanulás megvalósítását nevezte meg a 2008 és 2010 közötti időszak prioritásaként.

A pályázatokat közvetlenül az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

(www.edupress.hu)