szerző:
Eduline

Május 11-én több tízezren érettségiznek majd angolból - utánajártunk, milyen feladattípusokra számíthattok, és milyenek a pontozás szabályai.

Hány pontot szerezhettek az írásbelin?

A középszintű angolérettségi írásbelije 180 perces, a négy feladatlap megoldásával maximum 117 pontot szerezhettek. Az olvasott szöveg értését mérő rész 60 perces, a nyelvhelyességi feladatsorra 30, a hallott szöveg értését ellenőrző feladatok megoldására szintén 30, az íráskészség rész kidolgozására 60 percet kaptok.

©

Olvasott szöveg értése: maximum 33 pont

Az olvasott szöveg értését mérő részben többféle feladattípus fordulhat elő, például feleletválasztás, igaz/hamis állítás, egymáshoz rendelés, cím, kép és összegző mondat bekezdéshez rendelése, kérdés és felelet egymáshoz rendelése, csoportosítás megadot kategóriák szerint, képek vagy események sorrendbe rakása a szöveg alapján, a szövegből kiemelt mondat vagy bekezdés helyének azonosítása,a szöveg részeinek sorrendbe rakása, hiányos szöveg vagy hiányos mondatok kiegészítése, rövid választ igénylő nyitott kérdések.

Érettségizzetek velünk!

Az Eduline-on az idén is megtaláljátok a legfrissebb infókat az érettségiről: a vizsgák napján reggeltől estig beszámolunk a legfontosabb hírekről, megtudhatjátok, milyen feladatokat kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, de az emelt szintű írásbelikről is nálunk találjátok meg a tudnivalókat.

És ami a legfontosabb: az írásbeli után nálunk nézhetitek át először a szaktanárok által kidolgozott, nem hivatalos megoldásokat.

Délutánonként arról olvashattok, hogy mit gondolnak a tanárok és a vizsgázók a feladatsorokról, és persze ti is leírhatjátok véleményeteket kommentben, sőt a szaktanároktól is kérdezhettek.

Ha elsőként szeretnétek megkapni a megoldásokat, lájkoljátok Facebook-oldalunkat vagy csatlakozzatok az érettségizők Facebook-közösségéhez. Az érettségiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.

A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, menetrend, prospektus, műsorfüzet), elektronikus és nyomtatott levelek, elektronikus és nyomtatott újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), ismeretterjesztő vagy egyszerű, elbeszélő (modern szépirodalmi) szövegek.

A feladatsor 3-4 szövegből és 3-4 feladatból áll. Egy feladaton belül egy hosszabb szöveg helyett előfordulhat több rövidebb szöveg is (pl. apróhirdetések). A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme (az egyes nyelvek sajátosságaitól függően) 1000-1200 szó. A feladatsor 25-30 itemből
áll. A feladatok az adott idegen nyelven vannak meghatározva.

Nyelvhelyesség: maximum 18 pont

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása), a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével, hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből, megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése, szövegtranszformáció megadott szempontok alapján.

Rossz hír: nehezebb lesz az angolérettségi, jönnek a változások

Májusban kezdődnek az érettségi vizsgák: ma annak néztünk utána, hogyan változik ettől az évtől a közép- és az emelt szintű angolérettségi. 1. változás: nincs több A2-es feladat Az Oktatási Hivatal összefoglalója alapján a középszintű angolérettségi a korábbi A2-B1 szinthez képest tisztán B1-es szintű lesz - ez szintemelkedést jelent.

A feladatsor 3-4 feladatból, összesen 20-25 itemből áll. A feladatokhoz - amelyek az adott idegen nyelven vannak meghatározva - felhasznált szövegek együttes terjedelme 500-600 szó.

Hallott szöveg értése: maximum 33 pont

A vizsgán az alábbi szövegfajták fordulhatnak elő: közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőtéren, áruházban), rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok: útinformáció, nyitva tartás, menetrend), utasítások (pl. utcán, repülőtéren, pályaudvaron),  médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír), beszélgetések, telefonbeszélgetések, műsorrészletek, riportok, interjúk, beszámolók, ismeretterjesztő szövegek.

A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: feleletválasztás, igaz/hamis, egymáshoz rendelés (pl. személy és kijelentés, képek kiválasztása szöveghez), események sorrendjének megállapítása, nyomtatványok, űrlapok kitöltése, táblázat kitöltése, hiányos mondatok kiegészítése, rövid választ igénylő nyitott kérdések, ténybeli hibák azonosítása, javítása.

Meglepetés vár az érettségizőkre: hogyan kerül nyelvvizsgafeladat az OFI oldalára?

Hiába keresik az új nyelvi érettségi mintafeladatsorait a végzős középiskolások az Oktatási Hivatal oldalán - míg a nyelvvizsgaközpontok mindegyike elérhetővé tesz legalább egy teljes aktuális feladatsort, addig az oktatás.hu-ról egyelőre csak az elmúlt évek írásbelijeit tölthetik le a diákok.

A feladatsor 2-3 szövegből és 2-3 feladatból áll. Egy feladaton belül egy hosszabb szöveg helyett előfordulhat több rövidebb szöveg is. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 6-9 perc. A feladatsor 20-25 itemből áll. A vizsgázó minden szöveget kétszer hallgat meg, a második meghallgatásnál megszakításokkal.

Íráskészség: maximum 33 pont

A vizsgán az alábbi szövegfajtákat kell létrehozni: rövid, személyes jellegű közlés (pl. üzenet, naplóbejegyzés, blogbejegyzés), internetes hozzászólás, e-mail, meghívó, magánjellegű vagy intézménynek szóló levél.

A vizsga két feladatból áll. Az első feladat interakciós és tranzakciós szöveg. Ebben a feladatban a vizsgázó verbális, illetve vizuális segédanyagra reagálva, három irányító szempont alapján 80-100 szó terjedelmű szöveget hoz létre. A második feladatban a vizsgázó hosszabb leíró, vagy véleménykifejtő
szöveget hoz létre négy irányító szempont alapján. Az írás terjedelme 100-120 szó. A feladatok, az irányító szempontok és a segédanyagok az adott idegen nyelven vannak meghatározva. A feladatok megoldása során egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár használható.