szerző:
Eduline

Több mint 88 ezren érettségiznek magyarból középszinten. Egy hét van hátra a szóbeli vizsgákig, a felkészüléshez itt találtok kidolgozott tételeket irodalomból.

Az eduline olvasói által feltöltött, nem garantált minőségű tételek irodalomból és nyelvtanból

Mikes Kelemen: Törökországi levelek

Ady Endre költészete

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Petőfi Sándor arc poeticája

Vörösmarty Mihály

Arany János nagykőrösi balladái

Petőfi Sándor

Madách Imre: Az ember tragédiája

A magyar felvilágosodás folyóiratai

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Érettségi tételek (az irodalom és a nyelvtan mellett földrajzból és történelemből is)

Érettségi tételek (pl. Vörösmarty Mihály, Arany János, Kosztolányi Dezső)

Örkény István 1.

Örkény István 2.

Kertész Imre: Sorstalanság

Karinthy Frigyes

Kosztolányi Dezső

Babits Mihály

Tóth Árpád

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Jókai Mór: Az aranyember

Petőfi Sándor: Az apostol

Petőfi Sándor szerelmi költészete

A Himnusz és a Szózat összevetése

Radnóti Miklós

Vörösmarty Mihály gondolati költészete

Csokonai Vitéz Mihály és a felvilágosodás

Balassi Bálint istenes versei

József Attila ars poeticája

Babits Mihály: Jónás könyve

Szent Ágoston életrajza, Vallomások elemzése

Boccaccio: Dekameron (elemzés, cselekmény)

Ószövetség

A görög eposz

A görög dráma

Szophoklész: Antigoné

Világirodalmi tételek

Érettségi tételek irodalomból

József Attila

Radnóti Miklós

Irodalmi alapfogalmak