szerző:
Eduline

A Mûegyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karának Üzleti Tudományok Intézete 2010. február 4-én, csütörtökön 15 órától nyílt napot tart. A rendezvény során általános betekintést kaphatnak a BME üzleti mesterszakjai – Pénzügy, Vezetés és szervezés, Mûszaki menedzser, MBA és Számvitel – felépítésébe, és meghallgathatják az intézet jelenlegi hallgatóinak beszámolóját. A képzés oktatói, és hallgatói a feltett kérdésekre is válaszolnak.

A szeptemberben induló évfolyam az addigra felépülõ Q épületben kezdi a tanulmányait.

Ma egy egyetemistának a korábbinál több lehetõsége van arra, hogy más szakterületen fejezze be az egyetemet, mint ahol elkezdte. Ahhoz, hogy egy mesterszakra felvételizzen valaki, arra van szükség, hogy az Oktatási Minisztérium által meghatározott Képzési és Kimeneti Követelmények alapján, a mesterszak által megkövetelt témakörökben rendelkezzen bizonyos mennyiségû kredittel. Minden mesterképzésnél létezik olyan alapszak, amihez nem tartozik az alapszakon megtanultaknál több tanulmányi követelmény. Közgazdászok számára tanulmányaik logikus folytatása az, ha a valamelyik gazdálkodástudományi szakot választják.

A legtöbb mesterszakot meghirdetõ intézmény segíti a hallgatókat abban, hogy megtudják, eddigi tanulmányaik lehetõvé teszik-e, hogy a kiválasztott szakra felvegyék õket. Az Üzleti Tudományok Intézete a weboldalán keresztül segíti az érdeklõdõket.

Természettudományi vagy agrár területrõl érkezõk szinte mindent elvégeztek, ami ide kell, de például orvosok és jogászok kifejezetten azért érkeznek az intézetbe, hogy a szakmájukban maradva különféle szervezési feladatokat is elláthassanak, amire az eredeti képzésük nem adott elég ismeretet. Ma már az õ munkájuk, illetve annak számos kiegészítõ területe is részben üzleti terület, ezért sok esetben az õ elõmenetelük fontos részévé vált valamilyen üzleti jellegû diploma megszerzése. Ha valaki bölcsészdiplomával érkezik, õ sem csúszott le a pályamódosításról, humán alapismereteit számos üzleti és menedzsment részterületen kamatoztathatja, hiszen biztos, hogy a társadalomismereti tárgyak közül eleget végzett. Õnála csak az a kérdés, hogy gazdasági tárgyakkal rendelkezik-e, de ott, ahonnan jött, módjában állt ilyen jellegû tárgyakat is hallgatni. Csak azt kell megnézni, hogy módszertani és statisztikai ismeretekkel rendelkezik-e, késõbb a neki ajánlható MBA szakon úgyis viszonylag kevés matematikai jellegû tantárggyal fog találkozni.


A nyílt napra – egészen a rendezvényt megelõzõ napig a www.mesterek.bme.hu címen lehet regisztrálni. A nyílt nappal kapcsolatos kérdésekre a +36 20 966 2020 telefonszámon, illetve a [email protected] e-mail címen adnak választ.