szerző:
Eduline

Ha már a zsebedben van egy diploma, de úgy érzed, hogy még fontos lenne tanulni, akkor már csak azt kell eldöntened, hogy melyik posztgraduális képzést választod az évről-évre bővülő választékból. Dr. Juhászné Belatiny Katalint, a Zsigmond Király Főiskola elnökét a náluk induló képzésekről kérdeztük.

Dr. Juhászné Belatiny Katalin

–Kiknek ajánlja a szakirányú továbbképzési szakokat? Milyen előfeltétele van annak, hogy valaki ezen szakok valamelyikére jelentkezzen?

– Rohamosan változó világunkban az ismeretek is gyorsan avulnak és az alaptanulmányok közben nincs mód elmélyülni a szakma egy-egy területében, amelyet majd a végzett diplomás választ, vagy ahol később elhelyezkedik. A tanulást soha nem lehet abbahagyni, ha valaki előre akar jutni a munkahelyén folyamatosan képeznie kell magát, hogy munkaterülete legújabb ismereteit megszerezze, vagy részterületeken specializálódjon. Erre a célra szolgálnak a posztgraduális képzések, amelyből az élete során esetleg az ember többet is elvégez, hiszen a pályamódosítások is szükségessé teszik ezt.
A posztgraduális képzések során szerzett tudás a munkavállaló piacképességét nagyban növeli, hiszen ez a diplomával megszerzett ismeretek naprakésszé tételét, a végzés óta az adott területen történt előrehaladást, változásokat is magában foglalja, ezen felül pedig a választott szakmában való elmélyülést, sokkal szélesebb ismeretanyag megszerzésének lehetőségét biztosítja.A posztgraduális képzések során szerzett ismeretanyag nem azonos a főiskolai, vagy a BA képzésben szerezhető tudással, sokkal több gyakorlati ismeretet tartalmaz, hiszen itt nem kötik az intézményt a képesítési követelmények, már nincsenek alapozó tárgyak, csak a szakma, amit azok oktatnak, akik ezt csinálják. Tehát minden diplomásnak ajánlom, akinek az ideje és anyagi helyzete lehetővé teszi. S azért csak nekik, mert a felvétel alapfeltétele a diploma megléte.

 – Milyen többlettudás birtokába kerül a leendő hallgató, amennyiben e képzések egyikére jelentkezik?

– Mint az előbbiekben is említettem sok, kizárólag szakmai és gyakorlati ismeret által biztosított többlettudás megszerzését teszi lehetővé a posztgraduális képzésben való részvétel.
Film szakirányos Szabad bölcsészet szakosok számára kínáljuk a Dokumentumfilm és tv-dokumentáció továbbképzést. A kommunikáció szakosok szinte bármelyik posztgraduális képzésben megtalálhatják azt a specializációt, amelyik piacképesebbé teheti őket. Rendezvény és protokoll szakirányt minden végzett választhatja, ha ehhez a szakmához van kedve és érzéke.
A Ringier és Népszabadság Kiadóval kötött együttműködésünk egy olyan újságíró-iskola alapítására vonatkozik ahol a szakma által megfogalmazott igények alapján és a kiadók neves és kiemelkedő tudással rendelkező reprezentánsainak közreműködésével kizárólag diplomás szakújságíró-képzés folyik. Itt a hallgatók egy másik terület diplomájával és ismereteivel felvértezve megismerkednek az online, elektronikus és a hagyományos írott sajtó készítésének fortélyaival, majd szerkesztőségi gyakorlatot is szereznek az együttműködő kiadóknál. Kiadói és menedzsment ismereteket is elsajátítanak, amelyek a XXI. század újságírói számára már nélkülözhetetlenek. Véleményem szerint ez egyedülálló lehetőség minden, az újságírásban elhelyezkedni és hosszú távon megmaradni kívánó fiatal számára. Gyakorlataik során a „szakma sűrűjébe” kerülnek,, ahol kapcsolatokat létesíthetnek, állásra találhatnak. Közigazgatási, önkormányzati képzéseinket azért tartom fontosnak, mert hiszen állampolgárként naponta kerülünk kapcsolatba ezekkel a szervekkel és magánemberként igényeljük a magas szakmaisággal és jó kommunikációs készséggel rendelkező ügyintézőket, akik szakszerű segítséget nyújtanak ügyeink intézése során.

 – Az elméleti alapok mellett milyen lehetősége van a ZSKF-es hallgatónak arra, hogy gyakorlati tudásukat is elmélyíthessék?

– A Zsigmond Király Főiskolának több száz kisebb-nagyobb vállalattal van élő szakmai kapcsolata, ezek között jelentős súlyt képviselnek a különféle fejvadász és állásközvetítő cégek, önkormányzatok, minisztériumok, televíziók, kulturális intézmények. Itt, a Karrier Központon keresztül szinte mindenkinek lehetőséget tudunk biztosítani szakmai gyakorlatra, illetve esetleges további munkára.

 – Miért kizárólag levelező tagozaton hirdetik meg a posztgraduális képzéseket?

– Azért levelező formában hirdetjük csak posztgraduális képzéseinket, mert a posztgraduális képzések elsődleges célja a gyakorlati készségek fejlesztése, az alapképzésben tanultak és a szakmai munka során megszerzett ismeretek, készségek továbbfejlesztése.