szerző:
Eduline

Nyelvvizsgára készültök, de még nem döntöttétek el, melyik nyelvvizsgaközpont írásbelijét és szóbelijét választjátok? Új cikksorozatunk első részében megmutatjuk, hány feladatot kell megoldanotok a legnépszerűbb B2-es, egynyelvű nyelvvizsgákon, és minderre mennyi időt kaptok.

Aligha árulunk el nagy titkot: minél hosszabb egy írásbeli/szóbeli, annál fárasztóbb, egy háromórás vizsga végén már nehéz koncentrálni. Egy-egy maratoni vizsgát főleg azoknak nehéz teljesíteniük, akiknek nincs sok vizsgaélményük, nem edződtek két-három órás érettségiken, egyetemi-főiskolai kollokviumokon. Ugyanakkor minél több feladatból áll egy nyelvvizsga, annál megbízhatóbb, hiszen a sok feladattal számtalan részkészséget lehet mérni.

Cikksorozatunk első részében a legnépszerűbb egynyelvű, B2-es nyelvvizsgák feladatszámait és vizsgahosszát néztük meg - az Euroexam, a BME, a TELC és az ECL közül a TELC nyelvvizsga a leghosszabb (216 perces), míg a leggyorsabban az Euroexamnél mérik fel a tudásotokat, ott az írásbeli és a szóbeli  vizsga összesen 150 perces.

Euroexam

Az Euroexam egynyelvű nyelvvizsgája minden szinten (B1 - alapszint, B2 - középszint, C1 - felsőszint) négy vizsgarészből áll, a kétnyelvű vizsgán szereplő „közvetítés” vizsgarész természetesen hiányzik az írásbeliről. Az egynyelvű vizsgán így összesen tizenkét feladatot kell megoldanotok, a vizsga teljes hossza 150 perc. Az írásbelire 95, a szóbeli hallás utáni szövegértést mérő részére 35, a szóbeli beszédkészséget ellenőrző részére pedig 20 percet kaptok.

©

Az írásbeli első része, az „olvasott szöveg értése” három feladatból áll: a vizsgázóknak először egy hat bekezdésből álló szöveghez kell nyolc bekezdéscímet párosítaniuk, majd négy négy azonos témájú, de egymástól független szöveget és hét állítást kapnak, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből, az állításokat hozzá kell rendelniük a szövegekhez. Végül a feleletválasztós feladat következik: egy hosszabb szöveg elolvasása után hét feleletválasztós tesztkérdést kell megoldani. A vizsgarészre összesen 35 percet kaptok.

Az íráskészséget mérő részben 60 perc alatt két feladatot kell megoldani. A vizsgázóknak először egy - 100-120 szó terjedelmű - ügyintéző levelet kell írniuk a feladatban megadott témában, majd egy választható témát kell kifejteniük (három téma és szövegtípus közül választhatnak, 150 szavas szöveget kell alkotniuk).

A szóbeli vizsga hallás utáni szövegértést, beszédértést mérő része 35 perces, ennyi idő alatt három feladatot kell megoldani: a vizsgázók először hat rövid beszélgetésrészletet hallanak, amelyeknek a témáját kell beazonosítaniuk, majd egy összefüggő szöveget hallanak, amelyről egy összefoglalást is kapnak, abból azonban bizonyos információk hiányoznak, ezeket kell pótolniuk. Végül egy TV- vagy rádióműsor részletét hallgatják meg, és az alapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolniuk.

A „beszédkészség” rész rövidebb, mindössze húszperces: tíz perc felkészülés után két vizsgázó ül be a vizsgára, először néhány általános, személyes kérdést kapnak a vizsgáztatótól, majd egy képsorozat alapján kell egy történetet elmesélniük, mindennapi szituációkat kell eljátszaniuk a vizsgáztatóval, majd a két vizsgázó egy közös kommunikációs feladatot kap.

BME-nyelvvizsga

A BME egynyelvű nyelvvizsgáját választók összesen tíz feladatot kapnak, amelyet összesen 190 perc alatt kell megoldaniuk. Az írásbeli 150 perces, a hallás utáni szövegértést, beszédértést tesztelő rész 25 perces, míg a szóbeli „beszédkészség” részére 15 percük van. Az írásbelin a vizsgázók szövegértését három feladattal tesztelik (először kiemelt szövegrészéket vagy címeket kell szövegekhez hozzárendelniük, majd egy szöveg alapján kérdésekre kell válaszolniuk, végül egy „lyukas” szövegeket kell kiegészíteniük).  Az „íráskészség” rész - csakúgy, mint az Euroexamnél - két feladatból áll, a vizsgázóknak egy magánlevelet és egy internetes fórumhozzászólást kell írniuk.

A szóbeli összesen öt feladatból áll. A hallás utáni szövegértést, beszédértést két feladattal (jegyzetkészítés és háromopciós feleletválasztó teszt) tesztelik, míg a beszédkészséget mérő résznek három feladata van - személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján, önálló témakifejtés egy kép alapján, párbeszéd egy leírt szituáció alapján.

ECL nyelvvizsga

Az ECL nyelvvizsga kakukktojás: a komplex vizsga viszonylag kevés, összesen nyolc feladatból áll, (amelyet 165-170 perc alatt kell megoldani), a felkészülést azonban nehezíti, hogy a vizsgaleírás csak a lehetséges feladattípusokat sorolja fel, egy adott vizsgán, a különböző készségeket mérő részekben ezekből két-két típust használnak fel. Az írásbeli 120 perces, az „olvasott szöveg értése” részben két (vagy feladatválasztós teszt, vagy rövid szövegek, képek, címek stb. párosítása, vagy szavak, mondatrészek visszahelyezése a szövegbe, vagy táblázat  készítése, vagy rövid választ igénylő kérdések, vagy mondatok kiegészítése-befejezése) feladatot kapnak a nyelvtanulók, az „íráskészség” részben szintén két szöveget kell alkotni (baráti levelet, beszámolót, blogbejegyzést, e-mailt, esszét, feljegyzést, hirdetést, hivatalos levelet, kérvényt, levelezőlapot, meghívót).

©

Az 50 perces szóbeli az írásbelihez hasonlóan négy feladatból áll. A hallás utáni szövegértést, beszédértést mérő részen szintén többféle feladattípus jöhet elő a vizsgán, ezek közül kettőt választanak ki (vagy feladatválasztós teszt, vagy rövid szövegek, képek, címek stb. párosítása, vagy szavak, mondatrészek visszahelyezése a szövegbe, vagy táblázat  készítése, vagy rövid választ igénylő kérdések, vagy mondatok kiegészítése-befejezése). A szóbeli beszédkészséget mérő része két feladatból - irányított beszélgetésből és egy kép alapján önálló témakifejtésből - áll.

TELC nyelvvizsga

A legnépszerűbb egynyelvű vizsgák közül a TELC nyelvvizsga áll a legtöbb feladatból: a nyelvtanulóknak összesen 14 feladatot kell megoldniuk, erre 216 percet kapnak. Az írásbeli 150 perces, az olvasott szöveg értését tesztelő részben három - rövid szöveghez kell megfelelő címet találni, feleletválasztós teszt, állításoknak kell párt találni - feladatot kapnak a vizsgázók, az íráskészséget két feladattal vizsgálják, először egy hivatalos levelet, majd egy baráti e-mailt kell írni a megadott szempontok, tartalmi elemek alapján. A TELC nyelvvizsgán külön nyelvhelyességi-nyelvismereti feladatsor is van, amely két feladatból - tíz kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell megoldani, majd egy egybefüggő szövegben kell az előre megadott tizenöt szóból tízet elhelyezni - áll.

Nemcsak a feladatszám magas, a szóbeli is jóval hosszabb, mint a többi nyelvvizsgaközpontban. A hallás utáni szövegértést, beszédértést mérő részben harminc perc alatt három feladatot - párosítás, igaz/hamis állítások, öt feladatválasztós kérdés - kell megoldani, míg a beszédkészséget 36 perc alatt mérik fel (20 perc felkészülés után két vizsgázónak négy egységből álló beszélgetést kell folytatniuk).