szerző:
Eduline

Egyetemi felvételihez, a diploma átvételéhez vagy éppen egy új állás megszerzéséhez lenne szükségetek nyelvvizsgára? Ma megmutatjuk, hány feladatot kell megoldanotok a legnépszerűbb B2-es, kétnyelvű nyelvvizsgákon, és azokra mennyi időt kaptok.

Cikksorozatunk második részében a legnépszerűbb kétnyelvű, B2-es nyelvizsgák feladatszámait, valamint az írásbeli és a szóbeli hosszát nézzük meg. Ahogy az egynyelvű vizsgák esetében, most is arra jutottunk, hogy az Euroexamnél mérik fel a leggyorsabban a tudásotokat - a kétnyelvű vizsga 185 perces -, míg a leghosszabb a BME kétnyelvű nyelvvizsgája, amely 265 perces.

Euroexam

Az Euroexam kétnyelvű nyelvvizsgáján összesen 14 feladatot kell megoldani - kettővel többet, mint a nyelvvizsgaközpont egynyelvű vizsgáján, hiszen itt az írásbeli kiegészül a „közvetítés” vizsgarésszel. A teljes vizsga mindhárom - B1-es, vagyis alap-, B2-es, vagyis közép- és C1-es, vagyis felsőfokú - szinten 185 perces, az írásbelire 130, a hallás utáni szövegértést, beszédértést mérő részre 35, a beszédkészséget ellenőrző részre pedig 20 percet kaptok.

Az írásbeli első része - amely az olvasott szöveg értését ellenőrzi - három feladatból áll, 35 perces. A vizsgázóknak először egy hat bekezdésből álló szöveghez kell nyolc bekezdéscímet párosítaniuk, majd négy azonos témájú, de egymástól független szöveget és hét állítást kapnak, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelniük a szövegekhez. Végül egy hosszabb szöveg elolvasása után hét feleletválasztós tesztkérdést kell megoldani.

©

Az íráskészséget mérő feladatsor - először egy 100-120 szó terjedelmű ügyintéző levelet kell írni, majd  egy 150 szavas szöveget kell alkotni három téma és szövegtípus közül választva - megoldására 60 percet kapnak a vizsgázók. Ezután a „közvetítés” rész következik, amely 35 perces, két feladatból áll: először egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell az adott nyelvre fordítani, majd a vizsgázók egy magyarul és egy angolul/németül beszélő ember párbeszédét hallgatják meg. A feladatlapon írásban kell „tolmácsolni” a két beszélő között.

A szóbeli vizsga hallás utáni szövegértést, beszédértést mérő része szintén 35 perces, összesen három feladatot kell megoldani: a vizsgázók először hat rövid beszélgetésrészletet hallanak, amelyeknek a témáját kell beazonosítaniuk, majd egy összefüggő szöveget hallanak, amelyről egy összefoglalást is kapnak, abból azonban kilenc információ hiányzik, ezeket kell pótolni. Végül egy TV- vagy rádióműsor részletét hallgatják meg, és az alapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolniuk.

A kétnyelvű vizsga legrövidebb - 20 perces - része a beszédkészséget méri. Tíz perc alatt kell felkészülni a beszélgetésekre, két vizsgázó szóbelizik egyszerre. Először néhány általános, személyes kérdést kapnak a vizsgáztatótól, majd egy képsorozat alapján kell egy történetet elmesélniük, mindennapi szituációkat kell eljátszaniuk a vizsgáztatóval, majd a két vizsgázó egy közös kommunikációs feladatot kap.

Origó nyelvvizsga

A klasszikus „Rigó utcai” nyelvvizsgát választók 220 perces, 10 feladatból álló vizsgára készülhetnek: az írásbelire 180, a szóbeli hallás utáni szövegértést, beszédértést mérő részére 25, a „beszédkészség” részre pedig 15 percet kapnak. A B2-es, olvasott szöveg értését ellenőrző rész két feladatból áll: először egy idegen nyelvű cikket kell elolvasni, és magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolni, majd egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezni - ehhez a nyelvtani tudásotokra is szükségetek lesz.

Az „íráskészség” részben egy 17-20 soros szöveget kell alkotni (két téma közül lehet választani), majd egy idegen nyelvű állításról kell véleményt, hozzászólást írni. Mivel kétnyelvű vizsgáról van szó, fordítási feladatot is meg kell oldani: egy idegen nyelvű szöveget, általában újságcikket kell magyarra fordítani.

A szóbeli vizsga 40 perces, ennyi idő alatt öt feladatot kell megoldani: a hallás utáni szövegértést, beszédértést ellenőrző részre például 25 percet kapnak a vizsgázók (két hanganyagot kell meghallgatniuk, ezek alapján kell kitölteniük a feladatlapot), a beszédkészség részben egy irányított beszélgetéssel kezd a vizsgáztató és a vizsgázó, ezután egy kép alapján kell önállóan kifejteni egy témát, majd egy szituációs párbeszéddel zárul a szóbeli.

BME-nyelvvizsga

A BME kétnyelvű vizsgája azoknak való, akik bírják a maratoni írásbeliket és szóbeliket, nem fáradnak el másfél-két óra összpontosítás után sem: ez a vizsga ugyanis 265 perces, ennyi idő alatt 12 feladatot kell megoldani. Az olvasott szöveg értését ellenőrző rész két feladatból áll - először kiemelt szövegrészeket vagy címeket kell szövegekhez hozzárendelni, majd egy megadott szöveg alapján kérdésekre kell válaszolni -, az íráskészséget szintén két feladattal, egy magánlevél és egy internetes fórumhozzászólás fogalmazásával mérik.

A vizsgázóknak ezután egy idegen nyelvű szöveget kell magyarra fordítaniuk, de a BME kétnyelvű vizsgáján nyelvtani feladat is van: először egy „lyukas” szöveget kell kiegészíteni kifejezésekkel, nyelvtani egységekkel, majd egy feleletválasztós tesztet kell megoldani.

A hallás utáni szövegértést mérő rész 25 perces, a vizsgázóknak a hanganyag alapján jegyzetet kell készítniük, illetve egy háromopciós tesztet kell megoldaniuk. Ha ez megvan, már csak a beszédkészséget mérő vizsgarész van hátra, amely 15 perces: először egy személyes beszélgetést kell folytatni egy témáról kérdések alapján, majd önállóan kell egy témáról beszélni egy kép alapján, végül párbeszédet kell folytatni egy idegen nyelven leírt szituáció alapján.