szerző:
Eduline

Nem kell tovább halogatni nyelvvizsgát, a tavaszi vizsgaidőszakban már próbálkozhatsz is. Ha sikerül, az állam visszatéríti a vizsgadíjat. Lássuk, hány feladat van a legnépszerűbb B2-es vizsgákon, és mennyi idő alatt lehetsz túl rajtuk.

©

Ha kezdő vizsgázó vagy, jó választás lehet az Euroexam egynyelvű, mindössze 155 perces vizsgája. Ha már megedződtél az érettségin, esetleg egyetemi kollokviumokhoz is volt már szerencséd, akkor kísérletezhetsz az Origó kétnyelvű, 220 perces nyelvvizsgájával is. Egy biztos: minél hosszabb egy vizsga, annál fárasztóbb, annál nehezebb az utolsó feladatig összpontosítani. Hossztól függetlenül megállapítható, hogy minél több a feladat, annál megbízhatóbb a vizsga.

BME-nyelvvizsga

A BME egynyelvű nyelvvizsgája tíz feladatból áll. Az írásbeli 150, a hallásértést tesztelő rész 25 perces. A beszédkészség részre 15 percet kapsz.

Az olvasásértés részben először kiemelt szövegrészeket vagy címeket kell szövegekhez hozzárendelni, majd egy szöveg alapján kérdésekre válaszolsz, végül egy „lyukas” szöveget kell kiegészítened.  A szövegalkotás részben egy magánlevelet és egy internetes fórumhozzászólást fogsz írni.

Megvannak a részletek: így kaphatjátok vissza a sikeres nyelvvizsga díját

Most már mindent tudunk a sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről! A legfontosabb: azok is visszakaphatják komplex, szóbeli vagy írásbeli vizsgájuk díját, akik korábban már szereztek nyelvvizsga-bizonyítványt. A részletekről az Euroexam szakembereit kérdeztük. Kik kaphatják vissza a nyelvvizsgák díját 2018-tól? A legfontosabb, sok nyelvtanulót érintő szabály: nemcsak azok kaphatják vissza a 2018.

A hallásértést két feladattal (jegyzetkészítés és háromopciós feleletválasztó teszt) tesztelik, míg a beszédkészséget mérő résznek három feladata van: személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján, önálló témakifejtés egy kép alapján, majd párbeszéd egy leírt szituáció alapján.

A kétnyelvű vizsgán először egy idegen nyelvű szöveget kell magyarra fordítani, majd meghökkentő módon nyelvtani feladatok következnek: egy „lyukas” szöveg kiegészítése kifejezésekkel, nyelvtani egységekkel, majd egy feleletválasztós teszt. Ezek a feladatok 75 kemény perccel nyújtják meg a vizsgát. Akkor vágj bele a BME kétnyelvű vizsgájába, ha bírod a maratoni írásbeliket, és másfél-két óra összpontosítás után sem fáradsz el.

ECL nyelvvizsga

A csak egynyelvű változatban létező ECL vizsga nyolc feladatot foglal magában. A felkészülést nehezíti, hogy a vizsgaleírás csak a lehetséges feladattípusokat sorolja fel, és a vizsgán ezekből a típusokból használnak föl egyet-kettőt.

A 120 perces írásbeli olvasásértés részében két feladatot kapsz, ami lehet feleletválasztós teszt, rövid szövegek, képek, címek stb. párosítása, vagy szavak, mondatrészek visszahelyezése a szövegbe, táblázat  készítése, vagy rövid választ igénylő kérdések, mondatok kiegészítése-befejezése. Az íráskészség részben szintén két szöveget alkotsz (baráti levelet, beszámolót, blogbejegyzést, e-mailt, esszét, feljegyzést, hirdetést, hivatalos levelet, kérvényt, levelezőlapot, meghívót).

Így fejlesztheted az olvasás- és hallásértésedet a nagy hírportálokkal

Nyelvvizsga olvasás- és a hallásértést mérő feladatok nélkül nem létezik. Mai cikkünkben a két - úgynevezett befogadó - készség, vagyis az olvasás- és a hallásértés lehetséges fejlesztési irányaival, leghatékonyabb online eszközeivel és forrásaival foglalkozunk. Honnan származnak a nyelvvizsgákon kapott szövegek? Ezt a kérdést manapság nem nehéz megválaszolni: természetesen az internetről.

Az 50 perces szóbeli hallásértés részében – az írásbelihez hasonlóan – többféle feladattípusból kettőt választanak ki. A beszédkészség rész két feladatból – irányított beszélgetésből és egy kép alapján önálló témakifejtésből – áll.

Euroexam

Az összes közül időben legrövidebb Euroexam egynyelvű nyelvvizsga tizenkét feladatból áll. Az írásbelire 145, a beszédkészség részre 20 percet kapsz.

Az olvasásértés részben - amelynek a megoldására január elseje óta  öt perccel több időd van - először egy hat bekezdésből álló szöveghez kell nyolc bekezdéscímet párosítanod, majd hét állítást kell hozzárendelned négy azonos témájú, de egymástól független szöveghez. Végül egy hosszabb szövegről feleletválasztós tesztkérdésekre válaszolsz. Aztán egy 100-120 szó terjedelmű ügyintéző levelet írsz, majd három téma közül választva egy kb. 150 szavas érvelő szöveget. Ehhez az Euroexam alapos íráskészség tippekkel segíti a felkészülést. A hallásértés első feladatában hat rövid párbeszéd témáját kell beazonosítanod. Ez után egy monológ összefoglalásából hiányzó információkat kell beírnod, végül egy rádióműsor részletére vonatkozó tíz feleletválasztós tesztkérdésre válaszolsz.

A páros vizsgázásban zajló beszédkészség részben néhány általános, személyes kérdés megválaszolása után egy képsorozat alapján történetet kell elmesélned. Aztán mindennapi szituációkban szóbeli ügyeket intézel, majd a vizsgázó pároddal egy témát vitatsz meg. E feladatokhoz is kaptok részletes felkészülési tippeket.

A kétnyelvű változat két írásbeli közvetítés feladattal hosszabb: egy magyar nyelvű levél idegen nyelvre fordításával, majd egy magyarul és egy angolul/németül beszélő ember közötti párbeszéd „tolmácsolásával”.

Origó nyelvvizsga

A mindig kétnyelvűnek számító Origó vizsgán relatíve kevés, 10 feladattal kell megbirkóznod, de ettől még nagyon hosszú vizsgára készülhetsz: 180 perces írásbelire, 25 perces hallásértésre és 15 percnyi beszédkészségre.

©

A 2 feladatos olvasásértés részben először egy idegen nyelvű cikkhez fűzött magyar nyelvű kérdésekre válaszolsz, majd egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezni, amihez nyelvtani tudásodra és szókincsedre lesz főleg szükséged. Szövegalkotásnál egy 17-20 soros fogalmazást várnak, majd egy idegen nyelvű állításról kell véleményt, hozzászólást írni. Az Origónál mindig van fordítási feladat, egy idegen nyelvű szöveget, általában újságcikket kell magyarra fordítanod. A 25 perces hallásértés során két hanganyagot kell meghallgatnod, és ezek alapján kell kitöltened a feladatlapot

Hátra van még a 15 perces, egyéni vizsgázásban zajló beszédkészség rész. Itt a vizsgáztatóval folytatott irányított beszélgetésed után egy kép alapján önállóan kifejtesz egy témát, majd egy szituációs párbeszéddel zárul a vizsga.

TELC nyelvvizsga

Az egynyelvű vizsgák közül a TELC áll a legtöbb feladatból, 14-et kell megoldanod. A 150 perces írásbelin olvasásértéssel kezdesz. Három feladatot kapsz: egy rövid szöveghez kell megfelelő címet találnod, feleletválasztós teszt, majd állításoknak kell párt találni. Íráskészségedet két feladattal vizsgálják. Először egy hivatalos levelet, majd egy baráti e-mailt írsz a megadott szempontok, tartalmi elemek alapján. A TELC annyiban is kilóg az itt bemutatott öt vizsga közül, hogy külön nyelvtani feladatsora van két feladattal: először tíz kérdésből álló feleletválasztós tesztet oldasz meg, majd egy egybefüggő szövegben kell az előre megadott tizenöt szóból tízet elhelyezned.

Nemcsak a feladatszám magas, a 150 perces három részhez még jön a 30 perces hallásértés feladatsor három feladata (párosítás, igaz/hamis állítások, öt feladatválasztós kérdés), míg a beszédkészséget 20+16 perc alatt (20 percet kapsz a felkészülésre) mérik fel.

Ezeken a nyelvvizsgákon használhattok szótárt: tippeket is adunk a keresgéléshez

Használhattok-e szótárt a legnépszerűbb nyelvvizsgákon? Túlzásba lehet-e vinni a szótárazást az írásbelin, és hogyan lehet expressz sebességgel kikeresni az ismeretlen kifejezéseket? Utánajártunk. A szótár mindig is fontos nyelvtanulási és szókincsbővítési eszköz volt, a nyelvvizsgaközpontok azonban - alighanem a nyelvtanulók nagy bánatára - sokáig nem bólintottak rá arra, hogy a vizsgázók minden vizsgarészben használják.