szerző:
Eduline

Milyen feladatokból állnak a különböző nyelvvizsgák? Mennyit kell fizetni az írásbeliért és a szóbeliért? Hány százalékot kell elérnetek, hogy bizonyítványt kaphassatok? Új sorozatunkban a legnépszerűbb nyelvvizsgatípusokat mutatjuk be, ezúttal az Euroexam nyelvvizsgákról gyűjtöttük össze a legfontosabb tudnivalókat.

©

Az Euroexam Nyelvvizsga Központ angol és német nyelvből szervez nyelvvizsgákat, alap-, közép- és felsőfokon. Angolból általános nyelvvizsgát (Euro) évente 5, szaknyelvit (EuroPro) 1-3 alkalommal tehettek, míg németből csak általános vizsgát hirdet a központ, évente 2-4 alkalommal. Az Euroexam Euro és EuroPro nyelvvizsgáit országszerte 55 vizsgahelyen tehetitek le, a teljes listát itt találjátok. Sorozatunk első részében az ITK-Origó (Rigó utcai) nyelvvizsgát mutattuk be: cikkünket itt olvashatjátok.

Egy- és kétnyelvű vizsgát is tehettek, szótárt pedig minden vizsgarészhez lehet használni. Minden vizsgarészre - közvetítés (csak a kétnyelvű vizsgán van), olvasott szöveg értése, íráskészség, hallott szöveg értése, beszédkészség - 25-25 pontot kaphattok, a maximális pontszám az egynyelvű vizsgán így 100, a kétnyelvűn 125 pont. Ahhoz, hogy nyelvvizsga-bizonyítványt kaphassatok, összességében legalább 60 százalékos eredményt, vizsgarészenként pedig legalább 40 százalékot kell elérni.

Ilyen az alapfokú vizsga

Az alapfokú (B1-es szintű) vizsga közvetítés vizsgarészében magyarról idegen nyelvre kell lefordítanotok egy hivatalos levelet, majd egy magyarul, illetve egy angolul/németül beszélő ember mondanivalóját kell tolmácsolni: a párbeszédet magnón hallgathatjátok meg, majd írásban kell összefoglalni a legfontosabb információkat.

Az olvasott szöveg értése részre 35, az íráskészségre 50 percetek van. Az olvasott szöveg értése feladatsorban címeket és bekezdéseket kell összepárosítanotok, állításokat kell szövegekhez hozzárendelnetek, és feleletválasztós kérdésekre kell válaszolnotok egy hosszabb szöveg alapján. Az íráskészség részben egy formanyomtatványt, űrlapot vagy jelentkezési lapot kell kitöltenetek, illetve egy informális levelet kell megírnotok megadott szempontok alapján (két téma közül választhattok).

A szóbeli vizsga egy 30 perces hallott szöveg értése, és egy 20 perces beszédkészség részből áll. Először a magnón lejátszott rövid szövegrészeket kell szövegrészekkel, képekkel vagy ábrákkal összepárosítani, a hallottak alapján ki kell egészítenetek egy szöveget, és egy rádió vagy TV műsor alapján kell feleletválasztós kérdésekre válaszolni. A szaknyelvi vizsgán a rádió vagy TV műsor helyett egy értekezlet részletét hallgatjátok meg.

A beszédkészség vizsgarész során egyszerre két vizsgázó van bent: először mindegyikük általános kérdésekről beszélget a vizsgáztatóval, majd tíz perc felkészülés után egy képsorozat alapján két perc alatt egy-egy történetet kell elmondaniuk (a szaknyelvi vizsgán adatok alapján prezentációt kell tartani). Ezután szerepkártyák alapján egy-egy szituációt kell eljátszaniuk a vizsgáztatóval. Végül a két vizsgázónak együtt kell megvitatnia egy problémát.

Középfokú vizsga

A középfokú (B2-es szintű) vizsgán az alapfokhoz hasonlóan a közvetítés és az olvasott szöveg értésére is 35 perc van, a feladatok megegyeznek a B1-es vizsgáéval. Az íráskészségre 60 percetek van: egy levelet kell írnotok 100-120 szó terjedelemben valamilyen gyakorlati szituáció alapján, majd egy esszét, kritikát, újságcikket, olvasói levelet vagy élménybeszámolót írni 150 szó terjedelemben (három lehetőség közül választhattok). A szaknyelvi vizsgán egy jelentés írása is lehet feladat.

A szóbeli vizsgarészek közül a hallott szöveg értésére 35, a beszédkészségre 20 perc van, a feladatok megegyeznek az alapfokú vizsgáéval.

És ilyen a felsőfokú

A felsőfokú (C1-es szintű) nyelvvizsgán a közvetítés vizsgarészre és az olvasott szöveg értésére 45-45, az íráskészségre 60 percetek van. Az első két feladatsorban a feladatok megegyeznek az alap- és a középfokú vizsgáéval, azzal a különbséggel, hogy az olvasott szöveg értése részben nem egy hosszabb, hanem két rövidebb szöveget kell értelmezni.

Az íráskészség részben egy 200 szavas levelet kell írnotok megadott szempontok alapján, majd egy adott témáról - három közül választhattok - kell 200 szavas esszét, kritikát, újságcikket vagy olvasói levelet készíteni. A szaknyelvi vizsgán a terjedelem 150 szó, a felsoroltakon kívül jelentést is kérhetnek.

Nyelvvizsgakörkép

Ilyen az ITK-Origó nyelvvizsga

A legfontosabb tudnivalók az ECL nyelvvizsgáiról

Hogyan néz ki a TELC nyelvvizsga?

BME-nyelvvizsgák

A TOEFL-nyelvvizsga

Ilyenek a City & Guilds vizsgái

Nyelvvizsgák a British Councilnál

A Goethe Institut nyelvvizsgái

A felsőfokú vizsgán a hallott szöveg értése vizsgarész 40 percig tart: először négy rövid párbeszédet hallgattok meg, amelyekhez két listából egy-egy tételt kell hozzárendelnetek. Ezután egy szöveget hallgattok, amely három helyen megszakad: a beszélő kérdéseket tesz fel, amelyekre írásban kell válaszolnotok. Végül egy TV vagy rádió műsor alapján - a szaknyelvi vizsgán egy értekezlet alapján - kell kérdésekre válaszolnotok.

A beszédkészség vizsgarész a felsőfokú vizsgán is 20 percig tart: abban különbözik az alap- és középfokú vizsgától, hogy itt reagálnotok is kell a másik vizsgázó kétperces beszámolójára: kérdéseket kell feltennetek neki, majd szerepet cseréltek.

Vizsgadíjak

Az Euro alapfokú (B1) komplex vizsga 24 900, külön-külön az írásbeli 17 900, a szóbeli 15 900 forintba kerül. A középfokú (B2) komplex vizsga ára 27 900, az írásbelié 20 900, a szóbelié 18 900 forint. A felsőfokú (C1) komplex vizsga 29 900, az írásbeli 22 900, a szóbeli 19 900 forintba kerül. Az árak az általános és a szaknyelvi vizsgára is vonatkoznak. A központ honlapján ingyenes online vizsgafelkészítő anyagokat, illetve a korábbi nyelvvizsgák tesztjeit és hanganyagait is megtaláljátok.