szerző:
Eduline

Milyen feladatokra számíthattok, és mennyit kell fizetnetek a legnépszerűbb nyelvvizsgatípusokért? Hogyan szerezhettek nemzetközileg elismert angol nyelvvizsgát? Cikksorozatunk e heti részében a City & Guilds vizsgáiról olvashattok.

©

A City & Guilds általános angol nyelvvizsgáján egy magyar, államilag elismert bizonyítványt és egy nemzetközi bizonyítványt kaptok, amelyet a világ több száz felsőoktatási intézménye és számos cég is elismer.

A vizsga egynyelvű, négy részből áll: hallás utáni szövegértés, olvasott szöveg értése, írott szöveg létrehozása, beszédkészség mérése, külön-külön szóbeli vagy írásbeli vizsgát nem lehet tenni. A feladatok megoldásához egynyelvű szótárt használhattok. 2013-ban alapfokon háromszor, középfokon hatszor, felsőfokon négyszer vizsgázhattok.

Az alapfokú (B1-es szintű) komplex vizsga 25 800 forintba kerül, a középfokú (B2-es szintű) komplex vizsga 28 600, a felsőfokú (C1-es szintű) komplex vizsga pedig 31 400 forint. A vizsgára online jelentkezhettek, országszerte 29 helyen írásbelizhettek és szóbelizhettek: a listát itt találjátok. A vizsga díját a vizsgahelynek kell átutalnotok, vagy előzetes megbeszélés alapján készpénzben is befizethetitek.

Így néz ki az alapfokú vizsga

A hallott szöveg értése részben hat rövid mondatot, illetve három beszélgetést hallgattok meg, majd egy feleletválasztós tesztet kell kitöltenetek. Ezután egy rádióközvetítésről, beszédről, elbeszélésről vagy prezentációról kell jegyzetet készítenetek megadott szempontok alapján, majd újra egy beszélgetéssel kapcsolatban kell kérdésekre válaszolnotok.

Az olvasott szöveg értése részben szövegeket kell kiegészítenetek - m7egadott elemekből kell választanotok -, majd rövid szövegek (például e-mail, újságcikk, reklám) alapján kell információkat összepárosítanotok. Végül egy elbeszélő, leíró, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű szöveggel kapcsolatban kell nyitott kérdésekre válaszolnotok.

A harmadik vizsgarészben egy rövid szövegben kell kijavítani a hibákat, majd megadott szempontok alapján egy 70-100 szavas szöveget kell írnotok egy levélre, poszterre, határidőnaplós bejegyzésre, menetrendre vagy szórólapra reagálva, illetve egy 100-120 szavas magánlevelet kell megfogalmaznotok, amely lehet meghívó vagy egy adott program leírása is.

A szóbeli vizsgán először kérdésekre kell válaszolnotok, majd szituációkat kell eljátszanotok a vizsgáztatóval. Ezután valamilyen kép vagy ábra alapján kell beszélnetek.

Ilyen a közép- és felsőfokú vizsga

A középfokú vizsga hallott szöveg értése részének csak az első feladata különbözik az alapfokú vizsgától: itt nem rövid mondatokkal kapcsolatban kell kérdésekre válaszolnotok, hanem nyolc befejezetlen beszélgetést kell kiegészítenetek, megadott lehetőségek közül választva.

Az olvasott szöveg értése részben egy hírrel, újságcikkel, kritikával vagy javaslattal kapcsolatban is kell feleletválasztós kérdésekre válaszolnotok. Az íráskészség részben egy formális, megadott olvasónak szóló szöveget kell írnotok 100-150 szó terjedelemben, majd egy 150-200 szavas magánlevelet kell megfogalmaznotok, szintén megadott szempontok alapján. A beszédkészség mérése vizsgarészben nem egy, hanem két percig kell beszélnetek a vizsgáztató által megadott témáról.

Nyelvvizsgakörkép

Ilyen az ITK-Origó nyelvvizsga

Az Euroexam nyelvvizsgái

A legfontosabb tudnivalók az ECL nyelvvizsgáiról

Hogyan néz ki a TELC nyelvvizsga?

BME-nyelvvizsgák

A TOEFL-nyelvvizsga

Nyelvvizsgák a British Councilnál

A Goethe Institut nyelvvizsgái

A felsőfokú vizsga hallott szöveg értése részében szintén befejezetlen beszélgetéseket kell kiegészítenetek, illetve beszélgetésekkel kapcsolatban kell kitöltenetek egy feleletválasztós tesztet, és egy előadásról, rádióközvetítésről, elbeszélésről vagy prezentációról kell jegyzeteket készítenetek.

Az olvasott szöveg értése részben egy - metaforákat, hasonlatokat vagy tudományos gondolatokat, érveket és véleményeket tartalmazó - szöveg elolvasása után, tíz közül kell öt igaz állítást kiválasztanotok. Ezután egy szöveget kell kiegészítenetek, majd e-mailek, újságcikkek, prospektusok alapján kell információkat párosítanotok. Végül egy elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű szöveggel kapcsolatban kell feleletválasztós kérdésekre válaszolnotok.

Az írott szöveg létrehozása vizsgarészben egy 150-200 szavas levelet, jelentést, érvelést vagy újságcikket kell írnotok megadott szempontok, grafikus vagy vizuális információk alapján. Az írásnak álláspontot, véleményt, indoklást, érvelést kell tartalmaznia. Ezután egy 250-300 szavas esszét kell írnotok megadott olvasónak. A beszédkészség vizsgarész a középszintű vizsgáéval azonos.

Hány pontot kell szereznetek?

Az alapfokú vizsgán a hallott szöveg értése részre 24, az olvasott szöveg értésére 30, az írott szöveg létrehozására 32, a beszédkészségre pedig 24 pontot kaphattok. A közép- és a felsőfokú vizsgán a beszéd- és olvasásértés vizsgarészben 30-30, az írás- és a beszédkészség részben pedig 24-24 pontot szerezhettek.

A City & Guilds vizsga pontozása kissé eltér a többi nyelvvizsgáétól: az eredményeket minden vizsgarésznél négy kategóriába - "nem felel meg" (Fail), "éppen nem felel meg" (Narrow Fail), "megfelel" (Pass), "kiválóan megfelel" (First Class Pass) - osztják. Ahhoz, hogy bizonyítványt kaphassatok, a vizsgarészek közül legalább kettőben el kell érnetek a "megfelel" kategóriát, és a harmadik rész eredménye sem lehet rosszabb az "éppen nem felel meg" minősítésnél.

Ahhoz, hogy bizonyítványt kaphassatok, a beszédkészségnél legalább 12 pontot kell elérnetek, a fennmaradó három készségnél (hallás utáni szövegértés, olvasásértés, íráskészség) pedig legalább kettőben el kell érnetek a "megfelel" kategóriát, és a harmadik rész eredménye sem lehet rosszabb az "éppen nem felel meg" minősítésnél.