szerző:
Eduline

Általános Kontrolling kidolgozott tételek 32 db - itt készült: KJF - terjedelem:21 olda

tételcímek

1.Milyen beszámolókat készíthetnek a vállalkozások? Milyen mutatóértékek határozzák ezt meg?
2.Mik az éve beszámoló fő részei?
3.Mi az üzleti jelentés célja?
4.Mit mutat a likviditási mérleg? Hogy készíthető?
5.Mit nevezünk tőkeerősségnek?
6.Mit mutat a cash-flow kimutatás?
7.Milyen a jövedelemszámítás során figyelembe vehető eredménykategóriákat ismer?
8.
9.Mit nevezünk nulla bázisú költségtervezésnek?
10.Ismertesse a controlling fogalmát!
11.Mik azok a körülmények, melyek a controlling létrejöttéhez vezettek?
12.Jellemezze és szemléltesse a menedzsment és a controlling kapcsolatát!
13.Milyen tényezők befolyásolják a controlling rendszerek kialakulását?
14.Milyen körülmények vezettek a vezetésorientált számvitel kialakításához?
15.Hasonlítsa össze a vezetésorientált és pénzügyi számvitelt!
16.Milyen módon jelenhet meg a controlling a kis- és középvállalkozásokban?
17.Hol helyezkedhet el a controlling a vállalati szervezetben?
18.Hasonlítsa össze az egyes szervezeti modelleket!
19.Milyen controlling részterületeket ismer?
20.Jellemezzen egyet közülük!
21.Mit nevezünk tervezésnek? Milyen tervezési rendszereket ismer?
22.Mi a tervezés és információszerzés, -szolgáltatás kapcsolata? Mi ebben a controllernek a szerepe?
23.Miért fontos a felelősségközpontú szervezetek kialakítása?
24.Hasonlítsa össze a teljes és rész költség számítást!
25.Sorolja fel a teljes önköltség számítás hátrányait!
26.Mit nevezünk fedezetnek?
27. Ábrázolja az ÁKFN struktúrát!
28. Mi a controlling és a belső ellenőrzés közti különbség?
29. Sorolja fel a controller feladatai! Jellemezze viszonyát a vezetéssel!
30. Mik a pénzügyi controlling fő területei?
31. Jellemezze röviden a mérleg vertikális és horizontális összefüggéseit!
32. Milyen beruházásgazdaságossági számításokat ismer? Hogyan csoportosíthatók?
33.
34. Mik a személyügyi controlling feladatai?
35.

letöltés