szerző:
Eduline

Lassan aktuálissá válik az iskolaszerek és a tankönyvek beszerzése, ezért utánajártunk, kik kaphatnak ingyen tankönyvet a 2017/2018-as tanévben.

Ki kap automatikusan ingyen tankönyvet?

2017 szeptemberétől az elsőtől a kilencedik évfolyamig minden diák, ezt nem kell külön igényelni.

Mi van a 9. évfolyam fölött? Közülük mindenkinek fizetnie kell a tankönyvért?

A 9. évfolyam fölött a rászoruló diákok kapják ingyen a tankönyveket. Egészen pontosan azok a tanulók, akik tartósan betegek, sajátos nevelési igényűek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista vagy halmozottan fogyatékos), három- vagy többgyermekes családban élnek, nagykorúak és saját jogukon iskoláztatási támogatásra jogosultak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülnek.

©

Milyen igazolásokat kell benyújtani?

A tartósan beteg diákok szakorvosi véleményt, az emelt szintű családi pótlékról szóló igazolást, a sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményt, a nagycsaládosok és a nagykorúak a családi pótlék összegéről szóló igazolást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az erről szóló határozatot, a nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő diákok pedig a gyámhatósági határozatot, igazolást csatolják a kitöltött űrlaphoz. Érdemes az adott iskolában érdeklődni arról, pontosan milyen dokumentumok szükségesek z ingyenes tankönyvellátás igényléséhez.

Itt a vége: nem lesz tartós tankönyv a 3-4. évfolyamon sem

Sokaknak nem tetszett a kormány ötlete, most úgy tűnik, nem is tudták kivitelezni. Már idén szeptembertől eltörölhetik a harmadik-negyedik osztályosok számára kötelező tartós tankönyveket is, vagyis végleg megbukik a kormányzat által 2013 óta erőltetett koncepció az alsó tagozaton - írja a Magyar Nemzet.