szerző:
MTI

A Nemzeti Pedagógus Kar területi küldöttgyűlései rendben lezajlottak, és a jövő évben elkészülhet a pedagógusok etikai kódexe is - nyilatkozta a kar elnöke az MTI-nek. Horváth Péter hétfőn az Országgyűlés kulturális bizottsága előtt számol be a kar megalakításáról és a jövőbeni lépésekről, tervekről.

©

Az elnök közlése szerint a pedagóguskar első területi küldöttgyűlései sikeresen befejeződtek, 16 megyében és Budapesten létrejött a területi elnökség, megvannak a területi küldöttek. Horváth Péter kitért arra, hogy több szakmai tagozat is megalakult már, így az óvodai, az intézményvezetői, a matematika, az informatikai és a könyvtáros.

Elmondta: létrejöttek a területi etikai bizottságok is. Az a terv, hogy munkacsoportot alakítanak, munkatervet határoznak meg és megkezdődik a pedagógusok etikai kódexének kidolgozása, alapjainak lerakása. A kódex a jövő évben megszülethet - jelezte, hozzátéve: kapkodni semmiképpen sem akarnak, mert "ez egy nagyon kényes dolog". Azt szeretnék mindenképpen elérni, hogy az etikai kódexet a pedagógustársadalom részéről konszenzus övezze, és ne többségi véleményt erőltessenek rá, még akkor sem, ha ez "nagy többségi vélemény" lenne. Mindenki számára elfogadható minimális követelményrendszert szeretnének rögzíteni, aminek, ha megfelelnek a pedagógusok, akkor elkerülhetők lesznek a különböző, kapcsolattartásból fakadó problémák - mutatott rá.

Szólt arról is, hogy a nyelvkönyvek tartalmáról egyeztetések kezdődnek az elkövetkező napokban. Konkrét javaslatokat fogalmaztak meg továbbá a tankönyvellátással kapcsolatban - mondta az elnök, aki szerint a Könyvtárellátó és Nonprofit kft. (KELLO) informatikai rendszere nem tudja úgy segíteni a tankönyvellátást, mint amennyire az jogosan elvárható lenne.

Ezen javítani kell - fűzte hozzá, és kitért arra is, hogy a KELLO kommunikációs rendszere sem szolgáltató jellegű. Emellett a tankönyvterjesztésért és az iskolai könyvtárállomány javításáért a tankönyvfelelősöknek és iskoláknak juttatott adminisztrációs díjat is szükségesnek tartják emelni - jelezte Horváth Péter.

A Nemzeti Pedagógus Kar a szervezet honlapja szerint az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben, pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak köztestülete. A kar a feladatait országos szervei, továbbá a megyékben és a fővárosban működő területi szervei útján látja el. A kar a törvényben és alapszabályában meghatározott módon és feltételek szerint tagozatokat alakíthat. Fő feladataként ellenőrzi a közösségi szolgálat szervezését, működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert, véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása és módosítása során, megalkotja a pedagógusok etikai kódexét. A kar, amely június 14-én tartotta alakuló küldöttgyűlését, partneri kapcsolatra léphet más szakmai szervezetekkel.