szerző:
Eduline
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Mi történik, ha rosszul javítják a felvételi dolgozatotokat? Hol és hogyan lehet jelezni a hibákat? Olvasói kérdésekre válaszolunk.

Mi történik akkor, ha rosszul javítják a felvételit? Kihez lehet fordulni ha hibás a dolgozat értékelése? Mikor és hol lehet panaszt vagy észrevételt tenni?

Ti  és a szüleitek tehettek észrevételt az iskolátokban akkor, ha a megoldásotokat a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérően értékelték. Minderre a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban lesz lehetőségetek. Ha ezt elmulasztjátok, akkor egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Fontos, hogy az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A nyolcadikosok felvételi feladatsorát és megoldásait itt találjátok, a hatosztályos gimnáziumok felvételi megoldásait itt, a nyolcosztályos gimnáziumokét pedig itt találjátok.

Mikor lehet észrevételt benyújtani és kik bírálják el?

Akkor, ha a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelést kaptatok. Ha egy adott megoldás értékelésére észrevételt nyújtotok be, az iskola érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli veletek.

Majdnem 71 ezer általános iskolás vizsgázik ma: jön a központi középiskolai felvételi

Ma tartják a központi középfokú felvételi vizsgákat a gimnáziumok és szakgimnáziumok - a tesztet azoknak a diákoknak kell kitölteniük, akik olyan középiskolába szeretnének jelentkezni, amely kötelezővé tette az írásbelit.