szerző:
Eduline

46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben.

A december hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma 25,2 ezer darab volt, számuk novemberhez képest kisebb mértékben, 5,2 ezerrel emelkedett. A bejelentett állások száma a novemberben megfigyelt jelentős mértékű visszaesést követően fordult emelkedésbe, ám ez kizárólag a támogatott álláshelyek számának növekedésének tudható be. A munkaadók a tárgyhónap folyamán a bejelentett álláshelyek közül összesen 11.168-hoz nem igényeltek támogatást, ez az összes bejelentés 44,4%-a. Az álláshelyek többségét tehát valamilyen támogatott foglalkoztatási formában kívánták betöltetni a munkáltatók, amely jócskán magasabb arány a korábbi hónapokban megszokottnál. Míg ugyanis a bejelentett nem támogatott álláshelyek száma 24,1%-kal csökkent egy hónap alatt, a támogatott álláshelyeké 169%-kal nőtt. A növekedés hátterében a december hónap folyamán indult közhasznú foglalkoztatás felfutása áll. A hónap során 12,4 ezer fő közhasznú foglalkoztatására érkezett be igény, ami több mint háromszorosa az előző havi számnak. E felfutásnak köszönhető, hogy a hónap során 10,8 ezer álláskeresőt közvetítettek sikeresen közhasznú munkákra a munkaügyi központok, ami mintegy háromszorosa a novemberi és több mint duplája a tavaly decemberi számnak.

Az előző hónap végéig be nem töltött és a tárgyhónapban bejelentett új álláshelyek (a támogatott álláshelyekkel együtt) összesen 46,4 ezret tettek ki, ez csaknem ezerrel több közvetíthető állást jelentett decemberben, mint a megelőző hónapban. Ebből a tárgyhó végéig 15,4 ezer állás maradt betöltetlen.

A legtöbb új, nem támogatott állást Közép-Magyarországon (3.522 darab), Nyugat- Dunántúlon (2.211 darab), illetve Dél-Alföldön (2.143 darab) kínálták a munkáltatók decemberben. Míg Közép-Magyarországon a hónap során beérkezett munkaerőigények 87%- a nem támogatott állásra vonatkozott, a másik póluson Észak-Magyarországon mindössze 15% volt ez az arány. A nem támogatott állásokat legnagyobb számban továbbra is a feldolgozóiparban (26,6%) és a gazdasági szolgáltatások, ingatlanügyek (18,8%) ágazatokból kínálták a munkáltatók decemberben, bár a feldolgozóipari állások részesedése érezhetően visszaesett.

[[ Oldaltörés: Egy hónap alatt 7 százalékkal több az álláskereső ]]

Egy hónap alatt 7,0%-kal emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskeresők száma a decemberi zárónapon 477,4 ezer fő volt. Ez az előző hónaphoz képest 7,0%-os (31,4 ezer fős) növekedést mutat, míg az előző év azonos időszakához képest 7,3%-os (32,3 ezer fős) növekedés volt megfigyelhető. Az egy hónap alatti emelkedés mértéke idén decemberben valamelyest nagyobb volt, mint a korábbi években, és az is megfigyelhető, hogy az álláskeresők létszámának egy év alatti növekedése jelentősen gyorsult a 2008-as év végén. Novembertől kezdődően az év korábbi időszakára jellemző 2-4% közötti növekedés ugyanis 6-7%-körüli mértékűre emelkedett.

Novemberhez képest minden régióban emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma, a növekedés azonban a legnagyobb mértékben Nyugat-Dunántúl (13,6%) és Közép-Dunántúl (11,4%) munkaerőpiacát érintette. A megyék közül kimagaslik Győr-Moson-Sopron megye, ahol 20,1%-os volt egy hónap alatt a növekedés. Az előző év azonos hónapjához viszonyítva Közép-Dunántúlon figyelhető meg a legkedvezőtlenebb dinamika, itt 23,0%-kal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. De átlagon felüli a növekedés mértéke Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon is. Visszatekintve a 2008-as év egészére elmondható, hogy az év utolsó két hónapjában alapvetően változott meg az álláskeresők létszámalakulásának dinamikája az ország egyes területein. Míg az év első három negyedében a kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű területeken (Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár megye) emelkedett átlag feletti mértékben a nyilvántartott álláskeresők száma a megelőző év azonos időszakához viszonyítva, az év utolsó negyedében a kedvezőtlen dinamika egyértelműen azon kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű térségeket érintette, ahol az iparban foglalkoztatottak aránya a legmagasabb az országban (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megye). Ez azt mutatja, hogy a munkaerőpiacon megszokott szezonális mozgásokat jelentősen átrajzolják az idei téli foglalkoztatási holtszezonban a pénzügyi-gazdasági válság nyomán fellépő munkaerő-piaci hatások.

A tartósan állást keresők aránya decemberben meghaladta a 30%-ot, ami azt jelenti, hogy 146,3 ezer fő, több mint egy éve folyamatosan állást keresett. Számuk növekvő tendenciájú, egy év alatt 8,3%-kal nőtt. Az átlagos regisztrációs idő 327 napot tett ki. A tárgyhónapban 157,2 ezer fő volt jogosult valamilyen álláskeresési ellátásra. Nagyobb részük, 70%-uk, járadékot kapott, a többiek álláskeresési segélyt. További 152,1 ezer fő részesült rendszeres szociális segélyben, ez az álláskeresők csaknem harmadát (32%-át) érinti.

Számuk növekvő tendenciájú, a megelőző év azonos időszakához képest 11,9 ezer fővel nőtt. Decemberben az összes nyilvántartott álláskereső 64,8%-a kapott valamilyen pénzbeli ellátást, több mint egyharmaduk (168,1 ezer fő) nem kapott pénzbeli támogatást. Az ellátásban nem részesülők 25%-át teszik ki a pályakezdők.

[[ Oldaltörés: A több álláskereső közül kevesebb a pályakezdő ]]

Tovább csökkent decemberben a nyilvántartott pályakezdők száma
Az összes nyilvántartott álláskeresővel ellentétben a pályakezdő álláskeresők száma decemberben az októberben megkezdődött csökkenést követően, tovább mérséklődött. Egy hónap alatt a nyilvántartásban szereplő pályakezdők létszáma 733 fővel, 1,7%-kal csökkent, ezzel a decemberi zárónapon a regiszterben szereplő pályakezdők száma 41,6 ezer főt tett ki. Arányuk az összes nyilvántartott álláskereső között némileg csökkent, s 8,7%-os értéket mutatott. A mérséklődés mögött az áll, hogy a korábban nyilvántartásba került fiatalok közül egyre többen kerülnek ki a nyilvántartásból (elhelyezkednek, illetve valamilyen aktív eszközbe kerülnek.) Egy éves viszonylatban a pályakezdők száma 3,5%-os emelkedést mutat, körükben tehát némileg kedvezőbb dinamika érvényesül, mint az összes álláskereső körében.

Novemberhez képest Észak-Alföld kivételével minden régióban csökkent a pályakezdő álláskeresők száma. Egy év alatt azonban azon régiókban figyelhetünk meg a számukban nagyobb emelkedést, ahol az összes álláskereső számát tekintve is erőteljesebb növekedés mutatkozott, így Közép-Magyarországon (20,8%), Közép-Dunántúlon (11,8%) és Nyugat-Dunántúlon (11,0%).

Növekedett decemberben a nyilvántartásba belépők száma
Decemberben a megelőző hónaphoz képest 20,0%-kal nőtt a nyilvántartásba belépők száma. Ilyen mértékű emelkedés az év utolsó hónapjában megszokottnak értékelhető, hiszen a szezonális ágazatokban dolgozók közül sokan válnak a téli hónapokban nyilvántartott álláskeresővé. A belépők száma azonban idén több mint 10%-kal volt magasabb decemberben, mint a megelőző évben. A növekvő belépési forgalom a nyilvántartásba visszalépő ügyfelek növekvő számának köszönhető, hiszen az első alkalommal belépők száma lényegében stagnált. Ám az első alkalommal belépők számában igen nagy megyék közötti szóródás figyelhető meg. Az előző év azonos időszakához viszonyítva jelentős emelkedés volt számukban Fejér, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyékben, ahol számuk 15-21% közötti mértékben növekedett.

A belépő nem pályakezdők utolsó munkahelyük nemzetgazdasági ága szerinti megoszlásában novemberhez viszonyítva nem, az előző év azonos időszakához képest azonban kisebb eltolódást figyelhetünk meg. Elsősorban az ipar területéről vesztették el nagyobb arányban állásukat idén decemberben, mint az előző évben.

[[ Oldaltörés: Területi különbségek és foglalkoztatási programok ]]

A területi különbségek továbbra is jelentősek
A nyilvántartott álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 10,8%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 7,2% volt december végén, változatlanul igen nagy régiók közötti szóródással. Az előbbi mutató Észak-Magyarország és Észak-Alföld esetében volt a legrosszabb (18,6%, illetve 18,7%), míg a legkisebb relatív mutatót Közép-Magyarországon (3,9%) figyelhetjük meg. Azonban a régiókon belül is igen nagy különbségek találhatók. Egy év alatt a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke 0,7%-ponttal növekedett.

Az Európai Unió tagországaiban előírt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH általpublikált legfrissebb adata 7,8%, ami a munkaerő-felmérésből a 2008. szeptemberi-novemberi időszakra, a 15-74 éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja.

92,5 ezer fő vett részt különböző aktív foglalkoztatási programokban
Októberben az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevők száma 4,6%-kal (4,5 ezer fővel) csökkent szeptemberhez képest, azonban a szeptemberi létszámadat kiemelkedő volt, ehhez a magas bázishoz képest nem értékelhető jelentősnek ez a csökkenés. Összesen 92,5 ezer fő részesült valamilyen aktív foglalkoztatási eszköztámogatásban októberben, amely az előző év azonos időszakához viszonyítva 14,2%-os emelkedést mutat. Különösen a képzésekben résztvevők száma emelkedett - többek között az uniós források növekvő felhasználása miatt -, idén októberben 45,9%-kal többen vettek részt munkaerő-piaci képzésekben, mint egy évvel korábban.

A tárgyhónapban 8,2 ezren kezdtek valamilyen képzésbe, ez az év során az eddigi legmagasabb érték. További 6,9 ezren kezdték el közhasznú foglalkoztatásukat október hónapban, s 3,2 ezren léptek bér és járulékjellegű támogatásokba is. Az egyes aktív eszközökbe belépők száma idén 51%-kal volt magasabb, mint tavaly októberében.