szerző:
Eduline

Mivel az Eduline.hu szeretne valódi helyi problémákkal is foglalkozni, és mivel hisszük, hogy a nyílvános vita általában segít tisztább helyzetet teremteni, az alábbiakban közüljük Dr. Kriszt Éva a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának nyílt levelét, melyet Salgótarján város közgyűlésének címzett. Természetesen a másik oldal véleményének is szívesen adunk helyet.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony!


Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése számára készített, a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) Salgótarjáni Intézetének stabilizálását célzó stratégiájáról szóló tájékoztatásuk több ponton is kétséget ébreszt bennünk, akik az eddigi tárgyalások során mindvégig a konstruktív együttműködés kialakítására törekedtünk.

A dokumentum számos kritikát megfogalmaz az BGF stratégiai tervével kapcsolatban, és hiányosságként rója fel, hogy annak elkészítéséhez nem készült mélyebb elemzés, hatástanulmány, valamint nem történt meg az intézet átvilágítása sem. Önök kérdésként vetik fel a dokumentumban, hogy „mi vezetett el a mai állapotig?”. Véleményünk szerint az intézményen túlmutató társadalmi gyökerekben kell keresni a probléma kulcsát. Emellett arról is beszélnünk kell, hogy „milyen lépéseket lehet tenni a jelen helyzetben?”.

Mint ahogy azt már a júliusi vitaindító írásunkban is megfogalmaztuk (Figyelő, Koncentráltabban!, 2008. július 17., 20-21. oldal) a felsőoktatási rendszer, a felvételi eljárásrend átalakítása, a szakonként egységes követelmények meghatározása átmeneti problémákat generált, mely hatványozottan érinti a vidéki felsőoktatást. Ez alól a BGF Salgótarjáni Intézete sem képez kivételt. A kialakult helyzetet súlyosbítja a régió és a megye kedvezőtlen demográfiai és gazdasági helyzete, mely ahhoz vezetett, hogy jelentősen csökkent a Salgótarjáni Intézet iránti érdeklődés, miközben maguk a salgótarjáni fiatalok is egyre intenzívebben érdeklődnek a budapesti intézmények iránt. Ezzel kapcsolatban talán Önöknek, salgótarjáni politikusoknak és szülőknek is vannak személyes tapasztalataik.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a város és a megye számára elsődleges a helyi felsőoktatás fenntartása. A BGF, mint felelősen gondolkodó intézmény pedig fontosnak tartja a helyi politikai élet igényeinek figyelembevételét, ezért is fogadta el intézményünk az önkormányzatok és a gazdasági szereplők kezdeményezését a hosszú távú együttműködésre.

Egyetértünk Önökkel abban, hogy hosszú távon nem megoldás, hogy a városi és megyei önkormányzat az adófizetők pénzéből pótolja ki az intézet működtetéshez szükséges összeget, ugyanakkor megfontolandó, hogy érdemes-e ugyanazt a struktúrát egymástól 160 km-re továbbra is fenntartani, illetve ilyen nagy rendszert működtetni. A BGF képzéseinek egyszerű duplikálása racionális és gazdaságossági okokból nem megoldás. A képzési kínálat átalakítása, a hangsúlyok áthelyezése jelenthet előrelépést, ennek megvalósításához azonban az Önök együttműködésére és aktív szerepvállalására is szükség van. A BGF vezetése nem szab gátat a kínálat bővítésének, de ezt egyelőre csak az üzleti képzésben tudja megtenni, mert erre szólnak akkreditációs jogosítványai. Az új képzések indítási feltételeinek megteremtése időbe telik.
Az, amiről Önök álmodnak, jóval több pénzbe kerül, mint az eddig ráfordított összeg, ugyanakkor amennyiben ez a döntés születik, mi készen állunk az együttműködésre, a párbeszéd folytatására. Célunk, hogy segítsük Önöket elképzeléseik megvalósításában, de ésszerű határokon belül.

A Budapesti Gazdasági Főiskola elkötelezett a minőségi oktatásért, és mint az oktatási rendszerek működését jól ismerő szakemberek, pontosan tudjuk, milyen lépéseket kell tenni egy korszerű és színvonalas oktatás kialakításához. Kérjük, hogy a kérdés, a Salgótarjáni Intézet helyzete ne essen áldozatul belső politikai harcoknak, hanem Önök is, mint a helyi közösség képviselői kellő komolysággal és megfontoltsággal közelítsenek a témához.

Bízunk abban, hogy ennek szellemében fog sor kerülni a 2008. november 4-i találkozóra is a BGF vezetése és a megyei, városi önkormányzatok képviselői között.

Budapest, 2008. október 30.

Sándorné Dr. Kriszt Éva
a BGF rektora

Kapja:

Szalai Erika
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
Gazdasági Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke részére

Simon Tibor
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke részére

Tájékoztatásul:
Székyné dr. Sztrémi Melinda
Polgármester asszony