szerző:
Edupress

A felsőoktatásba jelentkezők és a felvettek aránya régiónként eltérő képet mutat, melynek több oka lehet. Ilyen a régiók között eltérő képzési kínálat, a demográfiai jellemzők és az ezzel összefüggő középiskolai tanulói összetétel. Az Országos Felsőoktatási Információs Központ ezúttal a 2007-es jelentkezések során mutatkozó régiók szerinti tendenciákat vizsgálta.

Az adatok szerint a Közép-Magyarországi régióban volt a legmagasabb a jelentkezők aránya. A lakosság 31, 4 százaléka 18-27 év közötti fiatal a régióban, közülük majdnem mindenki adott be jelentkezési lapot valamelyik intézménybe; alapképzésre, nappali tagozatra, államilag támogatott képzésre. Budapest régióján kívül az Észak-Alföldi régióban és a Dél-Alföldi régióban volt magas a jelentkezések aránya, viszont a Dél-Dunántúlon volt a legalacsonyabb a felvételizők jelentkezési kedve. Itt mindössze 9 százalék döntött úgy, hogy jelentkezik a felsőoktatásba.
A budapesti régióban vették fel a legtöbb elsőhelyes jelentkezőt, ez az arány azonban nem jelenti azt, hogy minden tudományterületen, minden képzettségi szinten és formában a Közép-Magyarországi régióban élők aratták a legnagyobb sikert. Az osztatlan képzésben meghirdetett orvos szakra a legtöbb elsőhelyes jelentkező közül az Észak-Alföldi régióból jelentkezőket vették fel. 

Az elmúlt években összességében több nő jelentkezett a felsőoktatásba, az arányok az utóbbi időben egyre inkább közelítenek egymáshoz. A jelentkezők nemi összetétele azonban eltérő régiónként. A 2007-es felvételi jelentkezések esetében a jelentkezéseknél az összes tagozatot, képzési szintet és finanszírozási formát figyelembe véve a jelentkezők 43 százaléka férfi, 57 százaléka pedig nő volt. Régiók vonatkozásában a legnagyobb különbségek a nemek között az Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi régiók esetében voltak, míg a legkiegyenlítettebb a Közép-Magyarország, a Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régióiban volt a férfi és a női jelentkezők aránya. 

A jelentkezők életkor szerinti megoszlását az adott régió demográfiai jellemzői határozzák meg. A 2007-es felsőoktatási felvételi statisztika szerint a 18 és 19 évesek aránya a Közép-Magyarország régióban az átlag alatt volt, míg a 20-22 évesek aránya az átlag felett. A "legfiatalabb régiók" az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld és a Dél-Alföld régiók voltak.
A felvettek adatiból ugyanezek a tendenciák mutatkoznak. Az alapképzésre, nappali tagozatra jelentkezők 46 százalékának semmilyen nyelvvizsga bizonyítványa nem volt. Leggyakoribb középfokú C típusú nyelvvizsgával, elsősorban a Közép-Magyarország, Dél-Dunántúl és Dél-Alföld régiókban élők rendelkeztek. Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával csupán a jelentkezők 10-11 százaléka rendelkezett, ennél magasabb volt az arány az Észak-Magyarország és Dél-Alföld régiókban.
A felvételt nyert hallgatók között magas a nyelvvizsgával rendelkezők aránya a Közép-Magyarország, valamint az Észak-Alföld régióban.

A gimnáziumban érettségizők aránya Közép-Magyarországon a legmagasabb, míg Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb. Itt viszont a szakközépiskolában érettségizettek százaléka magasabb az átlagosnál. Az Észak-Alföld régióban a jelentkezők mindössze 27,4 százaléka, a Dél-Alföld régióban a 1,9 százaléka, míg az Észak-Magyarország régióban a 32,5 százalékuk érkezett az adott régión kívüli lakóhelyről. Meglepő, hogy legnagyobb arányban a Közép-Dunántúl intézményeibe jelentkeztek a régión túli országrészekből. Ez az arány a Közép-Magyarország régióban 46,9 százalék volt, vagyis ilyen arányban jelentkeztek Budapesten és Pest-megyén túlról ebbe a régióba.

A vizsgálat további részletei itt olvashatók.

(www.edupress.hu)