szerző:
MTI

Januártól alkalmazott tudományok egyetemeként működik az eddigi Budapesti Gazdasági Főiskola, a Dunaújvárosi Főiskola, és a Nyíregyházi Főiskola, júliustól pedig szintén e kategóriába tartozik a Kecskeméti Egyetem és az Eszterházyi Károly Egyetem is.

©

Az október 1-jéig véleményezhető az oktatási törvényeket módosító tervezet, amely rögzíti, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 1-jétől Budapesti Gazdasági Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola pedig Dunaújvárosi Egyetem megnevezéssel működik. A Nyíregyházi Főiskola ugyanettől az időponttól Nyíregyházi Egyetem lesz. Nincs megállás: így alakítanák át a felsőoktatási törvényt

A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összeolvadásával a Kecskeméti Egyetem 2016. július 1-jével alakul meg, ahogy a Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola összeolvadásával az Eszterházy Károly Egyetem is.

A Szent István Egyetemből kiváló Állatorvos-tudományi Kar 2016. július 1-jével Állatorvos-tudományi Egyetemként jön létre.

A tervezet kitér arra, hogy kiválás esetén az eredeti felsőoktatási intézmény folytatja működését, a kiváló szervezeti egységet új intézményként lehet megalapítani vagy másik felsőoktatási intézménybe olvadhat be.

Az új felsőoktatási intézmény vagy a másik felsőoktatási intézmény a kiváló szervezeti egység tekintetében az eredeti felsőoktatási intézmény jogutódja.

Rögzítenék, hogy a szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a szenátusi tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek nincs helye. A választás során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, figyelemmel a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére.

A hallgatót a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illetné meg, amelynek mértéke legalább hetente a minimálbér tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti.

A módosító csomag nemzeti köznevelési törvényt érintő változása szerint a diákigazolvány előállításának határideje az igénylésnek a Köznevelés Információs Rendszer adatkezelőjéhez történő beérkezéstől számított 45 nap. A felsőoktatási diákigazolvány esetében szintén a felelős szervhez történő beérkezésétől számított 45 nap az előállítási határidő.

A tervezet alapján felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait, szervezetének és működésének szabályait, a hivatal vezetőjének juttatásait, tevékenységének irányítását rendeletben állapítsa meg.