szerző:
Eduline

Habár a pontozási rendszerek intézményenként eltérőek, bizonyos jogcímeken többlettpontokhoz juthattok a mesterszakos felvételitek során. Mutatjuk, hogy mik ezek a jogcímek:

©

A jelentkezéseteket és a teljesítményt minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik.

  • A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.
  • Az értékelés független attól, hogy mely felsőoktatási intézményben szereztétek korábbi a okleveleteket.
  • mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét és ezek megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni.

Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra lehettek jogosultak.

Fontos! Fentiek alapján felsőoktatási intézményenként és meghirdetett képzésenként külön-külön kell utánanéznetek, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen pontszámítási módszert alkalmaz.