szerző:
Eduline

Milyen támogatást kaphatnak az egyetemisták, főiskolások? Milyen ösztöndíjakra pályázhattok a teljesítményetek vagy a szociális helyzetetek alapján? Összegyűjtöttük.

©

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjat az előző szemeszterben nyújtott teljesítményetek (számít a kreditek száma és az osztályzat is) alapján kaphattok, a második félévtől - feltéve, ha nappali tagozaton, állami ösztöndíjas formában tanultok. Maximum az állami ösztöndíjas hallgatók ötven százaléka kaphat ilyen támogatást, havi összege nem lehet kevesebb a hallgatói normatíva öt százalékánál (ez 2013-ban 5950 forint). Az ösztöndíj öt hónapra szól, a szeptemberi, illetve februári összeget az októberivel, illetve márciusival együtt utalják.

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra akkor pályázhattok, ha teljes idejű, vagyis nappali alapképzésen, mesterképzésen vagy egységes, osztatlan szakon tanultok, legalább két félévre bejelentkeztetek már, és legalább 55 kreditet szereztetek. Akkor is érdemes próbálkozni, ha önköltséges formában tanultok, az állami ösztöndíjas státusz nem feltétel. Az ösztöndíjat minden évben tavasszal írják ki, 10 hónapig havi 34 ezer forintot utalnak.

Az egyetemek, főiskolák általában azokat a hallgatókat választják ki, akiknek több nyelvvizsgájuk van, tudományos lapokban publikálnak, indulnak az OTDK-n, önkéntes munkát végeznek, sőt az elbíráláskor a közéleti és sportteljesítményt is figyelembe veszik, ezen az összpontszám tíz százaléka múlhat. Féléves részképzésen, szakmai gyakorlaton, rövid és csoportos tanulmányúton vehettek részt a Campus Hungary ösztöndíjprogrammal. A pályázatot várhatóan szeptemberben írják ki: a részleteket itt olvashatjátok.

Alaptámogatás

Az egyetem, főiskola első évében egyszeri alaptámogatásra vagytok jogosultak, ha állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben tanultok: ez felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 százaléka (59 500 forint), mesterképzés esetén 75 százaléka (89 250 forint).

Alaptámogatást azok a hallgatók kaphatnak, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmazottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, vagy nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az államilag támogatott képzésre.

Rendszeres szociális ösztöndíjra félévenként adhattok le pályázatot. Az ösztöndíjat havonta utalják, a fogyatékossággal élő vagy egészségi állapotuk miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatóknak utalt támogatás havi összege nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 20 százalékánál (23 800 forint), a hátrányos helyzetű, korábban gyámság alatt álló, illetve félárva diákoké pedig a normatíva 10 százalékánál (11 900 forint). A jogosultságot az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint állapítják meg.

Rendkívüli szociális ösztöndíjra akkor lehet pályázni, ha váratlan esemény - baleset, állás elvesztése - miatt romlik a hallgató szociális helyzete: ez egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer hoznak döntést. A tanulmányi és szociális ösztöndíjakat a hallgatói normatívából finanszírozzák az egyetemek, főiskolák: 2013-ban azonban több intézménynek a vártnál kevesebb pénzt utaltak. Erről itt olvashattok.

Bursa Hungarica

Erre az ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, akik főiskolára, egyetemre járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat - ők csak akkor kaphatnak támogatást, ha bekerülnek valamelyik felsőoktatási intézménybe. A támogatást alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok egyaránt megkaphatják - önköltséges hallgatók is pályázhatnak, esti és levelező tagozatosok azonban nem.

A pályázatot az önkormányzatok az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve írják ki, minden évben ősszel. A támogatás havonta 5-6000 forint, és tíz hónapig jár: azoknak, akik már egyetemre, főiskolára járnak, a tavaszi félévben, a felsőfokú tanulmányaikat 2014-ben elkezdőknek pedig a jövő év őszi félévétől utalják az ösztöndíjat.

Út a felsőoktatásba

Szeptember 8-ig pályázhattok az Útravaló-MACIKA programba tartozó Út a felsőoktatásba ösztöndíjra: havonta 20 ezer forintot, illetve önköltség-támogatást kaphattok. A pályázat célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, tanulmányaik megkezdésének támogatása. A további részleteket itt olvashatjátok.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Havi 25-75 ezer forintos támogatásra pályázhatnak azok, akik szeptemberben valamelyik osztatlan tanárszakon kezdik meg a tanulmányaikat. A pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja kiírni, várhatóan szeptemberben. A részleteket itt olvashatjátok.