szerző:
Eduline

Milyen feltételeknek kell megfelelnetek, hogy ne soroljanak át állami ösztöndíjas képzésről önköltséges formára?

©

Mikor sorolhatnak át államiról önköltséges képzésre?

  • az utolsó két (aktív) félévnek átlagában nem szereztetek legalább 18 kreditet,
  • nem értétek el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában megállapított tanulmányi átlagot,
  • az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatotokat visszavonja,
  • kimerítettétek a rendelkezésre álló támogatási időt.

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is sor kerülhet: a felsőoktatási intézmény a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre. Azonban ez nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára a tanulmányai során.

Hány államilag támogatott félévetek van összesen? Itt a válasz

Egyetemre felvételiztek és államilag finanszírozott képzéseket szeretnétek megjelölni? Összesen hány államilag finanszírozott félévig tanulhattok az egyetemen, főiskolán? Vannak kivételek? Itt a válasz. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében egy személy - főszabály szerint - összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben.