szerző:
Eduline

Miként lehet eszközként felhasználni a szakképzési hozzájárulást az egész életen át tartó tanulásban?

Egy ország versenyképessége a lakosság képzettségének versenyképességén is múlik. Az egész életen át tartó tanulás gyakorlata - melynek része a felnőttképzés is - hazánkban még gyermekcipőben jár. Magyarországon a felnőtt korú lakosság képzésekben történő részvétele (3,8%) kevesebb, mint az EU átlag (10%) fele. A felnőttképzés támogatásának állami kerete a szakképzési hozzájárulás rendszere.

Ezért indított „A szakképzési hozzájárulás a lifelong learning szolgálatában“ címmel kutatási programot a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány. A projekt célja, hogy a kutatások alapján az érintett résztvevőkkel – panelbeszélgetések keretében – megvitassa, hogy miként lehet eszközként felhasználni a szakképzési hozzájárulást az egész életen át tartó tanulásban. A legfőbb kérdés az, hogy milyen irányban lehetne tovább fejleszteni az eszközt, hogyan teljesítenek a külföldi rendszerek és milyen megoldásokat lehetne integrálni a magyar szakképzés rendszerébe, hogy javítható legyen a hazai munkaerő felkészültsége. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott program egy asztalhoz ülteti a munkáltatók, a szakképzési szakértők és a döntéshozók képviselőit.

Hogyan működik a szakképzési hozzájárulás a gyakorlatban?

Egy munkáltatónak, vagy nem átalányadózó egyéni vállalkozónak, akinek az éves bruttó bérköltsége x Ft, ennek az összegnek az 1,5%-át a Szakképzési Alapba kötelezően be kell fizetnie. A vállalat a Szakképzési Alapba kötelezően fizetett összeg 60 illetve 33%-a erejéig munkavállalói szakképzéséről gondoskodhat, vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által kijelölt intézményt támogathatja.
 
2004-ben az APEH adatai alapján közel 50 milliárd Ft volt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség összege, ebből 51,57% képzésére be is folyt a Szakképzési Alapba. A fennmaradó hányadból: 4 milliárdot használtak fel gyakorlati képzésekre, 15 milliárdot fejlesztési támogatásokra és csak 4,7 milliárd Ft-ot saját dolgozóik képzésére.

Mennyire hasznos a szakképzési hozzájárulás rendszere?

A szakképzési hozzájárulás sok vállalatnál a fejlesztést szolgáló műhelyek, a munkatársak és a vállalat versenyképességét javító képzések fedezetéül szolgál, ezáltal a munkahelyeket megtartó, akár újakat is teremtő gyakorlatról van szó. A szakképzési hozzájárulásból adott támogatás segíti sok esetben a szakképzési, felsőoktatási intézményeket a technológiai, kutatási hátterük fejlesztésében is. Az Alapítvány programjának lényege, hogy kiderítse: ezt a rendszert hogyan lehet még hasznosabbá tenni.

[[ Oldaltörés: Mit jelent a szakképzési hozzájárulás hatályos szabályozása? ]]

A szakképzési hozzájárulás egy, az alkalmazottakat foglalkoztatók számára kötelezően befizetendő tétel az állami Szakképzési Alapba. Egyúttal a szakképzési hozzájárulás intézménye biztosítja azt a lehetőséget minden munkáltató számára, hogy az általa kifizetett éves bruttó munkabér 1,5%-át kitevő szakképzési hozzájárulásából a fizetendő járulék meghatározott százalékát saját munkavállalói képzésére, vagy egy-egy szakképző intézmény támogatására fordítsa.
 
A szakképzési hozzájárulás szabályozásában 2007. január 1-jétől életbelépett változások alapján a mikro-és kisvállalkozások a fizetendő járulék maximum 60%-át , egyéb hozzájárulásra kötelezettek a fizetendő járulék legfeljebb 33%-át fordíthatják saját munkavállalóik képzésére. A hozzájárulást szabályozó 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet értelmében az elszámolható költségek mértéke képzésben résztvevőnként és óránként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 12%-át, a képzés minimális időtartama 20 óra kell hogy legyen, annak az Európai Unió tagállamainak területén kell megvalósulnia. A hozzájárulás csak a FAT által akkreditált intézmények képzésein vehető igénybe.

A 13/2008. SZMM rendelet azon cégeket is érinti, amelyek a képzés fejlesztésének támogatására is áldoznak. A korábbiakhoz képest a különbség az, hogy ezentúl csak a rendeletben megjelölt intézményeket tudják támogatni. Ezen szakképzési hozzájárulások nyilvántartását, beszedését, ellenőrzését, valamint a pénzügyi garanciák érvényesítését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) végzi.

A támogatások, vagy a képzésre fordított összegek nem válthatják ki a szakképzési hozzájárulás teljes összegének befizetését: annak egy részét, az éves bérköltség 1,5 százalékának 20 százalékát mindenképp be kell fizetni a vállalatnak, míg a fennmaradó részt lehet a vállalat nagyságához mérten felhasználni.

[[ Oldaltörés: Mi a LifeLong Learning jelentősége Magyarországon? ]]

Mint minden ország, így Magyarország számára is fontos, hogy lakosai magas szinten képzett, hivatásukat elkötelezetten végző, tájékozott (európai) polgárok legyenek. Magyarország stratégiai erőforrásainak jelentős részét is saját lakosai jelentik: az egyének versenyképes felkészültsége, az ország versenyképességét is javítja.

Mi tehet a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány?
A LifeLong Learning Magyarország Alapítvány célja az élethosszig tartó tanulás ügyének elősegítése, ennek keretében az ilyen képzések, oktatások és tanácsadások támogatása és fejlesztése. A fenti stratégiai cél érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja, illetve támogatja pénzügyileg és egyéb módokon:
-A magas szintű foglalkoztathatósághoz illetve a versenyképes munkaerő-piaci jelenléthez szükséges kompetenciák, készségek és tudás megszerzésének elősegítése a teljes felnőtt lakosság részére,
- A foglalkoztatási feszültségek csökkentése és a munkanélküliség megelőzésének érdekében felnőttképzési rendszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, felnőttek számára képzések és továbbképzések szervezése
 - A felnőttképzésben oktatási és szervezési feladatokat ellátó személyek számára képzések és továbbképzések szervezése saját oktatási hálózat útján
- Az életkoruk, fogyatékosságuk, kisebbséghez való tartozásuk vagy egyéb más okból hátrányos helyzetűek és a nők munkában tartásának illetve munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése,
- Felnőttképzéssel kapcsolatos szakmai anyagok kidolgozása, képzési és fejlesztési anyagok összeállítása, külföldi kiadványok fordítása, hazai viszonyokra történő adaptálása, új módszerek elterjesztése,
- Oktatási, képzési, tanulással kapcsolatos és más szakkiadványok kiadása,
- Rendezvények szervezése, illetve az alapítvány célját segítő tevékenységek összehangolása, koordinálása, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése
- Speciális kutatási, humánerőforrás fejlesztési projektek indítása és részvétel más szervezetek ilyen projektjeiben
- Kapcsolatok ápolása olyan más szervezetekkel, amelyek az Alapítvány céljaival azonos irányú tevékenységet végeznek, különösen az Európai Unió szakosított szervezeteivel

LifeLong Learning Magyarország Alapítvány