szerző:
Eduline

Közel húszezer diák vesz részt összesen a pénteken kezdődött érettségi időszakban, ami ma a közép- és emelt szintű magyar írásbelikkel folytatódott. A legtöbben úgynevezett előrehozott érettségit tesznek, vagyis "előre dolgoznak" a májusi-júniusi időszakra, amikor beindul a vizsgadömping. A magyar írásbelin idén egy Lázár Ervin novellát kellett elemezni.

A magyarérettségi feladatlapját és a hivatalos megoldókulcsot is letöltheted.

Összesen 19 514-en jelentkeztek az október 15-én kezdődött, és ma a magyar írásbelikkel folytatódó őszi érettségi vizsgákra, így végül négyezerrel többen fognak vizsgázni mint tavaly. A csaknem húszezer jelentkezőből csupán 2 886-an tesznek emelt szintű vizsgát, a diákok 85 százaléka középszintű megmérettetésre vállalkozik. Az emelt szintű felvételi vizsgákat az oktatási hivatal szervezi.

Az írásbelik után november 10. és 15. között tartják meg az emelt szintű szóbeli vizsgákat, november 18-tól pedig a középszintű szóbeli érettségik következnek. Az őszi érettségit idén 150 tanintézményben lehet letenni, köztük huszonhat budapestiben. A főváros után Pécsett vizsgáztat a legtöbb iskola, itt kilenc intézményben tehetik magukat próbára a diákok. Az írásbelik pontos menetrendje itt található.

Népszerű az előrehozott

Az elmúlt évek statisztikái alapján ősszel -a szintemelő vizsga mellett- az előrehozott vizsga a legnépszerűbb a jelentkezők körében. Erre azoknak van lehetősége, akik az adott tantárgyból már a megelőző év során teljesítették a középiskolai követelményeket a tanórán vagy osztályozó vizsgával. Kevesebben tesznek javítóérettségit, pótlóvizsgát pedig - amikor önhibájából megszakadt a vizsga, vagy a diákon kívülálló okokból az el sem kezdődött - emelt szinten 27-en, középszinten 181-en tesznek. Középszinten 104, emelt szinten pedig 54 különböző tantárgyból lehet vizsgát tenni. Ez a szám tavaly 99, illetve 44 volt.

„Az őszi vizsgákon résztvevő diákok általában felkészültebbek, mint a tavasszal érettségizők – mondja egy magyartanár. „Ez valószínűleg azért is van, mivel nagyon sokan tesznek ilyenkor előrehozott vizsgát, vagy épp javítót. Akik újráznak, vagy biztosra akarnak menni a felvételinél sokkal jobban teljesítenek” – mondja a budapesti tanár. „Persze hozzátartozik a dologhoz, hogy az ezeken a vizsgákon résztvevők számát össze sem lehet hasonlítani a tavasszal érettségizők számával. Kisebb a merítés” – teszi hozzá a tanerő.

Nem volt nehéz az idei

A középszintű feladatsor két részből: szövegértési és szövegalkotási feladatlapból állt. Előbbire 60 perc, utóbbira 180 perc állt mindenkinek rendelkezésére. A szövegalkotásnál választani lehetett érvelést, egy mű értelmezését, vagy összehasonlító elemzést.

Emelt szinten Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsort és szövegalkotási feladatokat kellett megoldani, melyekre összesen 240 perc időt kaptak a vizsgázók. A szövegalkotási rész egy mű értelmezéséből; érvelő szöveg megírásából és gyakorlati szöveg létrehozásából állt.

"Korrekt volt az idei érettségi, véleményem szerint könnyen meg lehetett oldani - mondja Herczegfalvi Krisztina a budapesti Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium magyar szakos tanára a középszintű feladatsorról. Mint tőle megtudtuk, idén egy Lázár Ervin  "Az asszony " című novelláját kellett értelmezni a szövegalkotási részben. „A novellát saját észrevételek, de a feladatlap által kiemelt szempontok szerint is lehetett elemezni” - mondja a tanárnő. A szövegalkotás "érvelés" részénél pedig irodalmi példákat kellett hozni, ami elmondása szerint „nem éppen könnyű, de nagyon hasznos feladat.”

Tavalyi feladatok

A tavalyi középszintű magyar érettségin, a szövegértés feladatnál egy graffitivel foglalkozó írást kellett értelmezni, és az ehhez kapcsolódó feladatokat megoldani. A szövegalkotás feladatrésznél Kosztolányi Dezső: Rend című novelláját kellett értelmezni, vagy választani lehetett az összehasonlító elemzést is, melyben egy József Attila és Dsida Jenő költeményt lehetett összevetni – mindezt 60 pontért.

Emelt szinten összesen 100 pontért kellett nyelvi irodalmi műveltségi feladatlapot kitölteni, majd Radnóti Miklós: Félelmetes angyal című művét elemezni. Az érvelés feladatnál pedig a klasszikus művek képregényesítése mellett vagy ellen kellett szólni. 

Itt olvashatjátok a tavalyi közép szintű magyar feladatlapot, és annak megoldását, az emelt szintűt és annak javítókulcsát pedig itt böngészhetitek végig. Az idei feladatlapok és a hivatalos megoldókulcs holnap reggel 8 órától tölthetőek le az Oktatási Hivatal oldaláról.

eduline