szerző:
Eduline

Ma reggel a középszintű informatika gyakorlati vizsgával, délután az ének-zene és más művészeti tárgyak közép- és emelt szintű írásbeli vizsgájával folytatódik az érettségi.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztatása szerint 8 órától informatikából középszinten magyarul 1053 helyszínen 29.381-an, angolul 18 helyszínen 324-en, franciául egy helyszínen 22-en, németül öt helyszínen 108-an, románul egy helyszínen 24-en, spanyolul egy helyszínen négyen, szerbül egy helyszínen ketten, szlovákul egy helyszínen öten tesznek gyakorlati érettségi vizsgát.

A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120. A feladatsorban szerepel szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, grafika, weblapkészítés. A vizsgázóknak vinniük kell magukkal vonalzót, a megfelelő szoftverekkel ellátott számítógépet a vizsgabizottságot működtető intézmény adja.

Délután két órától ének-zenéből középszinten 292 helyszínen 857 vizsgázó, emelt szinten nyolc helyszínen húsz diák tesz érettségi vizsgát. A tárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és 100 pont szerezhető. A feladatlapok témakörei: zenefelismerés, zenetörténeti szövegalkotás, általános zenei alapismeretek, dallamátírás.

A feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít. Az ének-zene emelt szintű írásbeli vizsgája 180 perces, és 100 pont szerezhető. A feladatlapok témakörei: dallamdiktálás, zenefelismerés, zeneelmélet, zenetörténeti szövegalkotás. A feladatsor hanganyagának lejátszásához itt is kell CD-lejátszót használni.
   
Ábrázoló és művészeti geometriából középszinten 11 helyszínen 129 vizsgázó, emelt szinten három helyszínen húsz vizsgázó tesz érettségi vizsgát ma délután. A vizsga középszinten 150 percig, emelt szinten 180 percig tart. A feladatok közép- és emelt szinten egyaránt a főbb anyagrészek - axonometria, perspektíva, két képsíkos rendszer - közül legalább kettőnek a legfontosabb elemeit tartalmazzák. Az elérhető maximális pontszám közép- és emelt szinten is 100 pont.

Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 112 helyszínen 570 vizsgázó - közülük egy helyszínen 22 vizsgázó olasz nyelven -, emelt szinten hét helyszínen 51 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. A középszintű írásbeli 120, az emelt szintű 180 perces, és maximálisan 100-100 pont szerezhető.

Mind a két szintre érvényes, hogy az írásbeli feladatlapot 40-60 százalékban a magyar, illetve az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok mintegy 20 százalékában szerepelhet az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó kérdés.

A magyar népzene alapjai vizsgatárgyból - amelyből középszinten nincs írásbeli vizsga - a 120 perces emelt szintű vizsgán két helyszínen 16 vizsgázó érettségizik. A vizsga négy feladatból áll: egy autentikus népzenei felvételről származó népdal lejegyzése szöveggel és díszítéssel, népdalstílus felismerése, egy dallam műfajának, funkciójának felismerése a hangszer vagy hangszerek megnevezésével, egy népdal és egy hangszeres dallam földrajzi helyének és szokáskeretének felismerése. Az elérhető maximális pontszám 80.


mti