szerző:
Eduline

Az ITK Origó Magyarországon kifejlesztett, általános nyelvi tudást mérő, kétnyelvű vizsgarendszer. A következő nyelvekből kínál vizsgákat: angol, német, latin, francia, spanyol, orosz, eszperantó, olasz, bolgár, horvát, lengyel, lovári (cigány), beás (cigány), szerb, szlovák, román, szlovén, török, héber, finn, újgörög.

vizsgaidőszakok:
Évente hét alkalommal lehet vizsgázni. Az egyes vizsgahelyek ennél kevesebb időpontot is kínálhatnak. A kevéssé gyakran választott nyelvek esetében évente két alkalommal kerül sor vizsgára.
 
jelentkezés:
A vizsgára való jelentkezéshez ki kell tölteni a jelentkezési lapot és be kell fizetni a vizsgadíjat. A jelentkezési lap és a készpénz-átutalási csekk a vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyeken szerezhető be. A jelentkezési lap letölthető az internetről is, a fizetés történhet postai készpénzes utalvány segítségével is.
A jelentkezési lapot a befizetést igazoló csekk eredeti feladóvevényével a vizsgahelyre kell beküldeni (egy másolatot javasolt megőrizni).
 
megjelenés a vizsgán:
A vizsgázónak az értesítőben megjelölt időpontban, a vizsga kezdetére kell megjelennie.
A vizsgán személyazonosságot igazoló érvényes fényképes hatósági igazolványra van szükség, ami lehet: személyi igazolvány, útlevél, katonai igazolvány vagy jogosítvány.
Az öltözékre vonatkozóan nincs előírás.
A vizsgázó az írásbeli vizsgába legfeljebb tizenöt perces késéssel kapcsolódhat be. Szóbeli vizsgát késés esetén akkor tehet a vizsgázó, ha az aznapi utolsó vizsga befejezéséig megérkezik.
Vizsgát halasztani egyszer lehet, halasztási díj megfizetése ellenében.
 
a vizsga folyamán:
Az írásbeli vizsgára íróeszközt valamint szótárt mindenki bevihet magával. A szótárt a feleletválasztós teszt (1. feladat) kitöltésekor nem lehet használni.
A vizsgázó semmilyen egyéb segédeszközt nem vihet magával, ami jogtalan előnyhöz juttatná. A vizsga megkezdése előtt a mobiltelefon(oka)t a vizsgázónak ki kell kapcsolnia.
A szóbeli vizsgán szótár nem használható.
Szóbeli vizsga csak különleges esetekben szakítható félbe (pl. a vizsgázó rosszulléte vagy katasztrófahelyzet), az írásbeli vizsgáról a vizsgázó rövid időre kimehet, miután dolgozatát leadta a vizsgafelügyelőnek. A vizsgafelügyelők ügyelnek arra, hogy egy időben csak egy vizsgázó hagyja el a termet. Meg nem engedett eszközök használata tilos. Ebbe beleértendő tiltott segédeszközök használata, valamint más vizsgázókkal folytatott engedély nélküli kommunikáció is.
A szabályok megszegése a vizsga felfüggesztését vonja maga után.
 
a vizsga után:
Az írásbeli dolgozatot a megírást követő 45. naptól lehet megtekinteni a megírást követő fél éven belül. A megtekintésre az Idegennyelvi Továbbképző Központ ügyfélszolgálatánál lehet időpontot kérni (telefonon vagy személyesen) a megtekintésre kijelölt hónap első munkanapjától. A dolgozatot a vizsgázó tekintheti meg, aki a megtekintésre egy általa felkért személyt magával hozhat. A megtekintéshez 30 perc áll rendelkezésre.
A vizsgadolgozat megtekintése ingyenes.
 
a vizsgaeredmények közlése:
A vizsgaeredményeket a vizsga után 30 napon belül közlik.
A szóbeli vizsga bizottság előtt zajló részére vonatkozó részeredmények a vizsga napján a faliújságon megtekinthetők. A többi részeredmény is megtudható a hivatalos értesítést megelőzően tájékoztató jelleggel az internetről, a vizsgaközpont automata ügyfélszolgálatán keresztül, valamint személyesen az Ügyfélszolgálaton.
Telefonon a 459–9696-os számon lehet érdeklődni a vizsgaeredményekről.
 
a bizonyítvány:
A bizonyítvány a vizsgát követő 4–8 héten belül (legkésőbb 8 hét alatt) készül el. A bizonyítvány postai úton jut el a vizsgázóhoz.
 
További információkért az alap-, közép- és felsőfokú vizsgákról kattints ide