szerző:
MTI

Jogszabály-módosítást javasol az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzatok is delegálhassanak tagot az iskolai intézményi tanácsokba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem lát elvi akadályt a módosítás előtt, a biztos és helyettese valamennyi érdekelt bevonását kéri az előkészítésbe - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala hétfőn az MTI-vel.

©

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Szalayné Sándor Erzsébethez, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyetteshez fordult azt panaszolva, hogy hiányos, illetve ellentmondásos annak jogi szabályozása, ahogyan tagot lehet delegálni az iskolai intézményi tanácsokba.

Az áprilisi beadvány szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola/Valéria Dienes Grundschule - eddig minimális létszámmal működő - intézményi tanácsa az idei utolsó ülésén kezdeményezte létszámának bővítését.

Az intézményvezető felkérte a fenntartót, a történelmi egyházakat, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy delegáljanak egy-egy tagot az új összetételű intézményi tanácsba. A nemzetiségi önkormányzat álláspontja szerint ellentmondásos, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezheti az intézményi tanács megalkotását, arra azonban már nincs felhatalmazása, hogy oda saját jogon tagot is jelöljön: csak akkor teheti ezt meg, ha a már működő intézményi tanács erre lehetőséget ad.

Szalayné Sándor Erzsébet Székely László ombudsmannal közös vizsgálatában megállapította: nincs összhangban a köznevelésről szóló törvény és a delegálás módját is szabályozó miniszteri rendelet. A biztos és helyettese megkereste Palkovics László oktatásért felelős államtitkárt, aki egyetértett azzal, hogy a rendelkezések ellentmondásosak, ezért nem látta elvi akadályát annak, hogy jogszabály-módosítással tegyék lehetővé a nemzetiségi önkormányzatok részvételét az iskolai intézményi tanácsok munkájában.

Ha a településen nem működik nemzetiségi önkormányzat, az adott nemzetiség helyi társadalmi szervezete kapna lehetőséget tag delegálására - tette hozzá az államtitkár, aki vállalta a módosítás előkészítését, előterjesztését is. Az ombudsman és helyettese fontosnak tartja, hogy a jogszabály-módosítás előkészítésekor megfelelően egyeztessenek a magyarországi nemzetiségi közösségeket képviselő szószólókkal és az országos nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel. Ennek érdekében felkérték az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának Köznevelési és kulturális albizottságát, hogy a nemzetiségi szószólók és az országos nemzetiségi önkormányzatok által delegált képviselők, illetve szakértők, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma közreműködésével tekintse át a szabályozási hiányosságokat és alakítsa ki szakmai álláspontját, javaslatát.

Felkérték Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét, hogy ennek a javaslatnak az alapján kezdeményezze a szabályozás módosításának előkészítését.