szerző:
Eduline

Az angol nyelven oktató Közép-európai Egyetem (KEE, Central European University – CEU) Politikatudományi Tanszéke (http://www.ceu.hu/polsci) Európa egyik legrangosabb politológiai műhelye. A kilencvenes években csupán amerikai akkreditációval rendelkező Közép-európai Egyetem mára hivatalosan bejegyzett magyar és egyben európai egyetemmé vált. A hazai tudományos közéletbe egyre jobban integrálódó tanszéken (a legutóbbi öt Bibó díjasból három dolgozik a tanszéken) ugyanakkor továbbra is a világ legismertebb kutatói (Philippe Schmitter, Herbert Kitschelt, Sidney Tarrow, Robert Hancke, George Klosko, stb.) tartanak kurzusokat. 


A nemzetközi oktatógárda arra készíti fel a világ minden sarkából érkező diákokat, hogy egy versenyképes diploma birtokában a tudományos kutatás, tanácsadás, elemzés és politika-formálás területein fussanak be karriert. A BA-vel rendelkező hallgatók egy, és kétéves mesterfokú képzés között választhatnak; míg az öt éves egyetemi tanulmányokat maguk mögött tudók a tanszék által kínált doktori képzésben vehetnek részt. 

A Magyarországon rendkívülinek számító alacsony tanár-diák arány lehetővé teszi, hogy a tanszéken tanulók személyes konzultációk sorára támaszkodjanak diplomamunkájuk megírásában. A kutatáshoz szükséges terepmunkákat utazási ösztöndíjak, a tudományos közéletbe való beilleszkedést konferencialátogatási ösztöndíjak sora segíti. A Közép-európai Egyetemen tanuló diákok többsége tanulmányi ösztöndíjban részesül. A mesterfokú képzésen maximum 90.000, a doktori képzésen 180.000 forint az ösztöndíj. A doktori diákok ezen felül még 5.000 Euró támogatásra számíthatnak, amelyet egy 3-6 hónapos külföldi tanulmányútra használhatnak fel.

A diákoknak módjuk van bekapcsolódni az egyetem kutatási központjaiban zajló munkába (Center for the Study of Imperfections in Democracy http://www.disc-ceu.org/, Center for Ethics and Law in Biomedicine http://www.ceu.hu/celab, Center for Media and Communication Studies http://www.cmcs.ceu.hu/, Center for EU Enlargement Studies http://web.ceu.hu/cens/, stb.), valamint a professzorok által irányított nemzetközi kutatásokba. Tanulmányaik során a diákok élvezhetik a külföldi (London School of Economics, Oxford University, European University Institute, Sciences Po, Pompeu Fabra, Toronto University, stb.) és magyar (pl. Corvinus, ELTE) egyetemekkel való együttműködési megállapodásokból fakadó előnyöket. A tanszék minden évben nemzetközi rangú konferenciát rendez doktori hallgatói számára. 

A Közép-európai Egyetem könyvtára bátran nevezhető az angol nyelvű szakirodalom és adatbázisok egyik legfontosabb közép-kelet európai forrásának. A könyvtár politológiai részlegének hazai viszonylatban kiemelkedően jó ellátottságát mutatja például az a tény is, hogy több tucat olyan politikatudományi szakfolyóirat van, amely Magyarországon csak itt érhető el elektronikus, vagy nyomtatott formában. 

A Közép Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékén az MA képzésben résztvevő diákok Összehasonlító Politikából, Társadalom és Politikaelméletből, Politikai Kommunikációból, Politikai Gazdaságtanból, Választáspolitikából, Politikai Módszertanból, Összehasonlító Európai Politikából, Posztkommunista Politikai Tanulmányokból, Közpolitikából és Alkotmánypolitikából szerezhetnek oklevelet. A doktori képzés hallgatói az Összehasonlító Politika, Politikai Gazdaságtan, Politikaelmélet, Közpolitika, és a Nemzetközi Kapcsolatok szakterületein sajátíthatják el azokat a képességeket és ismereteket, amelyek segítségükre lehetnek későbbi pályájuk során.

 A tanszéken a világ több, mint 47 országából érkező hallgatók közül több, mint 663-an szereztek mesterfokú, és 39-en doktori politikatudományi diplomát az elmúlt másfél évtizedben. Az itt végzett hallgatók jelentős része a tudományos kutatás területén helyezkedett el. Közülük sokan Európa és Észak Amerika vezető egyetemein tanítanak, de számos állami vezető, NGO aktivista, újságíró és tanácsadó is kikerült a tanszék egykori hallgatói közül.

További információk: http://www.ceu.hu/polsci

Enyedi Zsolt PhD
tanszékvezető