szerző:
Eduline

Arra kérik az oktatási államtitkárságot, hogy segítsék őket az egyetem egységének megőrzésében. A GTK viszont továbbra is az ELTE-re költözne, ahol várják őket.

©

A BME Szenátusa 2016. december 19-i ülésén új állásfoglalást tett a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar megtartása mellett, intézkedési tervet fogadott el és fenntartói támogatást kér az Egyetem integritásának megőrzéséhez - írja a Műegyetem közleménye.

A testületet arra kérte a rektor és a kancellár, hogy nyilvánítsa ki elkötelezettségét a nyolc karral rendelkező BME egységének megőrzése iránt, ezt 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett, 96%-os arányban megtették.

Egy új testületet is létrehoztak „a kialakult helyzet minden érintett fél által megnyugtatónak tartott rendezése és az integritás megőrzése, továbbá a BME által kitűzött célok megvalósítása érdekében”. A vitatott kérdések rendezése céljából tárgyalásokat folytatnak majd a GTK kari tanácsa által megválasztott öt képviselővel, a karok dékánjaival, a Hallgatói Képviseletekkel, a Fenntartó képviselőjével és minden, az ügy kezeléséhez hozzájáruló szereplővel.

A GTK Kari Tanácsa december 19-i  ülésén – eleget téve a rektor kérésének – javaslatot tett a GTK új, megbízott dékánja személyére, valamint döntött annak az ötfős kari delegációnak a személyi összetételéről, amely a Szenátus által felhatalmazott testület egyik tárgyalópartnere lesz. December 20-án mindkét fél leül a tárgyalóasztalhpz.

Az EMMI december 5-én levélben tájékoztatta az Egyetem rektorát és kancellárját, hogy kezdeményezi a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kiválását a BME szervezetéből 2017. augusztus 1-jei határidővel, ezt a GTK képviselői kezdeményezték. A kar és az egyetemi vezetős között októberben mérgesedett el a viszony, miszeront a GTK-t nem becsülik meg eléggé az intézményen belül, a vita Andor György dékán menesztéséhez vezetett, majd a kar az ELTE-re költözés útját választotta.

Felfüggesztették a BME GTK dékánját, ezzel a képpel tiltakozik a HÖK

"Rektornak az egyetem élén, dékánnak a kar élén a helye. Kérjük vissza a sajátunkat" - ezzel a szöveggel és egy képpel tiltakozik Andor György dékán felfüggesztése ellen a BME gazdasági karának hallgatói önkormányzata. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az egyetem hétfői szenátusi ülésén felfüggesztették Andor Györgyöt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánját.