szerző:
Eduline
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Összeszedtük, hogy milyen szociális ösztöndíjakra tudtok pályázni és milyen feltételeknek kell megfelelnetek, hogy igényelhessétek őket.

Korábbi cikkünkben írtunk a tanulmányi ösztöndíjakról, most megnéztük a szociális ösztöndíjakat. Létezik rendszeres és úgynevezett rendkívüli szociális ösztöndíj.

A rendszeres szociális ösztöndíj a szociális helyzetetek alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a szociális helyzetetek alapján rendszeres szociális ösztöndíjra vagytok jogosultak az erre vonatkozó rendeletet figyelembe véve és ha valaki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy családfenntartó, vagy nagycsaládos, vagy árva.

A rendelet szerint szociális helyzetetek megítélésekor figyelembe kell venni:

  • hogy a lakcímetek szerinti ingatlanban életvitelszerűen hányan laktok együtt és mennyi az együtt élők jövedelme
  • a képzési helyetek és a lakóhelyetek közötti távolságot, az utazás időtartamát és a költségét
  • amennyiben tanulmányaid során nem a Tbj.( a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény)  szerinti közös háztartásban éltek, akkor ennek költségeit
  • fogyatékkal élőknél figyelembe veszik, hogy mekkora összeget kell fordítani különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségletekre, valamint, hogy szükséges-e személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács.
  • ha van olyan veletek közös háztartásban élő, közeli hozzátartozó, akinek egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadások vannak
  • a háztartásotokban élő eltartottak számát, a veletek együtt élő eltartott gyermekek számát is
  • az ápolásra szoruló hozzátartozótok gondozásával járó költségeket
  • a jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.

A szociális helyzetetek megállapításának részletes szabályait az intézmény térítési és juttatási szabályzata határozza meg.

A szociális helyzetetekre irányuló kérelmet, a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével, tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához. Rendkívüli szociális ösztöndíjban kérelem alapján részesülhettek. A beérkezett kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni.

Bursa Hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, melyet a lakóhelyetek szerinti önkormányzatnál tudtok igényelni. Az ösztöndíj célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait támogassa. Akkor vagytok jogosultak rá, ha nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeztek, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában tanultok, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulók is megpályázhatják. A Bursa Hungarica ösztöndíjra mindig az őszi félévben lehet pályázni.

Ha egészségügyi szakmát tanultok, ti is jelentkezhettek erre az ösztöndíjra

Keddtől jelentkezhetnek újra az iskolarendszerű szakképzésben egészségügyi szakmát tanulók az ápolói ösztöndíjra, amelynek összege havi negyvenezer forint.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!