szerző:
eduline/mti

A felsőoktatási intézmények egy része már megkezdte az egyeztetéseket a Magyar Rektori Konferencia (MRK) nyelvvizsgáról szóló ajánlásáról. Egyre valószínűbb, hogy hallgatók tízezrei továbbra sem juthattak hozzá oklevelükhöz nyelvvizsga nélkül.

Hiába reménykedtek az egyetemisták, a legtöbb intézményben maradnak a követelmények
©

Az MRK ajánlása szerint a felsőoktatási intézményeknek nem szabad az új nyelvvizsgaszabályokat úgy értelmezniük, hogy mentesítik a követelmények alól a vizsgával nem rendelkező és emiatt oklevelet nem szerző hallgatókat. Az intézmények szükségesnek tartják, hogy tanfolyamokat szervezzenek az érintett hallgatóknak a megfelelő szint teljesítéséhez. Bódis József, az MRK elnöke a testület hétfői ülése után azt mondta: az ajánlást konszenzussal hagyták jóvá. Hozzátette: bár nem törvényről van szó, azt remélik, az intézmények mégis betartják majd a most elfogadott ajánlást.

Az alapképzésben és a klasszikus főiskolai képzésben külön nyelvvizsga-lehetőséget szerveznének a közös európai referenciakeret ajánlásai, előírásai alapján. Ez azt jelenti - magyarázta az elnök -, hogy a középszint alá "nem lehet menni", és ahhoz, hogy a hallgatók ezt teljesíteni tudják, szükség van tanfolyamok szervezésére. A kellő források szerinte a Diákhitel 2-n keresztül teremthetők meg.

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem elfogadja a Magyar Rektori Konferencia ajánlását a nyelvvizsga-követelményekkel kapcsolatban - mondta Szöőr Ádám, az intézmény kommunikációs igazgatója.

Hozzátette: osztatlan és mesterképzés esetében nem fognak változtatni a jelenlegi szabályokon, vagyis középfokú nyelvvizsgához lesz kötve a diploma kiadása. Az alapképzések esetében azonban a közös európai referenciakeret szerinti B2-es (magyar középfok) szintű belső nyelvvizsgát lehet tenni az egyetemen. Jelenleg az igények felmérése folyik, azt csak később tudják megmondani, hogy lesznek-e újabb tanfolyamok, és hogy milyen nyelveken lehet belső vizsgát tenni.

Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) már megkezdte az egyeztetéseket, a részletekről azonban csak a folyamat befejezése után tudnak tájékoztatást adni. Lengvárszky Attila, a PTE oktatási igazgatója közölte: valószínűsíthető ugyanakkor, hogy ezt az új nyelvvizsga-lehetőséget nem minden képzési területen vezetik be, és elképzelhető az is, hogy a követelményeket akár szakonként eltérő módon határozzák meg. "A PTE jelenleg egyetlen szakján sem ad mentességet a nyelvvizsga-követelmény alól. Az egyetlen mentességi lehetőség továbbra is csak azoknak adott, akik tanulmányaik megkezdésének évében betöltik a negyvenedik életévüket" - hangsúlyozta.

Lengvárszky Attila utalt rá: a pécsi egyetemen végző hallgatók közül az alapképzéseken és régi főiskolai-egyetemi képzéseken tanulók 20-24 százaléka nem tudja átvenni végbizonyítványát nyelvvizsga hiányában. Ez jelentősen jobb a 30-40 százalékos országos átlagnál, de így is évente 1000-1500 hallgató nyelvvizsgájának hiányát kell "orvosolni".

Szent István Egyetem

A gödöllői Szent István Egyetem az új belső nyelvi vizsgáztatásra vonatkozó ajánlásáról a szenátus döntése alapján fogja kialakítani hivatalos álláspontját - közölte az egyetem kommunikációs központja.

Lakatos Vilmos, a szarvasi központú Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának dékánhelyettese elmondta: a felsőoktatási intézményben a diákok jelenleg mintegy ötven százaléka nyelvvizsga nélkül jut el a záróvizsgáig, többségük három év után sem tud vizsgát tenni, nem kap diplomát. A karon jelenleg is van nyelvoktatás, Békéscsaba és Szarvas nyelvvizsgahelyként működik, az intézmény alkalmas az új felsőoktatási törvényben előírt nyelvoktatási és nyelvvizsga-követelmény teljesítésére.

Pannon Egyetem

A Pannon Egyetemnek saját nyelvvizsgája és nyelvvizsgaközpontja van, ahol eddig évi öt nyelvvizsgaidőpontot hirdettek meg; az itt szervezett nyelvvizsgák megfelelő lehetőséget biztosítanak a nyelvi követelmény teljesítésére, az ettől való eltérés minőségi visszalépést okozhatna - mondta Friedler Ferenc, az egyetem rektora, hozzátéve: ezért nem szerveznek külön nyelvvizsgát. A Pannon Nyelvvizsgaközpont az eddigi időpontokon kívül külön nyelvvizsgaidőpontot tervez meghirdetni.

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) még nem születtek meg a nyelvvizsga-követelményekkel kapcsolatos szabályok. Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes elmondta, várhatóan szakonként eltérő szabályozásról dönt majd az egyetem szenátusa. Vannak olyan szakok - mint például az orvosoknál -, ahol a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgák teljesítése nem okoz problémát, így itt nem változnak a követelmények.

Más szakoknál az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézete - amely akkreditált nyelvvizsgaközpont - szervez majd tanfolyamokat a hallgatóknak. Az ezeken való részvétel - ha a diák még nem használta föl az intézmény által biztosított négy féléves ingyenes képzési lehetőséget - várhatóan díjmentes lesz. A professzor hangsúlyozta: a végleges szabályok megalkotása előtt szükségesnek tartja a nagy egyetemek közötti egyeztetést, hogy az egyes szakokkal kapcsolatos nyelvvizsga-követelmények között ne legyen nagy eltérés.

Nyugat-magyarországi Egyetem

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában eddig több mint 2600 hallgató nem tudta átvenni a diplomáját érvényes nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában, az ő számukra szerveznek az intézményben a lehetőséggel élve nyelvi tanfolyamokat és vizsgát - közölte Czetter Ibolya, a szombathelyi egyetemi központ elnökhelyettese. A nyelvtanfolyamok áráról egyelőre nem született döntés, de az mindenképp kedvezményes lesz a hallgatók számára, egy bizonyos elvárható tudásszinthez viszont a rektori konferencia ajánlásával egyetértve ragaszkodik az intézmény - mondta.

Elképzeléseik szerint a nyelvvizsgán az állami nyelvvizsga minimumszintjének 60 százalékát kellene teljesíteniük hallgatóiknak ahhoz, hogy sikeres legyen a nyelvi záróvizsga - fűzte hozzá.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen elenyésző az érintett hallgatók száma, az intézmény tájékoztatása szerint a Műegyetemen van ingyenes nyelvoktatás, nyolc nyelv közül lehet választani, és hét nyelvi kredittárgyat vehetnek fel párhuzamosan, tehát a hallgatóknak minden esélyük megvan a nyelvtanulásra.

Széchenyi István Egyetem

A győri Széchenyi István Egyetem várhatóan az alapképzési szakokon teremt lehetőséget nyelvi záróvizsga letételére, a mesterképzésben és az egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak viszont nem lesz lehetőségük az államilag elismert nyelvvizsga kiváltására - mondta Író Béla, az egyetem főtitkára.

Közlése szerint a szenátus április 2-i ülésén hoz döntést. Az előzetes szakmai megbeszéléseken az már körvonalazódott, hogy az egyetem által szervezett nyelvvizsga anyaga hasonló lesz az állami nyelvvizsgáéhoz. Az egyetem jelenlegi hallgatóinak felkészülését az intézmény az általános idegen nyelvi képzés keretében ingyenesen segíti. A már végzett hallgatóknak esetleg szerveznek kurzusokat, bár az nehezen képzelhető el, hogy ezeken a tanfolyamokon részt vesznek azok a fiatalok, akik Győrtől távoli városokban telepedtek le - jegyezte meg Író Béla.

A Széchenyi egyetemen az államvizsgázók mintegy 20 százaléka nem kapja meg a diplomáját a végzéskor, mivel hiányzik nyelvvizsga-bizonyítványa - mondta a főtitkár -, a következő egy-két évben aztán az érintettek mintegy fele be tudja mutatni a nyelvtudásáról megszerzett tanúsítványt.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Fábri György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese elmondta: az eddigi követelményeken nem kívánnak változtatni, és továbbra is elvárásként állítják a hallgatók elé, hogy nyelvvizsgájuk legyen. Az intézményben tíz év alatt csak mintegy háromezer hallgatót érintett ez a kérdés - jegyezte meg.

Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem szenátusa az idei január 25-i ülésén határozatban rögzítette, hogy biztosítja hallgatóinak (volt hallgatóinak) a nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét. A törvényi rendelkezés hatálybalépésére tekintettel az első intézményi nyelvvizsgákat 2012 szeptemberében szervezhetik meg. A szeptemberi intézményi nyelvvizsgákra augusztus közepéig, illetve szeptember elejéig jelentkezhetnek az érdeklődők a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központjában.

Edutus Főiskola

A tatabányai és budapesti képzési helyű, csaknem háromezer hallgatót oktató Edutus Főiskolán a februárban záróvizsgát tevő 238 hallgató kétharmada nem vehette át a diplomáját. A sikeres nyelvvizsga érdekében a főiskola saját szervezésében nyelvi tanfolyamokat hirdet meg a tavasszal, a felkészítésért tankönyvekkel együtt 68 ezer forintot kérnek - mondta el Némethné Gál Andrea oktatási rektorhelyettes.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar

Az esztergomi Vitéz János Karon az elmúlt években a hallgatók átlagosan 40 százaléka nem kapja meg a diplomáját nyelvvizsga hiánya miatt. Számukra térítés ellenében B2-es szintű házi nyelvvizsgát írnak elő, de a fizetendő díj mértéke még nem ismert - közölte a tanulmányi tanácsadó iroda vezetője, Stefánné Csongrádi Tünde.

Nyíregyházi Főiskola

A Nyíregyházi Főiskolán jelenleg 5636 diplomát tartanak vissza a hiányzó nyelvvizsgák miatt - közölte Nagy Balázs, az intézmény sajtóreferense. Hozzátette: a rektori konferencia március 26-án megfogalmazott ajánlásaival az intézmény vezetősége egyetért, és a Nyíregyházi Főiskola szenátusa elé ennek megfelelő javaslatot terjeszt be.

Kecskeméti Főiskola

A Kecskeméti Főiskolán külön nyelvvizsga-lehetőséget szerveznek a közös európai referenciakeret ajánlásai, előírásai alapján, ami azt jelenti, hogy a középszintet el kell érniük a vizsgázóknak - közölte a főiskola. Ez a B2-nek megfelelő komplex nyelvvizsga lesz, amelynek a követelményei igazodnak az államilag elismert nyelvvizsga követelményeihez. Az intézmény tanfolyamokat is meghirdet, de elvégzésük nem feltétele a vizsgán való részvételnek. A tanfolyam és a vizsga is díjköteles lesz, de mértékét még nem határozták meg.

Kodolányi János Főiskola

A székesfehérvári központú Kodolányi János Főiskola megkezdte az intézmény által szervezett külön nyelvvizsgával és az arra felkészítő tanfolyamok programjaival kapcsolatos előkészítő munkát - mondta el az intézmény nemzetközi képzési igazgatója. Hoffmann Orsolya tájékoztatása szerint az intézményben a külön belső nyelvvizsga követelményeit úgy határozzák meg, hogy közel legyenek a középfokú nyelvvizsga szintjéhez.

Arról, hogy a nyelvtanfolyamok és a belső nyelvvizsga mennyibe kerül majd a hallgatóknak, még nincs döntés, erről az intézmény szenátusa áprilisi ülésén hoz majd határozatot. A Kodolányi Főiskolán azok közül a hallgatók közül, akik a bolognai oktatási rendszer bevezetése, 2006 előtt záróvizsgáztak, a becsült adatok szerint mintegy kétezren, a 2006 és 2009 között végzők közül pedig a becslések szerint nyolcvanan élhetnek a lehetőséggel.

Szolnoki Főiskola

A Szolnoki Főiskola az intézményen belül szeptembertől nyelvvizsgatanfolyamokat szervez segítségként azoknak a végzett fiataloknak, akik eddig kötelezően előírt nyelvvizsga hiányában diplomájukat nem tudták kézhez venni - közölte Túróczi Imre rektor. Naprakészen nem tudta meg megmondani, hány diploma vár nyelvvizsga híján a tulajdonosára, azt azonban biztosra veszi, hogy elmúlt évek alatt ezernél több gyűlt össze az intézmény tanulmányi osztályán. A főiskolán eddigi évente két turnusban 600-800 hallgató tett államvizsgát.