szerző:
MTI

Több ponton megváltoztatják a tanárok etikai kódexét. Kikerül belőle a kiégést érintő rész, valamint a tanárok magánéletére vonatkozó bejegyzés.

©

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke közölte: az etikai kódex tervezetéhez 202 javaslat érkezett a tagoktól. Az, hogy a kódex tervezetének mely pontjai változnak meg, még pontosan nem lehet tudni, a beérkezett vélemények feldolgozása folyamatban van. A változtatásokra a kódexet előkészítő munkacsoport tesz javaslatot - jelezte.

Az idáig feldolgozott vélemények alapján kikerül a tervezetből az alaptörvényre való direkt utalás, ezen kívül az a pont, hogy munkahelyen kívül is olyan magatartást tanúsítsanak a pedagógusok, hogy az erősítse a velük érintkezők köznevelésbe vetett bizalmát. A bírálat, önbírálat kifejezések helyett konstruktivitás, önfejlesztés kerül a tervezetbe.

Az előzmények

Kötelezővé teszik a tanároknak, hogy ne égjenek ki

Aláírást gyűjtenek a tanárok a ''korbács és szájkosár'' ellen

PDSZ: Szolgalelkű tanár szolgalelkű diákot nevel

A pedagóguskar elnöke szerint nem való az iskolába a ''félreérthető'' öltözködés

„Nem tudnak mit kezdeni” azzal, hogy a tanárok nem akarják az etikai kódexet

Az a pont is kikerül, hogy kívánatos, hogy a nevelőtestületek az erkölcsi kérdéseket, az értékeket tekintve azonos szellemben, egységesen lépjenek fel, valamint, hogy a tanár tartózkodik a szélsőséges vagy környezetéből megbotránkozást kiváltó megnyilvánulásoktól. Nem szerepel majd benne, hogy a tanár küzd az elszürkülés, az üres, rutinból végzett munka és a kiégés ellen, s szaktudását, speciális - különösképpen szakértői vagy szaktanácsadói - képesítését felhasználja az őt foglalkoztató intézmény érdekében.

Az idáig feldolgozott vélemények alapján bekerül a tervezetbe, hogy a pedagógusok küldetése a nemzeti közszolgálat, így munkájukat mindenekelőtt a nemzet érdekében végezzék, kiemelten figyelembe véve a gyermekek, tanulók mindenek felett álló érdekeit. Új pontként szerepel majd, hogy döntéseiket mindezeken felül a józan ész és az emberiesség határozza meg, különös tekintettel a gyermekek jogos érdekeire - tájékoztatott az elnök.

Az etikai kódexet a Nemzeti Pedagógus Kar országos küldöttgyűlése fogadja majd el kétharmados szavazat többséggel - közölte az elnök. A küldöttgyűlés tervezett időpontja november 14-e.