szerző:
Eduline

Nemcsak az iskolákban lesz kötelező szeptembertől az erkölcstan és a családi életre nevelés, hanem a kollégiumokban is - egy minisztériumi tervezet új tantárgyakkal egészítené ki a kollégiumi tantervet.

©

A kollégistáknak eddig heti tizenöt óra foglalkozáson kellett részt venniük, ez ezután is így lesz: felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó felkészítő egyéni vagy csoportos foglalkozáson heti tizenhárom órában, közösségfejlesztő csoportos foglalkozáson heti egy órában, további egy órában (szakkollégiumban plusz heti négy órában) pedig szabadon választott foglalkozáson kellene részt venni. Igaz, a tizenhárom órás kötelezettség alól felmentést is lehetne kapni - olvasható a kollégiumi nevelés alapprogramjáról szóló rendelettervezetben, amelyet június 15-ig lehetett véleményezni.

Tanévenként 22 órában tematikus csoportfoglalkozást kellene tartani, a legnagyobb óraszámban tanulni tanulnának a kollégisták, de a kötelező tantárgyak között lenne az erkölcstan is, emellett a pedagógusoknak olyan témaköröket is érinteniük kellene, mint a nemzeti öntudat és hazafiság, az állampolgárság és demokrácia, önismeret, önkéntesség, fenntarthatóság és környezettudatosság, médiatudatosság, gazdaság és pénzügy, de pályaorientációs foglalkozásokat is tartaniuk kellene.

Az erkölcsi nevelés az 1-11. évfolyamon évi két órában, a 12. osztályban egy órában jelenik meg a "tantervben". A családi életre nevelés az 1-9. osztályban évi egy, a 10. és 11. osztályban évi kettő, a 12. osztályban három órát kapna. A kollégisták tanulnának az állampolgári jogokról és kötelezettségekről, a nemzet nagyjairól, a "helyes szexuális kultúráról" és a "különféle szerepekről és szabályokről a családi közösségben". Hogy fog kinézni az erkölcsre nevelés az iskolákban? Mintaórán jártunk: beszámolónkat itt olvashatjátok.