szerző:
Eduline

Irodalom dolgozatok, esszék és feladatmegoldások a Magyar irodalomból. részlet az Ady költészetéből: Ady költészete új korszak kezdetét jelöli irodalmunk történetében. Költő és újságíró, a közéleti szerepet folytató hagyomány művelője, Petőfi után.

899-ben a Versek című kötet 1903-ban Még egyszer című kötete jelent meg. Ezekben még nem találta meg a hangját. 1906-ban az Új versek című újabb kötetében már önálló hangon szólal meg a költő.
 Költészetére jellemző a szecesszió, a szimbolista látásmód és a szereplíra. A versritmus megújítója volt (szimultán verselés). A kötetszerkesztés jellemző művészetére és a ciklusokra építkezés. Az Ady-versek címe általában három szóból áll. Legjellemzőbb témái: látomásos tájversek (A magyar Ugaron, A Tisza-parton) , létharc-versek ( Harc a Nagyúrral), Léda-versek (Héja-nász az avaron, Lédával a bálban) , élet-halál versek (Párizsban járt az Ősz), Istenes versek (A Sion-hegy alatt), forradalmi versek (Dózsa György unokája, A Hadak útja), magyarságversek (A föl-föl dobott kő), kuruc versek, háborúellenes  versek és a Csinszka-versek. Letölthető irodalom dolgozatok

A Bánk Bán konfliktus és jellemrendszerének értelmezése

A diszharmónikus szerelem Ady és Léda

A drámaiság jegyei Móricz novelláiban

A Lilla szerelem története Csokonai verseinek tükrében

A megjelenített értékek és szerkesztés jellemző sajátosságai Petőfi tájverseiben

A személyes számvetés és egyetemes érvényű példázat Babits Jónás könyve című művében 

Ady Endre néhány verse

Ady költészete. A szimbólumvilág néhány eleme

Apostol című mű elemzése

Arany János balladái
Arany János balladáinak csoportosítása
Arany János lírája, balladaköltészete
Arany János: A filemile


Balassi Bálint A szerelem költője

Balassi Bálint, Janus Pannonius, Zrínyi és a barokk

Berzsenyi Dániel Az ódaköltő

Csokonai elégiái
Csokonai gondolati költészete
Csokonai műfaji sokszínűsége néhány művének értelmezésével


Elégikus látásmód és felvilágosult életérzés Berzsenyi líráiban

Eszmék és sorsuk Madách Az ember tragédiája c. művében

Janus Pannonius költészete Reneszánsz jellenzői reneszőánsz és humanizmus

Jókai: Az aranyember és Tímár Mihály kettős élete

József Attila költészete a '20-as években

Madách: Az ember tragédiája; létrejöttének körülményei

Magyar romantika

Mikszáth novellái
Mikszáth pályaképe, műfajai. Az a fekete folt című  mű elemzése
Mikszáth: Beszterce ostroma

Mit jelent számomra a haza

Móricz novellái

Mutassa be a Rómeó és Júlia c dráma alapján Shakespeare színházát és drámaújítását 

Mutassa be az Ember Tragédájának szerkezetét és elemezzen egy színt részletesen

Műfaji összetettség, érzelemgazdag és zenei sorkétűség Balassi Lilla verseiben

Örkény István Egypeces novellái

Petőfi epikus és lírikus költészete
Petőfi korai költészete
Petőfi Sándor látomás költészete
Petőfi Sándor tájleíró költészete

Stílusszintézis Csokonai Vitéz Mihály életművében

Szondi két apródja

Zrínyi Miklós-Szigeti veszedelem- a barokk eposz
Zrínyi prózai művei