szerző:
Eduline

Családi életre nevelés című dolgozat.Egészésségtan tantárgyból - terjedelem: 8 oldal

Tartalom:

A családi életre nevelésről általánosságban
A családi életre nevelés rövid magyarországi története
A felnőtt szerep elsajátítása (gyerekotthonos + Buda B.)
Identitás
A családi életre nevelés meghatározó tényezői
A családi életre nevelés szempontjai
A családi életre nevelés irányelvei
A pedagógus szerepe a családi életre nevelésben
Irodalomjegyzék

részlet:

A pedagógia egyik jól bevált módszere a mintaállítás, ideálkép kialakítása. Fontos a szemléltetés. Beszélni kell a fiatalok között közkézen forgó könyvekről, videofilmekről. Ismertessük meg a fiatalok művészeti alkotásokkal, diasorozatokkal, játékfilmekkel, kultúrtörténeti érdekességekkel.
A családi életre nevelés szempontjából a pedagógus személye, személyisége különösen nagy szerephez jut. Rajta keresztül lehet sikeres vagy sikertelen a nevelési szándék.
A tanárok viszonya rendkívül változó a családi életre neveléssel, főleg a szexualitással. Vannak, akik zsörtölődnek, hogy „ezek a mai fiatalok már mindent megengednek maguknak”, vannak akik toleranciával, demokratikusan közelednek a fiatalok felé. Félő, hogy az előbbi csoportba tartozók elfelejtik, hogy ők is voltak ennyi idősek, s ők sem gondolkodtak másként, csak másképpen reagáltak. A mai fiatalok pedig meg mernek tenni olyan dolgokat, amelyeket nekik nem volt merszük.

letöltés