szerző:
Eduline

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) szerint lesz elegendő pedagógus a mindennapos testnevelésórák...

Ősztől az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamban már kötelező a mindennapos testnevelés
©

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) szerint lesz elegendő pedagógus a mindennapos testnevelésórák megtartásához és az új rendelkezés kikényszerítheti majd a hiányzó 300-400 tornaterem megépítését. A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) pedig jelezte: felelősségre vonná az iskolákat, ha létesítményhiányra vagy másra hivatkozva nem tartják meg a testnevelésórákat, vagy ha azokért pénzt kérnek a szülőktől.

Istvánfi Csaba, az MTTOE elnöke azt mondta, korszakalkotónak tartják a köznevelési törvénynek a kötelező mindennapos testnevelés megszervezésére vonatkozó rendelkezését. Milyen változások jönnek szeptemberben? Összefoglalónkat itt olvashatjátok el.

Kifejtette: az intézkedés szakmai tartalmát rögzíti a nemzeti alaptanterv, és véleménye szerint adottak a személyi feltételek is. Hozzátette, egy-egy tornatanári állásra 10-15 jelentkező van, tehát elegendő szakember áll rendelkezésre, alsó tagozaton pedig a szakosított tanítók el tudják látni ezt a feladatot.

Országos szinten ugyan hiányzik 300-400 tornaterem, hiányosak az öltözők, vizesblokkok, udvari sporttelepek, de az egyesület elnöke arra számít, hogy az új törvényi rendelkezés "kikényszeríti" ezek megépítését. Erre vonatkozóan megvannak a kormányzati elképzelések - jegyezte meg.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete szerint jogszabályi garanciákra van szükség arra, hogy az iskolák nem a szülőkkel fizettetik meg a mindennapos iskolai testnevelés és sport költségeit, az uszodai belépőket, a testnevelési órákon tartott sporttanfolyamok költségeit, a drága tornafelszereléseket, sporteszközöket, az iskolán kívül tartott foglalkozások, versenyek költségeit, nevezési díjakat, sportköri tagdíjakat.

Mint a témában megfogalmazott állásfoglalásukban kiemelték: nem ritka, hogy a kötelező testnevelési órákon külső szakembereket, harcművészetet, művészi tornát, úszást oktatókat, edzőket alkalmaznak az iskolák a szülők költségére, tanulónként 3-4 ezer forintért havonta.

Hozzátették: a szülők többsége egyetért a mindennapos testnevelés bevezetésével, ha nem kérnek pénzt érte, és gyermeküket nem buktatják meg, ha nem tud kötélre mászni. Az MSZOE szerint nem elég jogszabályban előírni a mindennapos testnevelést, el kell érni, hogy a tanulók szívesen járjanak az órákra, és ne mentessék fel magukat, a sokszor megalázó feltételek és pedagógiai módszerek miatt.