szerző:
Eduline

December 10-ig jelentkezhetnek a középiskolai írásbeli felvételi vizsgákra a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamos általános iskolások: a diákokra januárban nagy próbatétel vár, kétszer negyvenöt perc alatt ugyanis tíz-tíz matematikai és magyar nyelvi feladatot kell megoldaniuk. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a középiskolai jelentkezésről, az írásbeli vizsgákról és a pontszámításról.

Nem egyszerű a középiskolai felvételi pontszámítási rendszer, a szakiskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok ugyanis háromféle szempont alapján dönthetnek arról, hogy kiket vesznek fel a jövő szeptemberben induló osztályokba: vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket veszik figyelembe, vagy a félévi és év végi jegyeket, illetve a központi írásbeli vizsgán elért pontszámokat összesítik, és ez alapján állítják össze a diákok rangsorát. Az iskola választhat, hogy melyik tárgyból kéri a vizsga eredményét, ahogy az is előfordulhat, hogy a matematikát és a magyart eltérő súllyal számítják be.  A végső pontokat azonban mindenképpen úgy kell kiszámítaniuk, hogy az összpontszám minimum ötven százalékát a teszten elért pontok adják.

Pontszámítás, tesztek és jelentkezési lap: ilyen lesz az idei felvételi időszak

A harmadik lehetőség, hogy a tanulmányi teljesítmény és az írásbeli vizsga mellett a pontokhoz a szóbeli meghallgatáson elért eredményt is hozzáadják – ám ez az összpontszám maximum huszonöt százalékát teheti ki. Az intézményeknek október 15-ig kellett közzétenniük honlapjukon, hogy kérik-e a jelentkezőktől a központi írásbeli vizsga eredményét – tavaly összesen ötszáz intézmény döntött így, az iskolák több mint fele az általános iskolai jegyek alapján vette fel a tanulókat. Az írásbeli vizsgára december 10-ig kell jelentkezned.

A középiskolák és szakiskolák maguk dönthetik el, hogy mely tantárgyak félévi és év végi osztályzatait veszik figyelembe, és hogy milyen módszerrel kalkulálják ki a végső felvételi pontszámokat. Egy szabályt azonban mindegyik intézménynek be kell tartania: az általános iskolai magatartás és szorgalom jegyet, valamint a nyelvvizsgát, tanulmányi versenyt, sportversenyt és egyéb kiemelkedő teljesítményt nem számíthatják bele az összpontszámba. Ha a tanuló bizonyítványában csak szöveges értékelés szerepel, az általános iskola helyi tantervében szereplő szempontok alapján kell átváltani érdemjegyekké.

Negyvenöt perc, tíz feladat - ilyen a felvételi feladatlap

A nyolc, a hat és a négy évfolyamos gimnáziumok írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint szervezik meg minden évben. Mindhárom korcsoport számára (a 8, illetve a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás általános és tehetséggondozó írásbeli vizsgájához) külön feladatlap és javítási útmutató készül.

Igazságtalan volt a 2010-es matematika felvételi?
2010-ben különösen nehéz volt a matematika felvételi vizsga – legalábbis ezt állították a szülők és a diákok, de az Oktatási Hivatal adataiból is ez derült ki. A négy évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők átlagosan csaknem 30 százalékkal, a hat évfolyamos középiskolába felvételizők 37 százalékkal értek el rosszabb pontszámot a 2009-es eredményeknél. A megszerezhető ötvenből átlagosan 16,5 pontot szereztek matematikából  a diákok, szemben a 2009-es 22,6 pontos átlaggal. Ugyanakkor a négy évfolyamos gimnáziumok magyar nyelvi vizsgáján átlagosan 35,5 pontos átlag született a 2009-es 27,9 pont után.


A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek a "középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek". A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani: egy-egy feladatra körülbelül öt perc idejük van a diákoknak.

2012-től megint változik a középiskolai felvételi rendszere

A következő tanévtől ismét tarthatnak saját szóbeli vizsgát egyes hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok – az oktatási államtitkárság tervét még nyáron jelentette be Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár. A plusz vizsgáztatási lehetőséget azonban csak azok a középiskolák vehetik majd igénybe, amelyek most is kérnek központi írásbeli vizsgát leendő diákjaiktól. Erre azok az intézmények jogosultak, amelyekben az elmúlt három évben legalább másfélszeres volt a túljelentkezés, vagyis a magyarországi középfokú iskolák körülbelül fele. A szóbeli vizsgát – az általános iskolában megszerzett osztályzatok és a központi írásbeli tesztek eredménye mellett – legfeljebb huszonöt százalékos súllyal vehetik majd figyelembe a gimnáziumok.

Középiskolai felvételi: a legfontosabb dátumok

2010. november 19.

Az Oktatási hivatal közzéteszi az írásbeli felvételit szervező gimnáziumok és más középfokú intézmények jegyzékét.

2010. december 10.

Jelentkezési határidő a központilag, egységes követelmények alapján szervezett írásbeli vizsgákra, a jelentkezési lapot közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell eljuttatni.

2011. január 21.  14:00

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumokban. 2010-ben összesen nyolcezer diák százhárom helyszínen írt dolgozatot.

2011. január 22. 10:00

Az egységes írásbeli felvételi a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkezők számára.

2011. január 27. 14:00

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumokban, a kilencedik évfolyam általános tantervű képzésekre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára.

2011. január 29.

Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák kilencedik évfolyamára jelentkezők számára.

2011. február 1.

Jelentkezési határidő a Honvédelmi Minisztérium, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott középiskolákba.

2011. február 3.

Pótló írásbeli felvételi a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák kilencedik évfolyamára jelentkezők számára.

2011. február 10.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola 2011. február 10-ig tájékoztatja a diákokat – részletes eredményeket tartalmazó lapot küld a jelentkezőknek.

2011. február 21-től március 11-ig

Szóbeli meghallgatások a középiskolákban (szóbeli vizsgát csak az a középfokú iskola szervezhet, amely előírja a központi vizsgán való részvételt)

2011. március 16.

A középfokú iskolák ideiglenes felvételi jegyzékének közzététele.

2011. március 17-18.

A tanulói adatlapok módosításának határideje: új iskolát ilyenkor már nem lehet felvenni a jelentkezési listára, de a sorrenden még lehet változtatni.

2011. április 27.

A felvételt hirdető középfokú iskolák elküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a diákoknak és az általános iskoláknak.

2011. május 2-13.

Rendkívüli felvételi eljárás azokban a középfokú iskolákban, ahová a felvehető létszám kilencven százalékánál kevesebb diák került be.

2011. május 17.

A rendkívüli felvételi eljárást hirdető középfokú iskolák döntenek a felvételi kérelmekről.

2011. június 27-29.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

eduline