szerző:
Edupress

Ellenőrzése során egyetlen olyan egyházi iskolát talált az Oktatási Hivatal (OH), amely nem követett el szabálysértést, vagyis betartotta az egyenlő bánásmód elvét és megfelelő színvonalú oktatást végzett. A még Hiller István oktatási minisztersége alatt megkezdett hatósági ellenőrzés során 15 egyházi intézményt vizsgáltak, így három katolikus, hat református és további hat egyházi iskolát.

Az ellenőrzés során 15 egyházi iskolában vizsgálták meg, hogy betartották-e az egyenlő bánásmód elvét, illetve azt, színvonalas képzést kaptak-e a diákok. A három katolikus és hat református mellett a hatósági vizsgálat kiterjedt további hat iskolára is, melynek fenntartói olyan egyházi intézmények voltak, mint a keresztény Család Gyülekezet, a Magyarországi Biblia Szól Egyház, a Hit Gyülekezete, a Missziótársaság és a krisnások.

Jelentésében az OH nem nevezte meg, hogy melyek azok az egyházak, illetve kisegyházak által fenntartott iskolák, ahol szabálytalanságokat követtek el. Az viszont kiderült, hogy az ellenőrzés során csak egy olyan iskolát találtak, ahol semmilyen szabálytalanság nem történt. Az iskolák több mint felében viszont szabálytalanság megszüntetésére vonatkozó figyelemfelhívással zárult a vizsgálat. A többi intézményben azonban olyan mértékű szabálytalanságot állapított meg a hatóság, amiért felügyeleti bírságot szabott ki.

A hatósági ellenőrzés adatai szerint a legtöbb esetben nem volt megfelelő a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettsége, illetve szakképzettsége. Ez a jogsértés a vizsgált intézmények hatvan százalékában fordult elő, míg húsz százalékuknál hiányzott a dolgozók büntetlen előéletét igazoló erkölcsi bizonyítvány.

Továbbá egy iskola jogszerűtlenül szervezte meg tanulói számára az osztályozóvizsgát, egy másik intézménynél pedig magasabb volt a tanulók létszáma az engedélyezettnél. Az OH egy esetben találkozott olyan esettel, melyben egy dolgozónak nem volt munkaszerződése, és két intézmény vezetőjét kereste meg azért, mert negyven tanulót felmentettek a rendszeres iskolalátogatás alól.


edupress