szerző:
Eduline

Az iskolákban, sőt már az óvodákban is gyakorlattá vált az úgynevezett osztálypénz szedése, amely havi 500-1000-3000 forinttól a középiskolában 20-30 ezer forintig (ballagási ruha, érettségi bankett) terjedhet. Egy 30 fős osztályban havi 2-3 ezer forinttal számolva havonta 60-90 ezer, évente 600-900 ezer forint osztálypénz gyűlhet össze. Egyes középiskolákban ez elérheti az évi 6-9 millió forintot is. A szülők pedig akkor is fizetnek osztálypénzt, ha annak szedése tilos, vagy meghaladja anyagi teherbíró képességüket, vagy nem látják át mire fordították a beszedett összegeket.

Mire fordítják az osztálypénzt? Az oktatási intézmények többsége áthárítja a dologi kiadásokat (pl. kréta, másolópapír, tisztasági csomag, osztályfestés,) vagy a tanítási időben szervezett ingyenes közoktatási szolgáltatások költségeit (pl. tanulmányi kirándulás, uszoda, múzeum belépő, erdei iskola, stb.) a szülőkre, amelyeket a fenntartónak az óvoda, iskola költségvetésében kell biztosítani.

Sok helyen úgy próbálják a kikerülni az indokolatlan pénzbeszedéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat (pl. elismervény, számla kiadása beszedett pénzekről, bevételezés, könyvelés, elszámolás), hogy nyíltan osztálypénz gyűjtésre biztatják a szülőket. A pénzbeszedő pedagógus vagy szülő felszólító levélben követeli az osztályközösség által "megszavazott" havi osztálypénzt, ha valaki nem tudja havi rendszerességgel fizetni, megalázó módon nyilvánosságra hozza a nem fizetők nevét.

Az osztálypénz szedésének évtizedes hagyományi vannak Magyarországon, csak az a baj, hogy az utóbbi években megváltozott a családok anyagi helyzete.  Nem csak az alacsonyjövedelmű szülőknek okoz problémát gyermekük óvodáztatásával, iskoláztatásával járó kiadások, hanem azoknak is, akiknél a megnövekedett közüzemi díjak miatt emelkedet a lakásfenntartási költségek, és az esetleges kölcsönök visszafizetése miatt egy fillérjük sem marad a hónap végére.

Az osztálypénzzel kapcsolatos ellentmondások kiküszöbölésére a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete azt javasolta, hogy minden óvodába, iskolában alakuljon Közhasznú Szülői Alapítvány, amely a szülők összefogását segítené az óvodai nevelés és az iskolai oktatás színvonalának emelése érdekében. A szülői alapítvány sajátossága lenne, hogy összeférhetetlenség miatt a pedagógusok nem lehetnének a tagjai. A szülői alapítvány pénzforrása a külső támogatók pénzbeli és természetbeni adományai lennének, tehát fő feladata a pályázatok figyelése, szponzorok felkutatása lenne. mti/eduline