szerző:
Edupress

A 2009. szeptemberben induló képzésekre felsőoktatási jelentkezést benyújtott jelentkezőknek július 9-ig van lehetőségük pótolni a még hiányzó dokumentumaikat, valamint változtatni a jelentkezéskor eredetileg megadott jelentkezési sorrendjükön.

A 2009. évi általános felvételi eljárásba jelentkezők legkésőbb július 9-ig pótolhatják azokat a dokumentummásolatokat (bizonyítványmásolatok, igazolások a különböző jogcímen szerzett többletpontokról), amelyeket nem csatoltak a 2009. februárban beadott jelentkezésükhöz, vagy amelyeket időközben szereztek meg (pl. nyelvvizsga, érettségi bizonyítvány stb.). 

A jelentkező a felvételi pontszámítás során csak a megfelelő igazolás másolatának beérkezése után kaphatja meg az adott jogcímen igényelt felvételi pontot. A jelentkezőknek szintén eddig a határidőig van lehetőségük módosítani a személyes adataikon is, ha a jelentkezés beadása óta azokban valamilyen változás történt. Szintén legkésőbb július 9-ig lehet módosítani a jelentkezéskor eredetileg megjelölt intézmények, szakok sorrendjét. Ez csak egyszer tehető meg, és csak a már megjelölt helyeket lehet módosítani, új jelentkezési hely felvételére nincs lehetőség. 

A dokumentumpótlást és sorrendmódosítást háromféleképpen tehetik meg a jelentkezők. Beküldhetik elektronikusan a www.felvi.hu oldalról elérhető e-felvételi szolgáltatás keretében, vagy postai úton az Oktatási Hivatal címére, illetve benyújthatják személyesen az Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán. A dokumentumokból elegendő egy darab másolati példányt csatolni. Fontos, hogy a másolat jól olvasható, valamint egyértelműen azonosítható legyen, azaz szerepeljen rajta a jelentkező neve és felvételi azonosító száma. 

A ponthatárok július 23-i megállapítását követően az Oktatási Hivatal valamennyi jelentkezőnek ún. besorolási döntést küld arról, hogy az egyes jelentkezési helyeken hány pontot ért el, mennyi ott a ponthatár és besorolást nyert-e valamelyik jelentkezésére, és ha igen, melyikre. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező - függetlenül attól, hogy hány jelentkezési helyet jelölt meg - csak egy helyre sorolható be, az általa felállított sorrendben arra a szakra, ahol először éri el a vonalhúzáskor megállapított ponthatárt. A felvételről szóló határozatot és a beiratkozással kapcsolatos információkkal az az egyetem, főiskola küldi meg, ahova besorolást nyert a jelentkező. 

(www.felvi.hu)