szerző:
Edupress

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara a februárban induló képzések között Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szakot is indít.

A Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szakot azoknak a művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, gazdaságtudomány és társadalomtudomány, pedagógusképzés területén BA (vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezőknek ajánlják, akik diplomájukat a fent felsorolt tudományágak stílussal és divattal kapcsolatos elemeinek egymásra hangolásával elsősorban a szépiparban piacképesebbé kívánják tenni. E multi- és interdiszciplináris képzési forma komplex ismeretekkel ruházza fel a stíluskommunikátort a divat, a viselkedéskultúra és a menedzsment területén. E három terület szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót. E képzettség birtokában a végzettek eredeti diplomájuk irányultságát követve alkalmasak lehetnek stílus- és divattanácsadásra, kiállítások és divatbemutatók szervezésére, divattal és stílussal foglalkozó napi-, vagy hetilapoknál, folyóiratoknál, TV- és rádiószerkesztőségeknél divatzsurnalisztikai tevékenységre, áruházak, üzletek, szállodák arculatának tervezésére, kozmetikai-, fodrász- és divatszalonok vezetésére, üzletvezetésre, illetve önálló üzleti vállalkozás létrehozására a szépiparban.E képzés azért is egyedülálló, mert országosan elismert szaktekintélyek közvetítésével olyan ismeretek birtokába jutnak hallgatóink, melyeket a speciális (német illetve angol)nyelvi félév abszolválása után Európa-szerte kamatoztathatnak.Bővebb információ <a href='http://www.jgypk.u-szeged.hu/oktatas/stiluskommunikator' target='_blank'>itt</a> olvasható.(<a href='http://www.edupress.hu' target='_blank'>www.edupress.hu</a>)