szerző:
Eduline

Milyen ösztöndíjakra pályázhatnak a szociális helyzetük miatt rászoruló elsőévesek, és milyen támogatást kaphattok a tanulmányi eredmények alapján?

©

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjat az előző szemeszterben nyújtott teljesítményetek (számít a kreditek száma és az osztályzat is) alapján kaphattok, a második félévtől - feltéve, ha nappali tagozaton, állami ösztöndíjas formában tanultok. Maximum az állami ösztöndíjas hallgatók ötven százaléka kaphat ilyen támogatást, havi összege nem lehet kevesebb a hallgatói normatíva öt százalékánál (ez 5950 forint). Az ösztöndíj öt hónapra szól, a szeptemberi, illetve februári összeget az októberivel, illetve márciusival együtt utalják.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra azok a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az állami ösztöndíjas képzésre. Szociális ösztöndíjra is az adott intézmény hallgatói önkormányzatánál lehet pályázni.

Rendszeres szociális ösztöndíjat fogyatékossággal élő vagy egészségi állapotuk miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatók kaphatnak.

Félévenként pályázhattok, a támogatást pedig havonta utalják. A támogatás havi összege a rászorultság mértéke szerint nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 10, illetve 20 százalékánál (ez jelenleg 11 900 és 23 800 forint).

Azt, hogy ki jogosult rendszeres szociális ösztöndíjra, az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint állapítják meg.

Ha váratlan esemény – baleset vagy állás elvesztése – miatt romlik a hallgató szociális helyzete, akkor pályázhat rendkívüli szociális ösztöndíjra. Ez egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer hoznak döntést.

Alaptámogatás

Az alaptámogatás azoknak a rászoruló hallgatóknak (fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, esetleg árvák) jár, akik állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben kezdték meg a tanulmányaikat.

Csak az első félévben igényelhető, egyszeri támogatás. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények írják ki, minden félév elején. Az összeg felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 százaléka (jelenleg 59 500 forint), mesterképzésen 75 százaléka (89 250 forint).

Köztársasági ösztöndíj

Azok pályázhatnak köztársasági ösztöndíjra, akiknek legalább két lezárt félévük van, és ezalatt legalább 55 kreditet gyűjtöttek. A támogatást olyan kiemelkedő hallgatóknak ítélik, akiknek például több nyelvvizsgájuk van, tudományos lapokban publikálnak, indulnak az OTDK-n, esetleg közéleti és sportteljesítményükkel is kitűnnek.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, a jelentkezési határidőket a felsőoktatási intézmények határozzák meg, de általában június végére-július elejére esik.

Bursa Hungarica

Erre a támogatásra alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő diákok, állami ösztöndíjasok és önköltségesek egyaránt pályázhatnak - esti és levelező tagozatosok azonban nem. Olyanok is jelentkezhetnek, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat: ők csak azután kapják meg a támogatást, hogy bekerültek.

A támogatás egy részét a hallgató lakhelye szerinti települési vagy megyei önkormányzat, a másik felét az egyetem vagy főiskola biztosítja. A támogatás maximum három évig jár, összege havonta 5-10 ezer forint. A pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, minden évben ősszel írják ki.

Út a felsőoktatásba

Erre a támogatásra hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve utógondozásban részesülő hallgatók pályázhatnak, kiemelt cél a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, tanulmányaik megkezdésének támogatása. Havi 20 ezer forintos ösztöndíjat vagy önköltség-támogatást kaphattok, a pályázatot várhatóan augusztus elején írja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Azok pályázhatnak, akik a 2015/2016-os tanévben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában, alap-, mester- vagy osztatlan szakon kezdik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat, azonos szintű végzettséggel nem rendelkeznek, és azonos szintű oktatásban sem vesznek részt.

A tavaszi szemeszterben akkor kaphatjátok meg a támogatást, ha az első félévben legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesítettétek.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra osztatlan tanárszakos hallgatók pályázhatnak. A támogatás összege havi 25-75 ezer forint között mozog. Ez az összeg az első két félévre jár, utána a kreditindex alapján határozzák meg a juttatást. A pályázatot várhatóan szeptemberben írják ki.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!