szerző:
Eduline

Kiírták a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat, amelyre azok a hallgatók pályázhatnak, akik osztatlan tanárszakon kezdik meg a tanulmányaikat idén szeptemberben. Íme, a részletek.

©

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra szeptember 15-től 30-ig lehet pályázni: azok a - magyarországi egyetemen tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő, magyar anyanyelvű - hallgatók kaphatnak 25-75 ezer forintot havonta, akik vállalják, hogy legalább az ösztöndíj folyósításának idejével azonos időtartamig főállású tanárként dolgoznak. Az ösztöndíj a hallgatói jogviszony fennállásig, legfeljebb az államilag támogatott képzési időszak végéig jár.

Elbírálási szempontok

Az ösztöndíjasokról a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj bizottsága (KÖB) tesz javaslatot, az ösztöndíjasok körét és a támogatás összegét minden szemeszter elején felülvizsgálják a rendelkezésre álló keretösszeg és az ösztöndíjasok státusza alapján. Passzív félév alatt nem jár a támogatás.

Az elbírálás szempontjai: a szakos pedagógusszükséglet, a pályázó felvételi eredménye, a tanult szak/szakpár területi ellátottsága, a pályázó szociális helyzete, valamint az a régió, ahol a pályázó a tervek szerint munkát vállal a diploma megszerzése után.

Összesen 100 pontot lehet szerezni: ebből maximum 40 jár akkor, ha a pályázó hiányszakon tanul. A pályázati kiírás tartalmazza az egyes képzésekért járó pontokat. A biológia, fizika, földrajz és kémia szakért 15 pont jár, 20 pontot kaphatnak viszont azok, akik például angol nyelv, életvitel és gyakorlat, etika és erkölcstan, hon és népismeret, illetve magyar nyelv és irodalom szakos tanárnak készülnek.

©

A munkavállalás tervezett helyszínéért maximum 20 pontot lehet kapni. Az adatlapon 5 megyét illetve Magyarországgal szomszédos országot lehetséges kiválasztani, az első hármat pontozzák. 

©

Azok, akiknek az egyik vagy mindkét szülőjük korlátozott munkaképességű vagy legalább 12 hónapja munkanélküli, 3, illetve 5 pontot kaphatnak. Ha a családban két 18 éven aluli eltartott van, 3 pont jár, ha több, 5 pontot kaphat a pályázó. A félárva hallgatók 3 pontot kapnak, azoknak a pályázóknak pedig, akik árvák, illetve gyámságuk nagykorúságuk miatt szűnt meg, 5 pont jár.

Jelentkezés

Az ösztöndíjra szeptember 15-től 30-ig, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapján található e-pályázati adatlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az adatlapot kinyomtatva, aláírva is el kell küldeni a Klik címére, a borítékon pedig fel kell tüntetni, hogy "Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program“. További információt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapján találtok, illetve írhattok levelet az [email protected] email címre.

Postacím

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest, Nádor utca 32.