szerző:
Eduline

Ezeket a támogatásokat pályázhatod meg, még akkor is önköltséges képzésben tanulsz. Összeszedtük, hogy honnan juthatnak támogatáshoz azok, akiknek képzését nem az állam fizeni. Ezekkel a támogatásokkal könnyíthettek a súlyos összegeken.

Bursa Hungarica

Ezt a támogatást az alap- és mesterszakos hallgatók mellett az osztatlan képzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulók is megpályázhatják.

Az ösztöndíj két részből tevődik össze: az egyiket a hallgató lakhelye szerinti települési vagy megyei önkormányzat, a másik felét pedig az egyetem vagy főiskola biztosítja. A támogatás maximum három évig jár, összege havonta 5-10 ezer forint. A pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, minden évben ősszel írják ki. A pályázathoz szükséges adatokat és iratokat azonban érdemes már most begyűjteni, hogy ne kelljen rohanni a kiírási időszakban.

Olyanok is jelentkezhetnek, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat: ők csak  azután kapják meg a támogatást, hogy bekerültek.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra osztatlan tanárszakos hallgatók pályázhatnak. A támogatás összege havi 25-75 ezer forint között mozog. Ez az összeg az első két félévre jár, utána a kreditindex alapján határozzák meg a juttatást. A pályázatot várhatóan szeptemberben írják ki.

Út a felsőoktatásba

Erre a támogatásra hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve utógondozásban részesülő hallgatók pályázhatnak, kiemelt cél a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, tanulmányaik megkezdésének támogatása.

Azok pályázhatnak, akik a 2016/2017-os tanévben alap-, mester- vagy osztatlan szakon kezdik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat, azonos szintű végzettséggel nem rendelkeznek, és azonos szintű oktatásban sem vesznek részt.

Egyetemre készülsz? Illyen juttatásokban részesülhetsz

Sajnos nem állítható 2016-ban, hogy egy átlagos fiatal a számára elérhető hallgatói juttatásokból maradéktalanul fedezni tudja tanulmányi költségeit és az életvitelét. Tisztes tanulmányi eredménnyel azonban, szociális helyzetének gondos bemutatásával nélkülözhetetlen forintokhoz lehet jutni egy-egy félév során.

Új Nemzeti Kiválóság Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben ismételten meghirdette az Új Nemzeti Kiválóság Programot, amelynek célja, hogy támogassa ahazai kutatói és alkotóművészeti utánpótlást, a fiatal tehetségek tudományos életpályán való elindulását.

Ennek érdekében az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjjal támogatja a pályázati eljárás során kiválasztott, az alapképzésben, a mesterképzésben, valamint a doktori képzésben résztvevő, a pályázati dokumentációban megjelölt  felsőoktatási intézményekben bármely tudományterületen eredményes kutatói, alkotói tevékenységet folytató kiváló pályázókat. A pályázóknak többek között vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva, vagy egyénileg kutatási tevékenységet végeznek.

Az ösztöndíj alapképzés esetén 75 000 Ft/fő/hó, mesterképzés esetén pedig 100 000 Ft/fő/hó.

Intézményi ösztöndíjak

A felsoroltakon túl több egyetem és főiskola nyújt segítséget a jól teljesítő önköltséges hallgatóknak anyagi támogatásokkal.